Jak motywować swoich pracowników? Cz. II

Czy istnieje jakaś gotowa recepta na zmotywowanego pracownika? Czy każdego człowieka możemy zmotywować w taki sam sposób? Przedstawiamy drugą część dotyczącą motywacji pracowników. Poniżej znajdziesz zasady skutecznego motywowania, które warto brać pod uwagę chcąc budować efektywny zespół, dbać o satysfakcję pracowników i utrzymać niski poziom fluktuacji w firmie.

Zasada 1. Poznaj potrzeby swoich pracowników.

Potrzeby każdego człowieka są związane z jego wartościami, celami życiowymi, aspiracjami zawodowymi, sytuacją rodzinną itp.  Zachowania i decyzje pracownika będą podejmowane adekwatnie do tych wartości, celów i potrzeb.  Na przykład: potrzebą pracownika, dla którego najważniejszą wartością w życiu jest rodzina, jest chęć zapewnienia swoim najbliższym najlepszych warunków do życia. Oznacza to dla menadżera, że gdy potrzeby jego rodziny będą zaspokojone to dużo łatwiej jest zachęcić taką osobę do realizacji zadań. Stabilność zatrudnienia także może być ważniejszym aspektem jego pracy niż dla bezdzietnego singla.

Zasada 2. Oczekuj od pracowników tego, co najlepsze.

Mowa o nastawieniu menadżera wobec członków zespołu. Pozytywne nastawienie wobec pracownika oznacza, iż dostrzegamy w podległej nam osobie jego zalety, talenty i możliwości oraz zakładamy, że zadania mu powierzone wykona najlepiej jak tylko potrafi. Taką postawą wzmacniamy jego motywację, powodując przy tym chęć dorównania do pozytywnego obrazu swojej osoby w oczach swojego przełożonego. Psychologia udowodniła nam, że taki mechanizm powoduje w człowieku, że po jakimś czasie staje się on taki, jakim go postrzegamy. Chwaląc więc kogoś za pracę, która w prawdzie mogłaby być lepiej wykonana, pobudzamy chęć do bycia jeszcze lepszym w danym obszarze. Aby jeszcze bardziej zmotywować pracownika i pokazać mu, że inwestujemy nie tylko w firmę ale i w jego zdolności warto wysłać go na warsztaty rozwojowe lub szkolenie zawodowe.

Negatywne nastawienie natomiast objawia się w sposobie komunikacji, oceny pracy, widać je w spojrzeniu przełożonego, także w jego głosie, a co za tym idzie w różnych decyzjach dotyczących pracownika. Członek zespołu wyczuwa wówczas dystans oraz najprawdopodobniej niechęć przełożonego, a co za tym idzie sam nastawia się niechętnie. Konsekwencją tego typu działań jest, że pracownik dużo szybciej traci motywację do pracy, jest częściej sfrustrowany oraz niezadowolony ze swojej pracy, a w konsekwencji często wypalony. Zarządzanie zdemotywowanymi pracownikami wymaga znacznie większej uwagi, nakładów czasu oraz energii. Pracownicy natomiast nabierają złych nawyków, nie przykładając się do swojej pracy, jeżeli nikt ich nie obserwuje. Konieczne zatem jest zweryfikowanie swojego nastawienia wobec zespołu, którym zarządzamy. Czy jest ono pozytywne czy raczej negatywne?

Zasada 3. Wymagaj więcej.

Stawiaj sobie oraz innym wciąż nowe i ambitne cele, aby każdy mógł się rozwijać oraz uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Pracownicy tracą zapał do pracy i mało przykładają się do swoich zadań jeżeli są one zbyt łatwe. Konsekwentnie: zbyt ambitny cel może rodzić opór, zniechęcenie czy też frustrację.  Dopasuj poziom trudności zadań do możliwości pracownika. Spraw, aby motywował, a także skłaniał do wzmożonego wysiłku, tym samym dając szansę osiągnięcia zamierzonych celów.

Zasada 4. Błąd jest nieodłącznym elementem pracy każdego z nas.

