Mindfulness, czyli trening uważności

Nazwa tematu szkoleniowego

Mindfulness, czyli trening uważności

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Modny obecnie w świecie korporacyjnym termin "well-being" pochodzi od wskaźnika satysfakcji i spełnienia w życiu codziennym i zawodowym, znanego jako Wellbeing Index. Został on opracowany przez Gallupa wspólnie z firmą Healthways. Ten swoisty "drogowskaz" szczęśliwego pracownika wskazuje na pięć kluczowych elementów, które wspólnie decydują o subiektywnym poczuciu wewnętrznego dobrostanu.

Według Jon Kabat-Zinn mindfulness to “stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej”. Innymi słowy, jest uważność na własne “ja” w “tu i teraz”. Co nam daje taka uważność? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że trening uważności powinien być regularny - dopiero wówczas przynosi efekty. Wśród pozytywnych efektów najważniejsze to lepsza koncentracja, redukcja stresu, przejrzystość myśli, wyciszenie nadmiernych emocji i pędzących myśli, a nawet lepsze rozumienie własnych i cudzych emocji.

Regularne ćwiczenia mindfulness pozwalają doceniać i cieszyć się z drobnych rzeczy oraz osiągnąć harmonię psychiczną. Tak ogromne korzyści w stosunku do niewielkiego wysiłku sprawiają, że trening uważności jest bardzo dobrym narzędziem do pracy nad sobą. Ma wpływ zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Świadomość dotycząca jego korzyści powinna zatem wykraczać poza pojedyncze jednostki i stać się m.in. elementem strategii firmy w rozwój i dbanie o swoich pracowników. 

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, czym jest uważność oraz zapoznają się z różnymi praktykami, pozwalającymi na poznanie mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz sposobów na łagodzenie szeroko pojętego stresu - zawodowego, zdrowotnego, czy międzyludzkiego.

Korzyści edukacyjne

poznanie i umiejętność korzystania z narzędzi do lepszego radzenia sobie ze stresem (psychicznie i fizycznie),

zwiększenie świadomości ciała i emocji (poznanie narzędzi do radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi, np. gniewem, lękiem),

nauka uspokajania umysłu poprzez korzystanie z podpór uważności,

poznanie sposobów zmniejszenia reaktywności na stres.

Zakres przykładowych treści

  • czym jest uważność i po co praktykować; postawa w medytacji,
  • ćwiczenia skupiania uwagi, koncentrowania i uspokajania umysłu,
  • ćwiczenia budowania kontaktu z ciałem,
  • rozwijanie życzliwej postawy wobec siebie w obliczu trudności,
  • redukcja stresu i lęku poprzez praktyki uważności,
  • korzyści zdrowotne z uważności.