Metoda Design Thinking dla początkujących

Nazwa tematu szkoleniowego

Metoda Design Thinking dla początkujących

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. wicked problems, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Są to skomplikowane zagadnienia wymagającego zintegrowanego podejścia, które łączy kompetencje z zakresu technologii, psychologii, projektowania, ergonomii, biznesu i tym podobne.

Proces projektowy Design Thinking zakłada wyjście od potrzeb klienta/użytkownika, szybkie generowanie rozwiązań z wykorzystaniem narzędzi stymulujących kreatywność, budowę prototypu rozwiązania (nawet jeśli jest to idea/proces), a następnie przetestowanie tego prototypu i dopracowanie finalnej koncepcji.

Naturalnym sposobem dochodzenia do rozwiązań jest praca w systemie bodźców, pozwalającym zespołowi skutecznie przejść przez kolejne iteracje projektowe. Metoda z powodzeniem sprawdza się w praktyce zarówno na etapie szukania rozwiązań, jak i ich walidacji, jest wręcz idealna do projektowania nowych produktów i usług.

Proces Design Thinking składa się z etapów zwanych Empatią, Definicją, Rozwinięciem i Dostarczeniem. Program szkolenia zawiera moduły, które przeprowadzą uczestników przez te etapy i pozwolą w praktyce zapoznać się z całą metodą. Bardzo ważne jest to, że zajęcia są bardzo interaktywne, poza krótką częścią wykładową, w której trenerzy wprowadzą uczestników w ogólną metodologię, reszta to warsztat, oparty o ćwiczenia w grupach, z wykorzystaniem różnych, kreatywnych narzędzi. Tworzymy, kreujemy, posługujemy się też obrazem i metaforą.

Korzyści edukacyjne

praktyczne przejście przez proces projektowy - poznawanie konkretnych technik i narzędzi metodologii Design Thinking,

poznanie sposobów na dobre rozpoznanie potrzeb użytkowników (klientów),

nauka szybkiego prototypowania i testowania rozwiązań,

pobudzanie kreatywnego myślenia u uczestników,

wypracowywanie postawy otwartej na innowacyjne rozwiązania,

nauka spoglądania na zadania z różnorodnej perspektywy,

wzmocnienie współpracy zespołu w ramach pracy grupowej,

wypracujemy rozwiązania w odpowiedzi na zdefiniowany problem.

Zakres przykładowych treści

  • przejście procesu projektowego według metodologii Design Thinking,
  • poznawanie potrzeb i problemów użytkowników: przeprowadzanie badań badania grupy użytkowników oraz budowanie modelu osobowego użytkownika w oparciu o sprawdzone metody,
  • generowanie pomysłów w trakcie warsztatów z Design Thinking - jak myśleć innowacyjnie,
  • przekuwanie pomysłu w rozwiązanie - konstruowanie modelu biznesowego innowacji,
  • prototypowanie rozwiązania jako obowiązkowy punkt tworzenia innowacji.