Budowanie relacji międzyludzkich wg. analizy transakcyjnej

Nazwa tematu szkoleniowego

Budowanie relacji międzyludzkich wg. analizy transakcyjnej

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Relacje międzyludzkie to bardzo złożone zagadnienie, będące na styku zainteresowań badaczy z wielu dziedzin nauk psychologicznych, społecznych i biologicznych. Jednym z badaczy, którzy poświęcili swoje wysiłki naukowe na obszar relacji międzyludzkich, jest Eric Berne, który stworzył model stosunków międzyludzkich nazywany analizą transakcyjną. Teoria ta pomaga w przedstawieniu psychologicznej struktury osobowości w taki sposób, żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują.

Zgodnie z jej założeniami, w każdym człowieku występują trzy “stany Ja”: Ja Dorosły, Ja Rodzic i Ja Dziecko. Każdy ze Stanów Ja odpowiada za różne zachowania, myśli i uczucia m.in. skopiowane od rodziców lub osób pełniących te funkcje, opisujące to, co odtwarzamy z dzieciństwa lub to, co jest bezpośrednią odpowiedzią na sytuację tu i teraz. 

W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, uaktywnia się w nas określony stan. W przypadku stanu Ja Rodzic czy Ja Dziecko będą to najczęściej podświadome strategie i zachowania, które rzutują na relacje z różnymi osobami w naszym środowisku. Nasza komunikacja z innymi może przysparzać nam problemy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, a rodzące się w nas emocje mogą bez najmniejszego wysiłku przejmować nad nami kontrolę. 

Analiza transakcyjna mówi też o podstawowych potrzebach jako głodzie bodźców, a te mocno odbijają się na naszych relacjach prywatnych i zawodowych. Niezaspokajane znajdują w końcu swoje ujście, dlatego ten warsztat jest też na temat relacji z samym sobą.

Podsumowując, teoria AT ma w rzeczywistości biznesowej bardzo praktyczne i wszechstronne zastosowanie. W trakcie warsztatów możemy zająć się tematem nierozpoznań (zachowań pasywnych), sposobami, w jaki ludzie strukturalizują czas, grami psychologicznymi i wieloma innymi zagadnieniami, które rzutują na relacje międzyludzkie w firmie. Dziedzina ta jest bardzo pojemna, a jej zastosowanie zależy od celów, jakie chcemy osiągnąć.

Osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną firmie albo osoby zarządzające mogą wykorzystać analizę transakcyjną do pracy nad sobą, aby lepiej komunikować się z ludźmi i budować relacje partnerskie w środowisku pracy. Najpierw należy zrozumieć, jak działają pewne procesy, bo dopiero świadomi możemy rozpocząć pewne zmiany w naszych strategiach postępowania.

Z pewnością podczas takiego warsztatu zrozumiemy dynamikę współistnienia stanów JA, co z pewnością pomoże uświadomić sobie zachowanie innych osób oraz swoje własne. To z kolei pozwoli na zbudowanie trwałych i głębokich relacji z ludźmi. 

Korzyści edukacyjne

praktyczne zastosowanie teorii analizy transakcyjnej w budowaniu relacji międzyludzkich,

rozpoznawanie własnych błędów w komunikacji interpersonalnej z innymi ludźmi,

poznanie ograniczających wzorców zachowań, potrzeb i motywacji ludzi z pracy,

zrozumienie swojej strategii życiowej i wyborów, aby wyciągnąć z nich naukę,

zwiększenie własnej efektywności osobistej poprzez odkrycie własnych schematów postępowania w przeróżnych sytuacjach zawodowych.

Zakres przykładowych treści

  • założenia modelu funkcjonalnego stanów JA,
  • podstawy o stanach Ja Rodzic, Ja Dorosły i Ja Dziecko,
  • rodzaje transakcji w komunikacji z innymi,
  • strukturalizacja czasu w relacjach międzyludzkich,
  • typowe nierozpoznania, kontaminacje i wykluczenia,
  • potrzeby oraz znaki rozpoznania,
  • podstawy gier oraz najczęstsze gry psychologiczne w pracy, 
  • emocje autentyczne a emocje zastępcze, 
  • pojęcie autonomii w relacji z samym sobą.