Delegowanie zadań i wyznaczanie priorytetów

Nazwa tematu szkoleniowego

Delegowanie zadań i wyznaczanie priorytetów

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Priorytetu nie da się do końca zdefiniować, dopóki nie zrobimy tego sami na własnych zasadach. Tak samo, jak termin oddania czegoś (z angielskiego “deadline”) jest pojęciem nieprecyzyjnym. Dla Polaka, Niemca czy Hiszpana może to oznaczać zupełnie coś innego - jeden z nich potraktuje to jako termin oddania czegoś w pierwszej wersji, drugi po ostatecznych poprawkach, a trzeci uzna, że w sumie to nic się nie stanie jak przekroczy termin o kilka dni.

Jak wyznaczać priorytety, jeśli nie mają one imion? Jak je zdefiniować na własny użytek i określić, w jakich warunkach, jakie mają obowiązywać? Macierz Eisenhowera jest narzędziem, które pomaga ustalić to, co pilne i ważne, ale nie odpowiada na problem związany z płynnością priorytetów. Podejście do wyznaczania priorytetów powinno być elastyczne i składać się z kilku wewnętrznych zasad. Nie wiedząc, co jest najważniejszym priorytetem, poświęcamy często zbyt wiele czasu nad projektami, które nie przynoszą efektów, w stosunku do czasu i energii, jaki pochłaniają.

A co z delegowaniem? Wszyscy wiemy, na czym teoretycznie polega, ale niekoniecznie wychodzi nam to w praktyce, kiedy mowa o przenoszeniu odpowiedzialności czy uprawnień. Odpowiedzialność wewnętrzna pracowników to temat na zupełnie inny warsztat, ale bez niej ani rusz w kontekście dobrego delegowania, które powinno odciążać kierownika lub danego specjalistę.

Skuteczne delegowanie zaczyna się od decyzji, co w ogóle można oddelegować i w jaki sposób. Bardzo często zabierze to komuś innemu dużo więcej czasu niż nam, dlatego należy to potraktować jako inwestycję. Trzeba pamiętać, że zrobione jest lepsze od doskonałego i wykorzystywać każdą okazję do transferu wiedzy do osób o niższych kompetencjach. Eliminujemy micromanagement z czasem, ale na początku dokładnie opisujemy założenia, cele, efekt czy sam sens zadania. Nie zapominamy o przedstawieniu całego kontekstu obszaru, dla którego wykonywane jest dane zadanie.

Najczęściej osoba, do której zadanie jest oddelegowane, nie od razu widzi problematykę danego obszaru z lotu ptaka czy odpowiedniej perspektywy. Na tym warsztacie uczymy się jak sporządzać brief lub jak przekazywać to, co jest do zrobienia w sposób efektywny. Przy założeniu, że poziom trudności zadań będzie zwiększany stopniowo, o czym pisał Ken Blanchard w teorii przywództwa sytuacyjnego, jesteśmy w stanie wyszkolić pracowników, którzy sprostają każdemu zadaniu.

Korzyści edukacyjne

rozwinięcie umiejętności w wymiarze delegowania zadań pracownikom,

wyznaczanie priorytetów w oparciu o elastyczną metodę ich definiowania,

zwiększenie produktywności podopiecznych managera poprzez długofalowe inwestycje,

wyposażenie managerów w arsenał narzędzi pozwalających monitorować przebieg realizacji zadania, zastępując kontrolę funkcją monitorowania,

podjęcie się analizy swoich własnych postępów w delegowaniu czy wyznaczaniu priorytetów.

Zakres przykładowych treści

  • podstawy delegowania zadań w oparciu o przywództwo na krzywej zmiany Kubler Ross,
  • kształtowanie odpowiednich postaw przy okazji delegowania (odpowiedzialności, decyzyjności oraz proaktywności podopiecznego),
  • różnorodność sposobów organizacji zespołu według priorytetów i zasady planowania w samoorganizujących się zespołach,
  • różnica pomiędzy monitorowaniem a kontrolowaniem (pojęcie micromanagementu i jego skutków rzutujących na efektywność managerską),
  • wyznaczanie kamieni milowych i eliminacja dysfunkcji zespołowych w planowaniu.