Budowanie i podnoszenie odporności psychicznej

Nazwa tematu szkoleniowego

Budowanie i podnoszenie odporności psychicznej

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Odporność psychiczna w pracy może zdziałać cuda – podnosi efektywność dzialania, zapobiega wypaleniu zawodowemu, ułatwia podejmowanie decyzji. Odporność psychiczna ma dwa źródła: wytrzymałość (ang. Hardiness) i elastyczność (ang. resilience). Wytrzymałość to umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach. Składowymi sukcesu są: umiejętność pokonywania wyzwań, poczucie wpływu i kontroli oraz zaangażowanie. Osoby, które mają dużą wytrzymałość, potrafią dokonywać „mentalnej transformacji” w trudnych sytuacjach, oswajać przeciwności losu. Elastyczność to zdolność do szybkiego powrotu do równowagi po zmianach, niepowodzeniach i poważnych problemach. Tu istotne są umiejętności adekwatnej oceny wydarzeń, zdolność szybkiego znajdywania rozwiązań, elastyczność reagowania i wewnętrzna motywacja. 

Przy okazji pracy nad odpornością psychiczną zazwyczaj wdrażamy badanie psychometryczne MTQ Plus, aby sprawdzić, jak uczestnicy radzą sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, która determinują ich sposób reagowania na stres. W trakcie badania i samego warsztatu eksplorujemy model 4C, na który składa się kontrola (control), zaangażowanie (commitment), wyzwanie (challenge), pewność siebie (confidence). Co ciekawe, badania pokazują, że aż 25% zmienności wyników w sporcie lub prac możemy uzasadnić poprzez odporność psychiczną. 

Podczas warsztatu będziemy poznawać strategie rozwijania odporności psychicznej, korzystając też z innych teorii np. Regulacyjnej teorii temperamentu (RTT) Strelaua. Przyjrzymy się 4 obszarom odporności psychicznej i w każdym z nich uczestnicy znajdą rozwiązania dla siebie oraz zaplanują działania wzmacniające ich osobistą odporność psychiczną.

Ten warsztat pozwoli na świadomą pracę nad obszarami, których wzmocnienie sprawi, że niezależnie od okoliczności i zmian, jakie zachodzą w świecie, będą działać efektywnie i zarządzać.

 

Korzyści edukacyjne

wiedza na temat konkretnych filarów odporności psychicznej i sposobów ich wzmacniania i rozwijania,

identyfikacja własnej odporności fizycznej i przyjrzenie się obszarom, które wymagają pracy i wzmacniania,

zaprojektowanie pomysłów i sposobów codziennego wzmacniania i pracy nad odpornością psychiczną według indywidualnych potrzeb,

rozwianie mitów odnośnie odporności psychicznej i tzw. “mental toughness”, które wiążą się z osobami ponadprzeciętnie odpornymi psychicznie,

podjęcie pracy z obciążeniami dla osób z wysokimi wynikami na skalach badania MTQ Plus.

Zakres przykładowych treści

  • test MTQ Plus związany z odpornością psychiczną i analiza sytuacji wyjściowej,
  • podstawy modelu siły i odporności psychicznej w odniesieniu do grupy uczestników,
  • rozróżnienie poszczególnych filarów odporności psychicznej i wynikających z nich wniosków,
  • trening i ćwiczenia wzmacniające odporność psychiczną w oparciu o model 4C,
  • odporność a efektywność w codziennym działaniu.