Micromanagement, czyli kontrola vs. monitorowanie

Nazwa tematu szkoleniowego

Micromanagement, czyli kontrola vs. monitorowanie

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Powszechnie nazywa się micromanagementem zjawisko, w którym ktoś próbuje nadmiernie kontrolować każdy aspekt danego obszaru czy pracy. W szczególności dotyczy to innych ludzi, współpracowników czy podopiecznych, którym się przesadnie patrzy na ręce. Micromanagement opiera się na braku zaufania, nawet jeśli ktoś nie ma złych intencji, tylko wynika taka postawa z jego doświadczeń zawodowych.

Problem z micromanagentem pojawia się, kiedy ktoś po kilka razy dopytuje o to samo w przeciągu krótkiego okresu, kiedy musi wszystko wiedzieć albo kiedy zamiast część obowiązków oddelegować, to zajmuje się nimi osobiście. Patrick Lencioni opisując dysfunkcje zespołowe, podkreślił, że brak zaufania to podstawowa patologia w zespole, która prowadzi do nieprawidłowości. Micromanagement z pozoru jest efektywny i pozwala uniknąć błędów tu i teraz, ale na dłuższą metę menedżer, który dopuszcza się micromanagementu, przypomina rodzica, który chowa swoje dzieci pod kloszem, próbując je uchronić przed wszelkim złem. Nie da się tego robić długofalowo, bo wystarczy, że zespół rozrośnie się, manager pójdzie na L4 albo pojawi się jakiś kryzys, a cała układanka runie. Ludzie łatwo przyzwyczajają się do dobrego i komfortu, więc jeśli nauczymy ich, że zawsze jest ktoś z tyłu, kto będzie ich wyręczał, to szybko do tego przywykną.

Jest ogromna różnica pomiędzy kontrolą a monitorowaniem. Kontrola wymaga poświęcenia większej ilości zasobów, podczas gdy monitorować możemy znacznie więcej. Skłonność do przesadnej kontroli w obliczu micromanagementu często ma negatywny wpływ na pracę całego zespołu. Liderzy, którzy zarządzają zespołem z przesadną dbałością i nadmierną kontrolą nie dają swobody pracy pracownikom, a co za tym idzie, wprowadzają negatywne wzorce zarządzania.

Nadmierna kontrola może stanowić barierę dla doświadczonych pracowników, którzy cenią sobie autonomię w pracy. Oczywiście w sytuacjach kryzysowych skrupulatna kontrola może okazać się wskazana niezależnie od doświadczenia pracownika, ale jeśli stanie się to normą, to niestety nie wróży dobrze.

Korzyści edukacyjne

poznanie zjawiska micromanagementu od podszewki wraz z jego skutkami długofalowymi,

dokonanie analizy własnej postawy managerskiej i stylu zarządzania (stylu przywództwa),

uświadomienie sobie znaczących różnic pomiędzy kontrolą a monitorowaniem,

zmiana nawyków i metod pracy managerskiej w obliczu presji i stresu codziennych wyzwań zawodowych.

Zakres przykładowych treści

  • przyczyny i symptomy micromanagementu jako nadmiernie kontrolującego stylu zarządzania,
  • różnice pomiędzy pojęciami kontroli a monitorowaniem w odniesieniu do postawy managerskiej,
  • problemy wynikające z micromanagementu - zjawisko silosów, brak transferu wiedzy i inne,
  • wskazówki (bullet pointy) na to, jak wypracować wzajemne zaufanie w zespole (micromanagement nie dotyczy tylko managerów, ale też członków zespołu nawzajem),
  • korzyści wynikające z eliminacji podstawowych dysfunkcji zespołowych P. Lencioni’ego,
  • psychologiczny efekt wyuczonej bezradności, do którego łatwo przywyknąć.