Motywowanie i inspirowanie zespołu

Nazwa tematu szkoleniowego

Motywowanie i inspirowanie zespołu

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

W świetle rynku pracownika sporo się mówi o motywowaniu jako jednej z kluczowych funkcji zarządzania, która reguluje zachowania i postawy podwładnych. Motywowanie innych działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego, kiedy to przełożony, tworząc odpowiednie warunki do pracy, umożliwia pracownikowi rozkwit.

Podstawą jest motywowanie poprzez indywidualne podejście i dobrą znajomość grona podopiecznych. Nie można motywowania zautomatyzować, wymaga ono bacznych obserwacji w zakresie potrzeb pracownika. Potrzeby te mogą być bardzo różne - względem pracodawcy, managera, zespołu lub osobiste i wszystkie je można nawzajem łączyć, dopatrując się tego, co jest w danym momencie życia dla danego człowieka najistotniejsze. Motywacja niczym sinusoida będzie wzrastać i maleć, ale ważne jest jej utrzymywanie na zrównoważonym poziomie. Pomaga w tym na przykład narzędzie zwane jako “Głowa, serce, ręce”, które w prosty sposób tłumaczy jak budować zaangażowanie na poziomie racjonalnym (pomagając zrozumieć), emocjonalnym (nadając znaczenie) i behawioralnym (dając możliwości).

Argumenty finansowe to nie wszystko. Heike Bruch w poczynionych badaniach na temat energii organizacyjnych pisała o dwóch strategiach pracy z motywacją managerską - “zdobywaniu królewny i pokonywaniu smoka”. Micukingham i Clifton pisali o motywacji poprzez pracę z talentami (testy Gallupa), Adlerfer poprzez zaspakajanie potrzeb, Reiss poprzez wartości podobnie jak Graves w Spiral Dynamics, a McGregor w swojej teorii XY pisał o zupełnie dwóch stylach zarządzania motywacją. W trakcie tego warsztatu wyciągamy praktyczne wnioski płynące z uzupełniających się nawzajem teorii naukowych w odniesieniu do praktycznego studium przypadku uczestników. Temat, jakim jest motywowanie w zarządzaniu to bardzo szerokie spektrum kompetencji, dlatego w przypadku podejmowania się tego obszaru, należy skupić się na tym, co najbardziej przydatne dla danej grupy odbiorców.

Korzyści edukacyjne

dobranie najbardziej praktycznych metod motywowania bezpośredniego i pośredniego dla danej grupy kadry managerskiej na podstawie studium przypadku,

zmiana podejścia uczestników do motywowania na styl bardziej indywidualny i rozpoznawanie potrzeb własnych podopiecznych w bieżącej komunikacji,

doraźne i różnorodne narzędzia do zwiększania zaangażowania pracowników poprzez inspirację,

identyfikacja najbardziej znanych teorii motywacji w odniesieniu do biznesu.

Zakres przykładowych treści

  • implikacje praktyczne i wnioski wynikające z różnych teorii psychologii motywacji,
  • wachlarz narzędzi, metod i sposobów na motywowanie podopiecznych (drivery Daniela Pinka, nawyki Coveya, oczekiwania Vrooma, motywatory Deciego),
  • sposoby radzenia sobie ze zmieniającą się motywacją zespołu, która wciąż fluktuuje,
  • charakter wewnętrzny motywacji wg psychologów a strefa wpływu przełożonego,
  • rozróżnianie czynników higieny a czynników zaangażowania (tego, co jest benefitem, a co traktujemy jako coś, co nam się należy np. multisport czy opieka medyczna),
  • trudności w motywowaniu - skąd się biorą oraz dlaczego nie da się motywować wszystkich na raz tym samym sposobem, oraz dlaczego ciągle nie mamy na to pomysłu ani czasu.