RZETELNE USŁUGI
SZKOLENIOWO-DORADCZE

ADRESOWANE DO ŚWIADOMYCH ORGANIZACJI

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i śpij spokojnie.
Rozwój zawodowy pracowników Twojej firmy jest w dobrych rękach.

Konsulting dla zespołów human resources

Doradzamy jak rozbudowywać strategię zarządzania zasobami ludzkimi i kształtować politykę rozwoju w organizacji, która nadąża za rosnącymi potrzebami rynku pracownika.

Procesy szkoleniowo-rozwojowe

Opracowujemy kompleksowe (parasolowe) zestawienia zmian i działań szkoleniowo-rozwojowych podejmowanych z uwzględnieniem całego procesu zarządzania zmianą w organizacji.

Szkolenia i warsztaty kompetencyjne

Projektujemy programy szkoleniowe bazujące na rozwoju konkretnych kompetencji i pogłębionej analizie potrzeb wśród różnorodnej grupy interesariuszy w oparciu o pomiary i wskaźniki.

Indywidualny coaching i mentoring

Realizujemy indywidualne procesy coachingowe dla firm, a także dostarczamy usługi mentoringu dla kadry menedżerskiej, która oczekuje spersonalizowanego podejścia.

Badania psychometryczne

Wprowadzamy do organizacji wiarygodne i rzetelne narzędzia diagnostyczne, które w łatwy sposób tłumaczą ludzkie zachowania i postawy pracownicze w świecie VUCA.
 
 
usługi szkoleniowo-doradcze

Szkolenia i warsztaty dla firm

Nasza specjalność

Dysponujemy obszernym katalogiem tematów szkoleń biznesowych, w którym opisujemy ponad 70 różnych zagadnień do wyboru. Uporządkowaliśmy je według 4 kluczowych obszarów, które nawiązują do najczęściej podejmowanych przez nas projektów rozwojowych dla firm.

Stosowany przez nas podział jest oczywiście czysto teoretyczny, dlatego że każdy program szkoleniowy dla firm, którego się podejmujemy, jest projektowany od początku. Co więcej, składa się z kilku lub kilkunastu dobranych i powiązanych ze sobą tematów z różnych kategorii. 

Dla przykładu, nie da się przeprowadzić szkolenia ze sprzedaży bez rozwoju postawy asertywnej. Nie da się też zaprojektować szkoleń managerskich, nie uwzględniając kompetencji komunikacyjnych. Nazywamy je kompetencjami koegzystującymi, które bierzemy pod uwagę w trakcie każdej współpracy biznesowej. Z kolei wszystkie te zagadnienia wzięte razem najczęściej określane są mianem kompetencji miękkich.

Kompetencje
osobiste (miękkie)

Wszelkie umiejętności osobiste posegregowane w tematy szkoleniowe, które w sposób uniwersalny przyczyniają się do wzrostu jakości życia osobistego i zawodowego.

Kompetencje menedżerskie

Wyselekcjonowane tematy szkoleniowe, które dotyczą kadry zarządzającej we współczesnej organizacji oraz mające wpływ na efekty pracy osiągane przez liderów i ich podopiecznych.

Kompetencje
Customer Excellence

Kategoria tematów uzupełniających przeznaczona na warsztaty dla działów obsługi klienta i/lub szkolenia ze sprzedaży, na którą składają się tylko zagadnienia dotyczące pracy z klientem.

Kompetencje psychologiczne

Innego typu tematy szkoleniowe dotyczące zagadnień związanych z dobrostanem psychicznym człowieka, które wpływają na jego funkcjonowanie w organizacji.

Aktualnie na blogu

O czym mówią
i piszą nasi eksperci?

Skorzystaj z know-how, które udostępniamy za darmo. Nasza baza inspiracji zawiera treści przeznaczone dla świadomych liderów, osób ze świata HR oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem kompetencji miękkich.

9 +
Lat
doświadczenia

Rdzeń naszych wysiłków

Tożsamość wypracowana na bazie misji i wizji

Od samego początku powstania marki w 2014 roku bardzo nam zależało, aby nasze hasła, które promujemy, nie były puste, sztampowe i wyświechtane.

Od zawsze chcieliśmy podnosić poprzeczkę w branży szkoleniowej. Kierujemy się wewnętrznym przekonaniem i wiarą w to, że nasze usługi szkoleniowo-doradcze dla firm wpływają na realne zmiany zachodzące we współpracujących z nami organizacjach.

Przejdź dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się dlaczego: