Jak motywować swoich pracowników? Cz. I

Co sprawia, że jedni pracownicy osiągają niesamowite wyniki? Dlaczego niektórzy są niezaangażowani w powierzone im zadania? Co możemy zrobić, aby w pracowniku pojawił się zapał do pracy? Czy istnieje coś takiego jak mechanizm samomotywacji? Czy każdego pracownika motywuje to samo? Szukamy odpowiedzi na te i inne pytania.

Istnieje wiele powodów, dlaczego Twój pracownik nie jest zaangażowany w powierzone mu zadania. Po pierwsze podwładny może sam nie być świadomy swoich potrzeb, a co za tym idzie może nie potrafić o nich rozmawiać. Być może sposoby, jakie stosujesz, nie są spójne z jego potrzebami. Być może wykonywane przez niego zadania są dla niego mało rozwojowe albo jest po prostu wypalony zawodowo. Można by tak wymieniać i wymieniać. Najważniejsza okazuje się jednak…szczera rozmowa. Taka rozmowa, którą przeprowadzisz bez krytykowania, bez manipulowania, zrzucania winy. W takiej rozmowie chodzi o to, abyś mógł poznać punkt widzenia Twojego pracownika. Ważne jest także to, aby pracownik poznał Twoją perspektywę. Pracownik, który dysponuje kompetencjami istotnymi z punktu widzenia firmy, a któremu brakuje chęci do pracy, wymaga zmotywowania adekwatnego do jego potrzeb.

Czym jest motywacja?

Dlaczego wstajemy każdego ranka? Co sprawia, że podejmujemy takie, a nie inne działania? Dlaczego nie chcemy robić niektórych rzeczy? Czy my możemy wpłynąć na innych, aby chcieli oni podejmować jakieś określone działania? Poruszać do działania to najtrafniejsze tłumaczenie łacińskiego czasownika movere, od którego pochodzi słowo motywacja. W każdym z nas jest jakaś wewnętrzna energia, która przy pobudzeniu wprawia ją w ruch, motywuje do działania. Może to być emocja, potrzeba lub pragnienie. Tematyka motywowanie pracowników to jedna z najczęstszych poruszanych kwestii podczas szkoleń dla firm, jakie prowadzimy. Jest ona jadą z istotniejszych, a tym samym wyjątkowo trudnych zadań w procesie zarządzania zespołem.

Wychodzimy często z założenia, że samo otrzymanie pracy jest dla pracownika wystarczająco motywujące. Tak rzeczywiście może być, jednak na ogół ma to miejsce wraz z rozpoczęciem pracy, gdy pracownika charakteryzuje duża inicjatywa, a także zaangażowanie w pracę. Po pewnym czasie, gdy już pozna firmę, odpowiada sobie na pytanie, czy praca daje mu poczucie spełnienia i satysfakcję. W tym czasie motywacja pracownika może się diametralnie zmienić. Zorganizowanie dla pracowników szkolenia zawodowego może podnieść ich motywacje.

Czy motywacja finansowa jest najlepszym rozwiązaniem?

Na ogół wybieramy takie czynniki motywacyjne, które to nam wydają się być atrakcyjne. Warto jednak zauważyć, że sama motywacja finansowa to nie jedyna forma motywowania. Znamy przecież przypadki, że nawet przy atrakcyjnych zarobkach pracownik zmienia miejsce pracy. A co ciekawe – czasem nawet za cenę niższego wynagrodzenia.

Dlaczego się tak dzieje?

Pracownicy zmieniają miejsce zatrudnienia z wielu powodów, a sama wysokość pensji często znajduje się na końcu tej listy. Najczęściej powodem zmiany są relacje z przełożonym i współpracownikami, możliwości rozwoju, wachlarz świadczeń pozafinansowych (auto służbowe, świadczenia medycznej, budżet na szkolenia, możliwość pracy zdalnej).

Głęboko zakorzenionym stereotypem motywacji jest metoda kija i marchewki. Polega ona na motywacji zewnętrznej, dlatego też jest krótkotrwała. Nie sprawdzi się ona w przypadku, gdy chcemy zbudować solidny zespół, którego członkowie są w pełni zaangażowani w swoje zadania. W każdym z nas istnieją pokłady motywacji wewnętrznej, która jest bardziej skuteczna. Na czym ona polega? Każdy człowiek posiada pewien potencjał, który pozwala mu na odniesienie sukcesu. Niezależnie od pełnionych zadań, pozycji w firmie czy wysokości zarobków każdego można motywować przy użyciu bodźców zewnętrznych i wewnętrznych.

Motywacja zewnętrzna vs. wewnętrzna

Nagrody (podwyżki, awans, pochwały, premie) i kary (kontrolowanie działań, krytyka, wstrzymanie płacy) to motywacja zewnętrzna. Motywacja wewnętrzna zaś to taka, w której pracownicy zachowują się w określony sposób, ponieważ sami tak chcą. W praktyce oznacza to, że Twój podwładny będzie przykładał się do powierzonych mu zadań niezależnie od tego, czy go stale kontrolujesz, czy też wcale. Do bodźców motywujących wewnętrznie zaliczamy możliwość rozwoju, nowe wyzwania, odpowiedzialność, swoboda działania, osobistego, interesujące zadania, możliwość awansu oraz wiele innych.

Jak skutecznie motywować pracowników?

Należy poznać ich potencjał, ich potrzeby, wartości, jakimi kierują się w życiu, ich poglądy, a także przekonania, czasem nawet sposób bycia i ich styl życia. Należy więc pamiętać, że to co działa na pracownika X, może być zupełnie nietrafione w przypadku pracownika Y, ponieważ ich indywidualne potrzeby mogą być diametralnie inne. To samo tyczy się specyfiki firmy czy też branży. Zupełnie inne potrzeby mogą mieć pracownicy branży prawniczej, a inne osoby zajmujące się budownictwem. Rozumiejąc w pełni złożoność motywacji pracowników przeprowadzamy przed szkoleniami badanie potrzeb pracowników, aby móc odpowiednio zaadresować pojawiające się problemy.

Chcąc zachęcić pracowników do osiągania sukcesów, trzeba się po prostu nauczyć ich motywować. Skorzystaj z naszych szkoleń dla firm i poznaj receptę na budowanie zaangażowania i motywacji Twoich pracowników. Organizujemy szkolenia miękkie, rozwojowe i biznesowe dla menadżerów, a także całych zespołów. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy Ci zaproponować.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

sixteen + nine =

Zostaw wiadomość!