Kształtowanie postaw pracowniczych

Nazwa tematu szkoleniowego

Kształtowanie postaw pracowniczych

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zmiana postaw pracowniczych jest tym trudniejsza im bardziej doświadczony zawodowy pracownik. Przez lata wyrabiamy sobie całe mnóstwo nawyków i strategii postępowania, które trudno zmienić. Nasze zachowanie, sposób myślenia, czy przekonania kształtują się przez długi czas i możemy wpaść w koleiny myślenia niczym powóz, który utknął na drodze. Łatwo wpaść w utarte schematy, z których niezwykle ciężko jest się uwolnić.

Praca z postawami pracowniczymi jest jednak nieodłącznym elementem zarządzania. Postawy są bezpośrednio powiązane z kulturą organizacyjną, która nadaje kierunek temu, jakich pracowników powinno zatrudniać przedsiębiorstwo. Są osoby, które nie wpisują się w te wytyczne lub po prostu po jakimś czasie, kiedy organizacja przeszła wiele zmian, przestają do niej pasować. To naturalne, że są osoby, które będą lepiej czuły się w małej firmie typu rodzinnego, a kiedy organizacja rozrasta się i staje się korporacją, to nie do końca będzie im to odpowiadać.

Niemniej jednak, mamy do dyspozycji cały zestaw metod, narzędzi i sposobów, w jaki możemy pracować z postawami pracowniczymi jako managerzy. Dbanie o wysoki poziom zaangażowania pracowników jest koniecznością, dlatego kadra zarządzająca powinna dawać przykład z góry oraz poprzez codzienną komunikację oddziaływać budująco na promocję właściwych postaw, które są oczekiwane od pracowników. Jednym ze sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest wplątywanie wartości organizacyjnych do bieżącej komunikacji albo korzystanie z narzędzia “Głowa, serce, ręce”.

Narzędzie to odnosi się metaforycznie do ludzkiego ciała, aby łatwiej było zapamiętać, o czym należy pamiętać, budując zaangażowanie. Odpowiadamy, wtedy na pytania:

  • Jak mogę pomóc pracownikowi zrozumieć, dlaczego dana postawa jest ważna? (Głowa)
  • Jak mogę pomóc pracownikowi zaangażować się w procesy zmiany postawy? (Serce)
  • Czego potrzebuje pracownik, aby móc wprowadzić zmianę w swoim zachowaniu? (Ręce)

Na ten proces duży wpływ ma wdrażanie nowych pracowników oraz utrzymanie zaangażowania u doświadczonych. Kształtowanie odpowiednich postaw pozwoli przekształcić więc zapał pracowników w stabilne i długotrwałe zaangażowanie. Spowoduje, że pracownicy będą chętniej utożsamiali się z organizacją. Każdy powinien móc czuć, że jego praca jest wartościowa, umiejętności cenione, a w pracy może być sobą. Dzięki temu można liczyć na większą gotowość i zaangażowanie pracownika.

Korzyści edukacyjne

zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez kształtowanie właściwych postaw,

wywieranie ciągłego wpływu na pracowników w kontekście zmiany zachowań na takie, które są oczekiwane przez kulturę organizacyjną,

zwiększenie poczucia tożsamości z firmą u pracowników, a także poczucia bezpieczeństwa poprzez dodatkowe korzyści płynące z ogólnej atmosfery (np. kultura informacji zwrotnej).

Zakres przykładowych treści

  • zaangażowanie na poziomie racjonalnym, emocjonalnym i behawioralnym, jako trzy podstawowe sposoby wpływu w procesie kształtowania postaw,
  • typy postaw pracowniczych pod względem zaangażowania pracowników i ich poziomu akceptacji kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
  • przykład osobisty przełożonego i rola autorytetu, który sam reprezentuje postawę, którą próbuje wykształcić wśród działu lub zespołu,
  • odpowiedzialność, decyzyjność, pewność siebie, samowystarczalność jako 4 predyktory kształtowania postaw.