Metoda porozumienia bez przemocy (eng. Nonviolent Communication)

Nazwa tematu szkoleniowego

Metoda porozumienia bez przemocy
(eng. Nonviolent Communication)

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Podstawą każdej udanej relacji zawodowej jest zdrowa i transparentna komunikacja interpersonalna. Jedną z metod, która zdecydowanie usprawnia współpracę w zespole pod kątem budowania zdrowych relacji jest “Porozumienie bez Przemocy” (z angielskiego “Nonviolent Communication”, NVC). Jest to niezwykle użyteczny sposób myślenia i metoda dla tych, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaufania w zespole poprzez dyplomatyczne porozumiewanie się.

Często krzywdzimy innych werbalnie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niektórzy z nas w codziennych kontaktach bywamy zbyt bezpośredni, a mało dyplomatyczni. Bywa, że nieświadomie nasze zwerbalizowane myśli nacechowane są oceną, uprzedzeniami i dyskryminacją, obwinianiem, mówieniem bez słuchania, wartościowaniem kogoś i przypisywaniem mu złych intencji, defensywną postawą, impulsywnym reagowanie w negatywnych emocjach, krytyką czy nawet przypominają zastraszanie lub obelgę.

Narzędzia komunikacji wedle metody NVC, opracowanej przez Marshalla Rosenberga, pozwalają na stworzenie przestrzeni do rozmowy, w której obie strony skupiają się na uczuciach i potrzebach własnych oraz rozmówcy. Zrozumienie i nauczenie się stosowania narzędzi komunikacyjnych NVC wyposaży uczestnika warsztatu w zestaw umiejętności, które - wyuczone i zintegrowane wewnętrznie (zinternalizowane) - mogą pomóc w radzeniu sobie z konfliktami i trudnymi dla nas emocjami, np. złością, bezsilnością, wstydem, poczuciem winy i tym podobne.

W trakcie pracy nad komunikacją w kontekście, jakim jest NVC, uczestnicy uczą się wypracowywać sposób myślenia nastawiony na współpracę między ludźmi. Ćwiczą kompetencje związane z doborem właściwym słów i przyswajają określone wzorce komunikacyjne, które w chwilach silnych emocji dają wsparcie i pozwalają komunikować się z ludźmi tak, aby słyszeli to, co chcemy im powiedzieć.

Korzyści edukacyjne

poznanie metody porozumienia bez przemocy poprzez praktykę,

rozwinięcie umiejętności stosowania 4 kroków empatycznej komunikacji,

skuteczne rozpoznawanie podstawowych emocji własnych i innych osób,

ćwiczenie otwartości na drugą osobę - nauka poszanowania różnych preferencji i punktu widzenia innych osób,

nauka formułowania komunikatów z dobranym i odpowiednio dyplomatycznym słownictwem,

odważne stawianie czoła sytuacjom stanowiącym wyzwanie w komunikacji interpersonalnej.

Zakres przykładowych treści

  • model Rosenberga w 4 krokach - obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb,
  • język żyrafy (empatii) kontra język szakla (nienawiści),
  • komunikat JA kontra komunikat TY,
  • komunikaty blokujące porozumienie,
  • pozytywna dyscyplina Jane Nelsen,
  • radzenie sobie oraz wyrażanie gniewu.