Budowanie nawyków i wytrwałości

Nazwa tematu szkoleniowego

Budowanie nawyków i wytrwałości

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Umiejętność mądrego budowania nawyków to (nie)oczywista kompetencja. Głównym składnikiem realizacji naszych celów zawodowych i prywatnych jest wytrwałość. Niezależnie od tego, jakie plany chcemy zrealizować, jeśli nauczymy się korzystać z osiągnięć psychologii i budować nawyki mądrze, a nie siłowo, to jesteśmy na wygranej pozycji. Nawyki to narzędzie pozwalające wykonywać długoterminowe plany nawet pomimo spadku motywacji. To wytrych do dobrego samopoczucia i wyników zawodowych.

Charles Duhigg, autor bestsellera pt. “Siła Nawyków” wierzy, że cały nasz dzień życia jako człowieka składa się z serii nawyków i aby realizować długoterminowe plany, niezbędne jest budowanie tych właściwych. To inwestycja na całe życie (dobrze zbudowany nawyk zostaje na zawsze). 

Podczas warsztatu krok po kroku przejdziemy przez proces budowania i zmiany nawyków. Będzie merytorycznie i maksymalnie praktycznie. Ponadto warsztaty mają na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważne w naszym życiu są zdrowe nawyki. Pozwalają niemalże bezwiednie wykonywać czynności, które mogą znacznie poprawić jakość naszego życia. Nasze życie bogate jest w różnego rodzaju nawyki, których nawet nie jestesmy świadomi. Poza tymi oczywistymi takimi jak: jak mycie zębów, każdy ma szereg innych nawyków, które rzutują na ich własną efektywność. Są to takie, które wpływają pozytywnie na życie prywatne czy zawodowe oraz te, które mogą mieć wpływ negatywny. Te drugie mogą być związane z różnego rodzaju nałogami, chociaż nie tylko. Ich skutki odczuwamy najczęściej po długim czasie. 

Na warsztatach dowiemy się, jak koncentrować się na tych nawykach, które wnoszą do naszego życia korzyści i jak wyzbyć się tych, które są dla nas utrapieniem. Porozmawiamy o najnowszych badaniach naukowych w tym zakresie i wyciągniemy liczne implikacje praktyczne, które będzie można zastosować od ręki jeszcze na warsztacie.

Korzyści edukacyjne

poznanie i zrozumienie mechanizmu działania oraz budowania nawyków,

nauka eliminowania przeszkód stojących na drodze do skutecznego działania,

potrafimy radzić sobie z manipulacją i wpływem, który próbują wywierać na nas inni,

poznanie strategii przyspieszających budowanie nawyków i zwiększających skuteczność procesu.

Zakres przykładowych treści

  • trzy kluczowe elementy w budowaniu nawyków i wytrwałości,
  • skuteczne strategie budowania nawyków, opartych na badaniach empirycznych,
  • wykorzystywanie i wzmacnianie mechanizmu wyczerpującej się silnej woli,
  • mity i błędy w budowaniu nawyków (jest ich bardzo dużo),
  • sposoby na zmianę nawyków,
  • projektowanie procesu wdrażania nowego nawyku (zrobimy to krok po kroku).