Manager w procesie rekrutacji i onboardingu

Nazwa tematu szkoleniowego

Manager w procesie rekrutacji i onboardingu

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Rekrutacja i onboarding związany z wprowadzeniem nowego pracownika do firmy to gry zespołowe. W procesach tych manager powinien ściśle współpracować z innymi działami, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. W rekrutacji chodzi o pozyskanie najbardziej wartościowych kandydatów, z kolei celem onboardingu jest wywołanie zaangażowania pracownika od pierwszego dnia. Jeden i drugi kluczowy moment ma więc na celu osiągnięcie pozytywnych efektów dla działalności przedsiębiorstwa.

Tylko co właściwie robi tu manager? Czy nie wystarczy, że w firmie jest rzetelny dział HR? I dlaczego mówimy o dwóch różnych momentach funkcjonowania firmy, a nie np. samej rekrutacji? Okazuje się, że wszystko jest ze sobą powiązane.

Proces onboardingu zaczyna się już właściwie, zanim zapadnie decyzja o zatrudnieniu danej osoby — w trakcie interview rekruter opowiada przecież o firmie i o specyfice stanowiska. Gdy już dojdzie do sfinalizowania ustaleń, nowy pracownik jest przedstawiany innym i oprowadzany po biurach. Przekazywane są mu procedury w firmie oraz inne potrzebne informacje. A nie ma nikogo bardziej zorientowanego w całości funkcjonowania przedsiębiorstwa jak właśnie manager.

W rekrutacji przyciągnięcie odpowiednich kandydatów jest niemożliwe bez dogłębnej znajomości firmy i jej potrzeb. To manager powinien wskazać działowi HR, jakie zadania czekają na nowego pracownika, kiedy powinien rozpocząć pracę, jakie wymagania uwzględnić w ogłoszeniu i jakie pytania zadawać podczas interview.

Od managera, współpracującego z HR w procesach rekrutacji i onboardingu, będzie się oczekiwało zaangażowania, klarownej komunikacji, brania odpowiedzialności za rezultaty pracy, nierzadko może też być zapraszany osobiście na rozmowy kwalifikacyjne, aby pomóc w sprawdzaniu kompetencji kandydatów. Nie da się i nie powinno oddelegowywać się tego całkowicie.

Korzyści edukacyjne

poznanie metod skutecznego onboardingu, m.in. przekazywania dużej ilości informacji oraz późniejszej weryfikacji wiedzy,

trening komunikowania potrzeb organizacji względem rynku pracy w oparciu o realne case study,

rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych,

praca z różnorodnymi narzędziami i metodami oceny kandydatów,

trening asertywności w egzekwowaniu potrzeb i wymogów jako reprezentant organizacji.

Zakres przykładowych treści

  • zaangażowanie i strefa wpływu managera w procesie rekrutacyjnym (pomimo rekrutera),
  • budowanie trafnego profilu kandydata (persony) dla HR i rekruterów,
  • struktura, schemat, cele i timing spotkania rekrutacyjnego prowadzonego osobiście,
  • dobór pytań i struktura pytań otwartych, problemowych oraz pogłębiających,
  • unikanie pytań tendencyjnych i eliminacja zachowań oczekiwanych,
  • kluczowe czynniki doboru kandydata poza czuciem flow z daną osobą,
  • badania psychometryczne i inne metody wyłapywania mocnych i słabych stron kandydatów,
  • ustrukturyzowany proces onboardingu rozłożony na etapy i różnych członków zespołu,
  • znaczenie „culture fit” w rekrutacji, onboardingu oraz w budowaniu motywacji pracownika, który stawia pierwsze kroki w organizacji.