Inteligencja emocjonalna a praca z emocjami

Nazwa tematu szkoleniowego

Inteligencja emocjonalna a praca z emocjami

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Inteligencja emocjonalna to stosunkowo nowe pojęcie, które funkcjonuje od lat 90. Oznacza ono umiejętność rozpoznawania i rozumienia własnych oraz cudzych emocji. Opiera się zazwyczaj na pięciu filarach: samoświadomości, regulacji emocji, umiejętnościach społecznych, empatii i motywacji wewnętrznej. Rozwijanie koncepcji inteligencji emocjonalnej przyczyniło się do rozwoju badań z zakresu m.in. podejmowania decyzji (co ma szerokie zastosowanie w biznesie i marketingu), czy też komunikowania się, co ma kluczowe znaczenie np. w zarządzaniu zespołem. Czołowi psycholodzy i badacze inteligencji emocjonalnej - John Mayer, Peter Salovey, Daniel Goleman - od lat pokazują, że jest ona kluczowym elementem sukcesu zawodowego i życiowej satysfakcji. 

Mimo że dla niektórych inteligencja emocjonalna jest kompetencją w dużej mierze naturalną, tzn. wynikającą z osobowości, czy wychowania, niektórzy muszą poświęcić czas i wysiłek na jej trening. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że inteligencję emocjonalną można ćwiczyć w praktyce i nauczyć się rozumienia emocji, ich wpływu na nasze zachowanie oraz zarządzania nimi.

Jakie korzyści przynosi inteligencja emocjonalna? Na poziomie prywatnym kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej pozwalają na  lepsze relacje międzyludzkie, lepsze samopoczucie i mniejszy poziom stresu, co znajduje potwierdzenie w badaniach. Na płaszczyźnie zawodowej natomiast pomogą w podejmowaniu decyzji, nawiązywaniu relacji biznesowych (zazwyczaj opierają się dobrym zrozumieniu wzajemnych komunikatów), wypracowywaniu zespołowych rozwiązań i pracy grupowej.

Warsztat ten ma na celu wnikliwie przyjrzeć się emocjom z punktu widzenia inteligencji emocjonalnej. Oznacza to, że uczestnicy będą pracować nad personalnymi kompetencjami emocjonalnymi, co pozwoli im nauczyć się rozpoznawania i zarządzania swoimi emocjami. W efekcie ma to przełożyć się na wyższą efektywność osobistą i lepszą pracę w zespołach. 

Korzyści edukacyjne

zdobycie wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej oraz ścieżki jej indywidualnego rozwoju,

poznanie narzędzi do pracy nad rozwojem inteligencji emocjonalnej z podziałem na poziomy rozwoju (od podstawowych, np. dziennik emocji do zaawansowanych np. facylitacja w pracy grupowej),

nauka technik wyobrażeniowych (mentalnych) i metod, jak ich używać do poprawy wytrwałości, motywacji, zmiany zachowań, komunikacji,

poznanie konkretnych strategii pracy w technikach wyobrażeniowych, dzięki czemu uczestnicy będą w stanie stworzyć swój własny plan rozwoju treningu mentalnego w biznesie.

Zakres przykładowych treści

  • ćwiczenia podnoszące świadomość własnych emocji przy użyciu m.in. koła emocji Robbsa,
  • skuteczne strategie zarządzania emocjami w grupie (np. nazywanie ich, komunikacja i monitorowanie celu, zarządzanie energią grupy),
  • stosowanie symulacji mentalnych teoria i praktyka,
  • ćwiczenie obserwacji i zarządzania energią życiową,
  • intencje implementacyjne przy zmianie schematów zachowań,
  • praktyczny mini trening mentalny prowadzony podczas warsztatów.