Facylitacja i prowadzenie efektywnych spotkań

Nazwa tematu szkoleniowego

Facylitacja i prowadzenie efektywnych spotkań

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Facylitacja to coś więcej niż moderowanie dyskusji. To stymulowanie grupy w osiąganiu tego, co potrzebne na spotkaniach zespołu w sposób ciekawy i intrygujący. Jak efektywnie przeprowadzić rozmowy dotyczące spraw operacyjnych w inny niż dotychczas sposób? Jak wspierać zespół korzystając z różnorodnych narzędzi prowadzenia spotkań, aby członkom zespołu chciało się w nich uczestniczyć?

Dla przykładu pomyślmy o tym, jak zadajemy pytania. Zbyt ogólnikowe powodują, że ludzie dookoła nas nie potrafią się do nich odnieść (np. Jakie macie pomysły odnośnie X?). Kiedy z kolei postawimy bardziej precyzyjne pytania, to ułatwia członkom zespołu zaangażowanie (np. Jak obecna sytuacja ma się do przypadku Y z zeszłego roku?).

Istnieje szeroka grupa zawodów, dla których praktyczna umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań jest kluczowa. Bycie przywódcą czy liderem w trakcie spotkania to nie jest łatwa rzecz. W dobie pracy zdalnej jedni wyciszają mikrofony, inni nie uruchamiają kamer, a nawet kiedy rozmawiamy twarzą w twarz, to wielu przychodzi nieprzygotowanych. Prowadzenie efektywnych spotkań opiera się na zaangażowaniu ludzi dookoła nas. Zdolności facylitacji przydadzą się menedżerom, członkom działów HR oraz wszystkim tym, którzy chcą poszerzać swoje kompetencje w zakresie sprawnej komunikacji z zespołem na spotkaniach, a co za tym idzie prowadzić bardziej efektywne dyskusje, angażujące jego uczestników.

Istnieje wiele techniki facylitacji, dzięki którym można nauczyć się prowadzić konstruktywne spotkania, podnieść zaufanie do siebie jako lidera, wzmocnić efekt synergii w swoim zespole czy też zainspirować członków swojego zespołu do efektywniejszego działania. Istotnym elementem tego obszaru jest także praca nad własną postawą menadżerską oraz świadomość wpływu, jaki lider wywiera na grupę, oraz umiejętność współdziałania z nią w roli facylitatora.

Korzyści edukacyjne

znajomość technik i narzędzi facylitacji w prowadzeniu efektywnych spotkań,

wsparcie zespołu w podejmowaniu burzy mózgów prowadzącej do konsensusu,

umiejętność zdefiniowania i przezwyciężenia barier wpływających na jakość spotkania,

prowadzenie spotkań w oparciu o stymulację kreatywnego myślenia.

Zakres przykładowych treści

  • facylitacja kontra moderowana dyskusja (różnice) i znaczenie stymulacji w pracy z zespołem,
  • kompetencje, narzędzia, sposoby prowadzenia i funkcje facylitatora,
  • World Table Coffee, Kapelusze De Bono i inne różnorodne metody facylitacji,
  • zasady efektywnych spotkań i najczęstsze błędy w ich prowadzeniu,
  • efektywność spotkań w wariancie online przy wykorzystaniu interaktywnych aplikacji.