Kamila Pępiak-Kowalska

Trenerka i konsultant w biznesie

Kamila Pępiak-Kowalska od 2002 jest trenerką i konsultantem w  biznesie, trenerką i partnerem FRIS® oraz coachem International Coaching Federation. Z wykształcenia jest politologiem (University of Exeter MA of Arts oraz Uniwersytet Szczeciński), ekonomistą (Uniwersytet Szczeciński), pedagogiem (Collegium Balticum) oraz behawiorystką. Tworzy markę Ministry of Skills. 

Posiada certyfikację House of Skills w praktyce trenerskiej (trener moderator, trener facylitator), certyfikację FRIS® (Trener i Partner Stylów Myślenia i Działania FRIS®). Kamila jest również m.in. Akredytowanym Trenerem Thomas International TEIQ®, British Council (Academic Teaching Excellence) oraz posiada certyfikat Mentor Coaching (MCC) ICF.

W latach 2012-2015 aktywnie współtworzyła ICF Polska – jest założycielem komitetu lokalnego w Szczecinie i wiceprezesem ICF Polska. Aktualnie współpracuje z wieloma firmami na świecie, w tym z TrainBrain Polska Sp. z o.o. szkoląc głównie on-line. 

Kamila jest również wykładowcą, m.in. na studiach MBA na ALK, ZPSB, WSB oraz studiach podyplomowych UAM. W maju 2022 roku ukaże się jej książka pt. Jęczing, powiedź „dość!” i zacznij czerpać z optymizmu (wyd. Helion/One Press).

Ma na swoim koncie przeszło 10 000 godzin pracy jako profesjonalny coach, certyfikowany mentor, superwizor i trener. Pracuje na terenie całego świata, w dużej mierze po angielsku. Jest również edukatorem dla trenerów, doradców i coachów.

Zdecydowana większość klientów Kamili, to Liderzy i zespoły, zorientowane na osiągnięcia, produktywność i efektywność. Decydują się na współpracę, ponieważ chcą dbać o poziom integralności w życiu (tak zawodowym, jak i prywatnym) w oparciu o zasoby i potencjał. Kamila wspiera Liderów w podnoszeniu kompetencji w zakresie krytycznego myślenia, dostarczania informacji zwrotnej oraz budowania funkcjonalnych zespołów w oparciu o ich potencjał.

Kamila prowadzi badania naukowe nad budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego (zakres tematyczny rozprawy doktorskiej).  

Najczęściej realizowane przez Kamilę projekty szkoleniowe obejmują:

 • warsztaty dla managerów,
 • szkolenia z coachingu,
 • szkolenia z kompetencji miękkich,
 • warsztaty z kompetencji przyszłości.

Przykładowe tematy szkoleń:

 1. Przywództwo służebne i sytuacyjne
 2. 6 stylów przywództwa wg Golemana
 3. Inteligencja emocjonalna i trening mentalny w biznesie
 4. Automotywacja (samodzielne motywowanie)
 5. Prowadzenie efektywnych spotkań
 6. Budowanie zespołów (teambuilding)
 7. Pięć dysfunkcji zespołów – jak je przezwyciężyć?
 8. Efektywne zespoły (wiedza, kreatywność, motywacja, zróżnicowanie, osobowość)
 9. Motywowanie pracowników, motywacja pozafinansowa,
 10. Budowanie nawyków i wzmacnianie wytrwałości
 11. Zarządzanie stresem i odnawianie energii życiowej
 12. Odporność psychiczna
 13. Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
 14. Zarządzanie zespołem (w tym rozproszonym)
 15. Rozwiązywanie konfliktów w pracy
 16. Porozumienie bez przemocy (model NVC)
 17. Komunikacja wielopokoleniowa
 18. Style poznawcze w komunikacji
 19. Efektywna komunikacja w zespole
 20. Sztuka dawania, przyjmowania i proszenia o feedback
 21. Zarządzanie różnorodnością
 22. Zarządzanie kompetencjami
 23. Organizacja czasu metodą Getting Things Done

Styl myślenia i działania FRIS®: Wizjoner Humanista

*Napisz do nas, jeśli chcesz otrzymać biografię trenera w formacie .PDF