Kaskadowanie misji, wizji i wartości

Nazwa tematu szkoleniowego

Kaskadowanie misji, wizji i wartości

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Wiele firm sporządza opasłe tomy, w których przeczytać można o wartościach, misji i wizji tejże organizacji. Zazwyczaj zawierają one piękne idee i wielkie słowa pełne patosu. Najczęściej, jednak rzeczywistość jest taka, że treść ta to tylko hasła wypisane w sieci, które mają za zadanie ładnie wyglądać i robić wrażenie na podmiotach zewnętrznych.

Organizacja ani nie żyje tymi wzniosłymi hasłami, ani pracownicy nie wdrażają ich w życie, gdyż często ledwo lub w ogóle nie pamiętają, co wyartykułowane jest w misji przedsiębiorstwa. Krótko mówiąc, dokumenty dotyczące wartości, misji i wizji organizacji tworzy się bardzo często tylko po to, aby istniały, a nie aby wdrażać je do codziennej praktyki zawodowej.

W takim wypadku nie ma mowy o kaskadowaniu ani o promocji właściwej kultury organizacyjnej, która aspiruje do osiągnięcia sukcesu na rynku pracownika. Jeśli chcemy, aby pracownicy utożsamiali się z wartościami, misją czy wizją firmy to nie wystarczy znajomość haseł. Potrzebna jest wiara w to, że praca ma sens i wpisana jest w jakiś większy cel. Pracownicy powinni przesiąknąć tymi ideałami, ale trzeba bardzo uważać, żeby nie osiągnąć odwrotnego efektu.

Kaskadowanie to rozwiązanie systemowe i kompetencja managerska polegająca na umiejętnym przekazywaniu misji, wizji, wartości i celów strategicznych firmy w dół struktury firmy, aż do szeregowych pracowników. Musi się to odbywać w taki sposób, aby pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych czuli, funkcjonowali i myśleli zgodnie z wartościami organizacji. Innymi słowy, aby wiedzieli, gdzie podążają, po co i dlaczego wykonują swoją pracę, jakie ma ona znaczenie dla całej organizacji.

Kompetencją jest umiejętne wplatanie w życie zawodowe pracowników przesłania organizacji i tym samym oddolne kształtowanie kultury organizacyjnej małymi krokami.

Korzyści edukacyjne

umiejętność dopasowywania komunikacyjne dokumentów strategicznych, które będą możliwe do wdrożenia poprzez regularną pracę z zespołem,

wiedza na temat skutecznej komunikacji misji, wizji i wartości w firmie, w której propaguje się w ten sposób odpowiednie postawy pracownicze,

poznanie i ćwiczenie metod budowania tożsamości pracownika w firmie poprzez identyfikację z kulturą organizacyjną,

nauka sposobów egzekwowania od pracowników realizacji misji, wizji i wartości w codziennej pracy.

Zakres przykładowych treści

  • przekładanie wizji strategicznej organizacji na prosty język każdego pracownika,
  • dopasowywanie przekazu na temat misji, wizji i wartości do działów, zespołów i jednostek w organizacji,
  • metody wzmacniania i budowania poczucia tożsamości w oparciu o wartości i wyznaczony kierunek, który wynika z misji i wizji,
  • podejmowanie różnorodnych działań będących pracą organizacji z wartościami na każdym szczeblu.