Kreatywność, oryginalne i pomysłowe metody pracy grupowej

Nazwa tematu szkoleniowego

Kreatywność, oryginalne i pomysłowe metody pracy grupowej

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jak wyjść z impasu, kiedy żadne propozycje rozwiązania problemu nie zadziałały? Jak zainspirować zespół do poszukiwania nowych rozwiązań? Jak inaczej podejść do wyzwań związanych z pracą grupową?

Każdy z nas w swoim życiu miał okazję brać udział w przedłużających się spotkaniach, z których niewiele wynikało. Rozmowy utykały w martwym punkcie, a problemy pozostawały nierozwiązane. Aby spotkania i praca w zespole były owocne, należy odpowiednio pobudzić kreatywność członków zespołu poprzez niebanalne metody pracy grupowej.

Warsztat ten ma na celu zapoznanie uczestników z szeregiem ciekawych narzędzi, które otworzą w grupie nowe sposoby pracy i rozwiązywania problemów. Udział w inspirujących ćwiczeniach pozwoli uczestnikom na własnej skórze doświadczyć, z jak wielu perspektyw można spojrzeć na jedno zagadnienie. Przetestowanie tych narzędzi umożliwi uczestnikom znalezienie najefektywniejszych dla siebie i swojego zespołu metod pracy.

Odpowiednie zdefiniowanie problemu i stymulacja pracy grupowej, wyzwalająca kreatywność i dostrzeżenie nowych perspektyw może znacznie wpłynąć na poprawę pracy zespołu. Dzięki temu członkowie zespołu będą usatysfakcjonowani, a efektywność pracy w firmie wzrośnie.

Korzyści edukacyjne

umiejętność dokładnego zdefiniowania (czasem redefiniowania) problemu, przed podjęciem się jego rozwiązywania,

poszerzenie perspektywy w sposobie, w jaki rozwiązujemy problemu albo w sposobie, w jakim dochodzimy do rozwiązania,

nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania kreatywnych metod pracy grupowej,

poznanie inspirujących ćwiczeń myślowych pozwalających wyjść z impasu.

Zakres przykładowych treści

  • diagram Ishikawy jako przykład narzędzia do rozwiązywania problemów,
  • kreatywne burze mózgów w oparciu o kapelusze De Bono lub strategię Walta Disneya,
  • metoda Napoleona w przyjmowaniu zupełnie innej perspektywy,
  • narzędzia kreatywne online takie jak Kahoot, Mentimeter, Miro i wiele innych,
  • metoda Thomasa Wedell-Wedellsborga z książki “What’s your problem?”,
  • sztuka zadawania pytań prowokatywnych oraz otwierających.