Automotywacja (samodzielnie motywowanie)

Nazwa tematu szkoleniowego

Automotywacja (samodzielnie motywowanie)

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jest to jeden z najbardziej nieuchwytnych i trudnych tematów szkoleniowych, bo aby móc zarządzać swoim poziomem wewnętrznej motywacji trzeba dobrze znać samego siebie. Natura każdego z nas jest inna, co innego będzie na nas działać, kiedy motywują nas inni i co innego okaże się skuteczne, kiedy próbujemy robić to sami. Co więcej, motywacja nie jest czymś stałym, zmienia się nieustannie w zależności od licznych czynników, które mają na nas wpływ. Na szczęście nad częścią z nich jesteśmy w stanie panować i choć teorii motywacji jest bardzo dużo, to jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich potrzebne wnioski, aby automotywacja okazała się w ogóle możliwa.

Jak zatem samodzielnie się motywować? Każdy z nas potrafiłby zapewne wymienić od ręki co najmniej 10 sposobów na motywowanie się. Problem w tym, że nie mamy wyrobionych właściwych nawyków, a sięgamy po rozwiązania, które są dla nas nieefektywne. Możemy próbować podnieść się na duchu doraźnie, ale automotywacja przypomina bardziej dom, który musimy zbudować cegła po cegle.

Kluczowe jest zidentyfikowanie motywatorów, bo to, co nas motywuje, niekoniecznie może przekładać się na działanie i odwrotnie. Nie wszystko, co przekłada się na działanie, nas motywuje. Następnie świadomie zarządzać ilością rzeczy do zrobienia, bo niektóre z nich nas przerastają albo są zbyt duże na raz, przez co pojawia się prokrastynacja, czyli odkładanie rzeczy na później. Ważne jest też ukierunkowanie wysiłku na cel oraz dobieranie własnych metod wytrwania w tym wysiłku.

BJ Fogg, twórca tzw. komina motywacyjnego i kanału motywacyjnego pisał, że jeśli coś jest zbyt trudne do zrobienia, to nawet jeśli motywacja jest wysoka, możemy nie podołać, a motywacja ulotni się niczym dym przez komin. Sztuką jest ułatwiać to, co jest do zrobienia, ale nawet wtedy, jeśli motywacja z kolei jest zbyt niska, odpłynie niczym woda kanałem podziemnym.

Treść tego warsztatu skupi się na tym, co najbardziej praktyczne. Nie da się wyeliminować gorszych dni, ale da się wyrobić w sobie samodyscyplinę, która często mylona jest z motywacją, której tak bardzo potrzebujemy. Warsztat z automotywacji będzie też stanowić pole doświadczalne w zakresie strategii motywowania siebie. Co ciekawe, nie ma złotego środka, jednego sposobu, który mógłby nas motywować na okrągło. W miejsce tego skupimy się na rotacji najważniejszych czynników, które motywują nas w pracy i domu. Każdy uczestnik będzie znał sposoby, jak pomóc sobie w utrzymaniu motywacji oraz unikać czynników, które mu przeszkadzają, np. poprzez odpowiednią organizację miejsca pracy, wybór dopasowanej dla siebie pory dnia, ustalenie harmonogramu i tym podobne.

Korzyści edukacyjne

zrozumienie specyfiki i różnorodności motywatorów w kontekście różnych stylów społecznych,

rozwijanie świadomości w zakresie najskuteczniejszych dla siebie motywatorów,

nauka praktycznego zastosowania strategii motywowania siebie do osiągania celów,

przygotowanie do próby częściowej zmiany nawyków.

Zakres przykładowych treści

  • badanie poprzez kartę odkrywania motywacji Wolters Kluwer®,
  • mapa teorii motywacji znanych w dziedzinie psychologii motywacji i ich implikacje praktyczne,
  • analiza osobista i własnego zespołu w obliczu dysfunkcji zespołowych Patricka Lencioniego,
  • teoria komina motywacyjnego i ujścia kanalizacyjnego motywacji BJ Fogga,
  • teoria oczekiwań Vrooma i dwuczynnikowa teoria Herzberga,
  • proces zmiany według Fischera (pułapki, blokady i trudności, które warto założyć z góry).