Eliminacja dysfunkcji zespołowych P. Lencioniego

Nazwa tematu szkoleniowego

Eliminacja dysfunkcji zespołowych P. Lencioniego

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jak często zastanawiasz się, dlaczego Twój zespół nie osiąga takich wyników jak inne? Albo, dlaczego oni ciągle się kłócą? Dlaczego nie mogą współpracować jak inni? Jeśli miewasz takie myśli w głowie, to może czas przeanalizować pracę w zespole i sprawdzić, co dokładnie jest problemem.

W 2005 roku została wydana książka “Pięć dysfunkcji pracy zespołowej” autorstwa Patricka Lencioniego, w której opisane zostały pewne wzorce w zachowaniach, które prowadziły do problemów w zespołach. Publikacja oparta jest na badaniach, które Lencioni przeprowadził na prezesach oraz zespołach zarządzających z firm z rankingu Fortune 500. Jakie wysnuł wnioski po badaniach? Stwierdził, że pomimo iż zespół składa się jednostek, które mają dobre intencje, to nie zawsze pracują produktywnie. Co więcej, jeżeli zarządza nim osoba, która nie wie, jak zbudować grupę i jak o nią dbać, to powstaje dysfunkcyjny zespół. Jak zmienić ten stan rzeczy? Przede wszystkim odkryć, jakie dysfunkcje dotykają zespół.

Pięć dysfunkcji to są kolejno brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności za grupę oraz brak dbałości o wyniki. Brak zaufania obserwujemy w sytuacjach, kiedy członkowie zespołu nie kontaktują się ze sobą, nie chcą przyznawać się do błędów i nie potrafią prosić o pomoc. Ułatw im te kroki, pokazując, że jako menedżer też masz z czymś problemy, poproś o pomoc i spraw, aby weszło to wszystkim w nawyk. Proszenie o pomoc to jest normalna rzecz w zespole.

Strach przed konfliktem = obawa przed poważną dyskusją i wymianą zdań. Jeśli członkowie zespołu nie będą potrafili wyrazić swoich opinii na dyskutowany temat, to nie ma szans na podjęcie dobrych dla zespołu i firmy decyzji. W tym wypadku menedżer powinien wyjaśnić, co to jest zdrowy konflikt i dlaczego nie powinniśmy się go bać.

Brak zaangażowania charakteryzuje się brakiem identyfikacji z zespołem oraz nieznajomością celów grupy. Co pomoże? Ustalanie i trzymanie się terminów czy spotkania zakończone konkretnymi wnioskami i zadaniami. Sytuacja, w której członkowie zespołu nie zwracają uwagi na zachowania innych osób, nie komunikują błędów czy złych zachowań, prowadzi do dysfunkcji numer cztery, czyli unikanie odpowiedzialności. Ważnym działaniem lidera jest stworzenie warunków do wypracowania mechanizmów wymuszających odpowiedzialność. To cały zespół powinien być zdyscyplinowany i kontrolować siebie nawzajem.

Ostatni punkt to brak dbałości o wyniki. Zespół, w którym członkowie stawiają tylko na siebie i na swój rozwój kariery, ma trudności w osiąganiu wyznaczonych celów i się nie rozwija. Wszystkie dysfunkcje w zespole można odkryć i nad nimi popracować. Mamy do dyspozycji kwestionariusz diagnostyczny, który pomaga zidentyfikować, które z nich dotykają zespół.

Korzyści edukacyjne

świadomość, jakie dysfunkcje występują w zespole,

wiedza i umiejętności do walki z dysfunkcjami,

znajomość narzędzi do pokonywania dysfunkcji,

umiejętność formułowania wartości,

znajomość definicji dysfunkcji oraz świadomość ich połączenia,

znajomość wyznaczania zasad,

świadomość i umiejętność komunikowania potrzeb i problemów,

wiedza jak zbudować silną pozycję lidera.

Zakres przykładowych treści

  • objawy i patologie widoczne w zespole z dysfunkcjami, które są niebezpieczne (zespół pozostawiony w tym stanie “nabiera wody niczym dziurawy statek”),
  • pięć poziomów dysfunkcji zespołowych w postaci piramidy oraz zjawiska pojawiające się w zespole będące wynikiem danej dysfunkcji,
  • dopasowywanie gotowego badania dysfunkcji zespołowych do potrzeb zespołu oraz procesu pracy z narzędziem w zespole,
  • wprowadzenie praktycznych rozwiązań wynikających z pracy nad danymi dysfunkcjami w oparciu o wyniki i metodę SMART+ER,
  • pozytywne aspekty eliminacji dysfunkcji zespołowych Patricka Lencioni’ego: zaufanie, konstruktywny i szczery feedback, zaangażowanie, osobista odpowiedzialność i dbałość o wyniki.