Innowacyjność oraz przedsiębiorczość

Nazwa tematu szkoleniowego

Innowacyjność oraz przedsiębiorczość

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Innowacyjność i przedsiębiorczość to dwie bardzo ważne kompetencje przyszłości ze względu na to, że badania Chipa Espinozy z książki „Jak zarządzać pokoleniami?” pokazują, że najmłodsze generacje będą znacząco dążyć do pracy w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Człowiek przedsiębiorczy to taki, który realizuje cel i jest wewnętrznie zmotywowany, akceptujący podejmowanie ryzyka, umiejętnie i chętnie rozwiązujący problemy, posiadający zdolność przystosowywania się do zmiennych warunków oraz innowacyjny. Czym jest z kolei innowacyjność? Powszechnie pojęcie to kojarzy się z wynalazkami, nowinkami technologicznymi. Tak naprawdę jednak innowacyjność oznacza każde nowe rozwiązanie istniejących problemów. Innowacyjny może być nie tylko produkt, ale również usługa, sposób komunikacji, metoda pracy i tym podobne. Aby wprowadzać innowacyjne rozwiązania, należy poświęcić czas na rozpoznanie potrzeb - w zależności od tego, czego dotyczy innowacja - klientów, rynku, miejsca pracy.

Co łączy innowacyjność i przedsiębiorczość? Umiejętność dostrzegania pewnych niezaspokojonych potrzeb i potencjału na ich zaspokojenie. To również zdolność tworzenia czegoś od nowa, dostrzeganie szans i ryzykowanie.

Szkolenie ma na celu rozbudzić w uczestnikach postawę przedsiębiorczą i innowacyjną. Pozwoli uczestnikom zdobyć uniwersalne umiejętności, które mogą okazać się przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i również prywatnym. Uczestnicy poznają proces tworzenia innowacji oraz narzędzia, które wykorzystują najbardziej innowacyjne firmy i organizacje na świecie.

Korzyści edukacyjne

zaszczepienie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych,

rozbudzenie kreatywności do tworzenia nowych rozwiązań,

poznanie procesu tworzenia innowacji przy pomocy uproszczonych form,

wiedza odnośnie narzędzi wspierających wypracowywanie innowacji,

inspiracje najlepszymi innowacjami, które powstały w biznesie.

Zakres przykładowych treści

  • przedsiębiorczość i innowacyjność jako kompetencje przyszłości,
  • mity związane z przedsiębiorczością wg Michaela Gerbera,
  • mindset przedsiębiorcy, czyli co odróżnia przedsiębiorcę od osoby biernej,
  • Kompetencje proinnowacyjne takie jak np. samodzielne myślenie,
  • proces tworzenia innowacji uproszczoną metodą Design Thinking,
  • paradoks innowatora wzorowany na opisie paradoksu informacji Kennetha Arrowa.