Ciężko uniknąć sytuacji pojawienia się błędu w pracy. Nawet jeśli dobrze dobierzemy członków swojego zespołu, dlatego też istotne jest to, jak reagujemy na błędy. Twoja reakcja kształtuje w pracowniku jak on samo odnosi się do własnego błędu. Zdarza się. że pracownik, który został skrytykowany za popełniony błąd, w przyszłości będzie starał się uniknąć podobnego błędu. Bardziej jednak zależało mu będzie na tym, aby nie doprowadzić do sytuacji, gdy zostanie ponownie skrytykowany. Może więc skupiać swoje działania i poświęcać energię na zatuszowanie swojej pomyłki zamiast naprawić coś czy poprosić kogoś o pomoc. W konsekwencji wizerunek firmy może być nadszarpnięty. Warto zastanowić się. Jak postępować w przypadku pomyłek pracowników. Ktoś kiedyś powiedział: Popełniajmy błędy, ale tylko raz. Błąd może mieć pozytywną wartość, dzięki której możemy się czegoś nauczyć.

Zasada 5. Ustal wspólny cel.

Ludzie są najbardziej zmotywowani, gdy dążą do realizacji swoich celów, w sytuacji, gdy pragną osiągnąć to, co dla nich osobiście jest ważne. Okazuje się, że cele, wartości i plany pracowników bardzo często można połączyć z celem organizacji. Należy dobrze poznać cele, wyzwania i marzenia każdego z członków swojej załogi zanim określimy wspólny plan. Wszystko zależy jednak od wielkości zespołu oraz możliwości. W sytuacji, gdy pracownik będzie identyfikował się z założonym celem to przyłoży się znacznie bardziej do ich realizacji, ponieważ gdy on sam jest zdania, że zadania mu powierzone są ważne, ale i wartościowe, wówczas rzeczywiście jest w stanie tym zadaniom sprostać.

Zasada 6. Korzystaj ze wzorców, czyli pokazuj, jak robią to inni.

Realizując trudne projekty, których realizacja może być wątpliwa, to zasada ta ma szczególne znaczenie. W celu zachęcenia członków zespołu warto przytoczyć przykłady firm, zespołów lub konkretnych ludzi, którzy osiągnęli coś, co na pierwszy rzut oka wydawało się być niemożliwe. Rozbudza to emocje, przemawia mocno do ludzkich serc, ale i dodaje energii podbudowując na duchu. Przykłady stanowić mogą sportowcy, szefowie firm, a także najlepsi sprzedawcy itd.

Zasada 7. Zauważ, pochwal i nagródź wysiłki pracowników.

Wzmocnienia pozytywne tworzą w ludziach pozytywną energię dużo bardziej aniżeli presja, strach, upominania i kary. Szczególne znaczenie ma to w sytuacjach, kiedy budujemy zespół, w którym kluczem są szczególne kwalifikacje, gdy charakter pracy wymaga wysokiej kultury czy też szczególnej odpowiedzialności, bądź też wysokiego ryzyka lub kiedy bardzo zależy nam na dobrych Inwestowanie w ludzi jest opłacalne. Postawa: „Nie jesteś niezastąpiony, na twoje miejsce czeka dziesięciu innych, chętnych do pracy” zniechęca. Duża rotacja pracowników nie świadczy dobrze o firmie, uwidacznia natomiast niewłaściwe oraz nieudolne zarządzanie zasobami ludzkimi. Mała rotacja pracowników oznacza stabilny rozwój, a firma zyskuje w oczach klientów.

Na pochwałę i dobre słowo zawsze powinien być czas. Chwile, gdy coś nam się udaje nam zakończyć, osiągnąć zamierzony cel, czy zrealizować plany, zasługują na szczególne wyróżnienie. Warto zaznaczyć, że pochwała zyskuje na znaczeniu, gdy wypowiedziana jest w obecności innych. Chwalić warto publicznie, gdyż podnosi to poziom motywacji i samooceny osoby chwalonej. Dla otoczenia jest to swego rodzaju wzór do naśladowania. Nagrodą może być również uczestnictwo w szkoleniu biznesowym.

Motywacja to temat rzeka. Uwierz nam – jako firma szkoleniowa zajmujemy się tym na co dzień. Skorzystaj z naszych szkoleń dla firm i poznaj receptę na budowanie zaangażowania i motywacji Twoich pracowników.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 5 =

Zostaw wiadomość!