Gry statusowe w hierarchii społecznej

Nazwa tematu szkoleniowego

Gry statusowe w hierarchii społecznej

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Czy tego chcemy, czy nie, niezależnie od formalnej hierarchii w firmie w tle dzieje się coś jeszcze. Obowiązuje jeszcze jedna hierarchia, tak zwana drabin społeczna występująca w każdym skupisku ludzi, która decyduje o tym, kto jest ważny z perspektywy społecznej. To te osoby przyciągają najczęściej wzrok, mają najwięcej do powiedzenia (nawet jeśli zajmują podobne stanowisko), otwarcie potrafią mówić o swoich sukcesach.

Z drugiej strony mamy osoby, które nie potrafią się przebić, a ich postawa mówi “nie stanowię zagrożenia dla innych”. Zajmują mniej miejsca niż inni, nie wychylają się przed szereg lub zamiast wyjaśniać to nagminnie się i na wyrost tłumaczą się przed innymi.

Te dwie zupełnie odwrotne postawy nazywamy niskostatusowymi oraz wysokostatusowymi. Czym są gry statusowe? To dynamiczne rozgrywki społeczne, które odbywają się pomiędzy ludźmi. Nie jesteśmy w stanie od nich uciec, gra toczy się wszędzie i zawsze. Wystarczająco wysoki status otwiera drzwi wszędzie, bo takie osoby są pewne siebie, asertywne i poważane w społeczeństwie. Nie mylmy tego jednak z arogancją, cwaniactwem oraz postawą na wyrost, w której ktoś wywyższa się ponad innych.

Postawę wysokostatusową można świadomie rozwijać. Próg wejścia dla każdego będzie inny, ale zrozumienie i nabycie świadomości w zakresie zachowań statusowych zmienia kompletnie rzeczywistość osoby, która tę kompetencję opanuje.

Korzyści edukacyjne

zrozumienie w pełni różnic pomiędzy skrajnymi zachowaniami statusowymi,

rozwinięcie świadomości w zakresie korzystnych dla osiągania celów zachowań,

zwiększenie pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych i interakcjach z ludźmi,

zminimalizowanie stresu wynikającego z niekomfortowych sytuacji,

opanowanie podstawowych technik i zagrywek budujących własny autorytet.

Zakres przykładowych treści

  • różnica pomiędzy zachowaniami niskostatusowymi i wysokostatusowymi,
  • prezentacja i omówienie podstawowych zasad występujących w hierarchii społecznej,
  • osiągnięcia współczesnej psychologii społecznej w dziedzinie zachowań stadnych,
  • budowanie autorytetu przy pomocy gry statusem dynamicznym,
  • powszechne w społeczeństwie rytuały dominacji i uległości,
  • atrakcyjność w zupełnie innym znaczeniu, kiedy bycie ładnym nie ma znaczenia.