Krytyczne myślenie, jako kompetencja przyszłości

Nazwa tematu szkoleniowego

Krytyczne myślenie, jako kompetencja przyszłości

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Noblista Daniel Kahneman w swojej książce „Pułapki umysłu” bezsprzecznie dowodzi, że zarówno decyzje podejmowanie przez jednostki, grupy, jak i organizacje, często są z naruszeniem podstawowych praw logiki oraz rachunku prawdopodobieństwa. Dodatkowo żyjąc w erze zalewających nas informacji, rozdzielanie prawdziwych od fałszywych informacji jest coraz bardziej pożądaną umiejętnością. Dlatego tak ważne jest wypracowywanie w sobie umiejętności krytycznego myślenia.

Krytyczne myślenia jest celowym procesem, który wzmacnia w nas zdolność do właściwej oceny sytuacji, a to pomaga wyciągać prawidłowe wnioski i podejmować lepsze decyzje. Pozwala też uniknąć wpadania w pułapki myślowe, takie jak stereotypy, heurystyki i błędy poznawcze.

Co w codziennym życiu daje nam myślenie krytyczne? Umiejętność wyrabiania własnego zdania na podstawie faktów (niecudzych ocen), logiki i sprawdzonych źródeł informacji. Nie przyjmowanie każdej informacji jako prawdy, ale stawianie pytań, podważanie i sprawdzanie. Umiejętność analizowania informacji, zamiast kierowania się emocjami. Krytyczne myślenie to też przewidywanie konsekwencji podjętej decyzji. Umiejętność znajdowania dobrych i rzetelnych źródeł informacji oraz przeprowadzania wartościowych rozmów, które nie przedstawiają świata czarno-białym, ale uwzględniają złożoność zjawisk, bez nadmiernego upraszczania ich.

Myślenie krytyczne jest konstruktywne i potrzebne. W świecie, w którym zalewa nas masa komunikatów, umiejętność odróżnienia wartościowej informacji z szeregu pozostałych jest na wagę złota.

Korzyści edukacyjne

podejmowanie trafniejszych decyzji,

ułatwione i sprawne logiczne wnioskowanie,

precyzyjniejsze dobieranie komunikatów,

posługiwanie się lepszą argumentacją,

umiejętność obrony przed manipulacją,

mniejsza podatność na pułapki myślowe.

Zakres przykładowych treści

  • pułapki myślenia – jeden mózg, dwa umysły,
  • manipulacje w wykresach – iluzja w erze informacji,
  • psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji,
  • instrukcja myślenia, czyli jak uchronić się przed nierzetelnymi informacjami.