Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

Nazwa tematu szkoleniowego

Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Przeszukując Internet, często napotykamy się na badania dotyczące problemów pracowników w korporacjach czy mniejszych firmach. Czego dotyczą? Różnic w wynagrodzeniach, nieuczciwych procesów rekrutacyjnych, wykluczenia pracowników czy mobbingu. Jak uniknąć takich zachowań w swoim przedsiębiorstwie?

Duże i złożone organizacje powinny przyjąć strategię DEI, czyli “Diversity, Equity and Inclusion”. Wartości takie jak różnorodność, równość i inkluzywność mogą znacząco wpłynąć na działanie i pracę w firmie, dla której praca w zróżnicowanym środowisku społecznym to codzienność. O czym dokładnie mowa? Różnorodność obejmuje wszelkie różnice, jakie występują pomiędzy pracownikami — płeć, wiek, narodowość, religia, język czy status społeczny. Równość propaguje sprawiedliwość, uczciwość, bezstronność i równe szanse. Natomiast inkluzywność ma za zadanie stworzyć bezpieczną i tolerancyjną kulturę organizacji, w której każdy będzie czuł się pewnie. A jaki wpływ ma strategia DEI na pracę? Nie od dziś wiadomo, że zgrane i różnorodne zespoły lepiej ze sobą współpracują i są bardziej twórcze. Metoda DEI zachęca pracowników do empatii, zwalcza uprzedzenia oraz promuje przyjazne środowisko pracy. Pozytywnie wpływa na relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcą, co z kolei przekłada się na efektywną pracę i rozwój przedsiębiorstwa.

Czy to się sprawdza? W Stanach Zjednoczonych początki i rozwój tych strategii widać już w latach 80. XX wieku, kiedy zauważono, że odpowiednie zarządzanie zespołami prowadziło do integracji pracowników, wydajniejszej współpracy i zwiększenia wyników finansowych firm. Natomiast do Polski taki model zarządzania przyszedł w latach 90., kiedy międzynarodowe organizacje zakładały tu swoje filie i wraz z nimi wprowadzały zachodnie standardy prowadzenia biznesu.

Zarządzanie zespołami czy całą organizacją, która ma się opierać na strategii DEI, nie jest łatwe. W raporcie ABSL z 2021 roku możemy znaleźć informacje, jakimi cechami powinien wyróżniać się lider przyszłości. Jakie to cechy? Przede wszystkim otwartość, elastyczność i transparentność. Lider musi charakteryzować się wysoką inteligencją emocjonalną oraz stawiać na pierwszym miejscu zdrowie swoje, oraz zespołu. Zobowiązany jest też do stworzenia odpowiedniego środowiska w zespole, w którym członkowie będą się czuli swobodnie, bezpiecznie i będą mogli współpracować bez konfliktów. To dlatego trudno o realizację strategii DEI bez zaangażowania kadry zarządzającej.

Co jeszcze zyska firma? Dzięki wdrożeniu strategii DEI współpracownicy mogą uczyć się od siebie wzajemnie, wspierają się i motywują, a zróżnicowanie członków grupy wpływa też na większą kreatywność, ponieważ mają różne pomysły do zaproponowania. Przedsiębiorstwo zaczyna pokazywać się jako przyjazne miejsce pracy i przez to, jest też lepiej odbierane wizerunkowo. Firma stanie się bardziej atrakcyjna na rynku pracy, więc będzie przyciągać więcej różnych talentów.

Korzyści edukacyjne

Zapoznanie się z dobrymi praktykami pozwalającymi na zarządzanie różnorodnością,

Zrozumienie czynników prawnych, biznesowych i etycznych, które przemawiają za równością szans,

Umiejętność wykorzystania narzędzi do kontrolowania i analizowania danych, podczas wprowadzania zmian,

Umiejętność wykorzystania narzędzi służących do wprowadzania nowej strategii,

zapoznanie się z definicjami dyskryminacji i różnorodności,

Rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie rozmów interwencyjnych,

Rozwinięcie kompetencji interpersonalnych,

Zakres przykładowych treści

  • podnoszenie świadomości pracowników poprzez działania w zakresie DEI;
  • praktyki jak wdrażać strategię DEI na poziomie działu lub zespołu;
  • polityka antydyskryminacyjna, równych szans i kodeksu postępowania na co dzień;
  • sposoby na pracę z elementami strategii DEI na spotkaniach biznesowych;
  • promowanie idei DEI poprze własny przykład menedżerski.