Mowa ciała, czyli aspekty związane z komunikacją niewerbalną

Nazwa tematu szkoleniowego

Mowa ciała, czyli aspekty związane z komunikacją niewerbalną

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jakie znaczenie mają najczęściej używane przez nas gesty? Jaką funkcję pełni nasza mimika, chód i głos w szerszym kontekście? Jak nasz wygląd zewnętrzny, zapach czy tempo, w jakim wykonujemy ruchy, wpływają na nasz odbiór przez innych? Jak wykorzystać mowę ciała w przeróżnych sytuacjach biznesowych, gdzie każdy ruch ma znaczenie?

Celem szkolenia jest odpowiedzenie na powyższe pytania i przekazanie praktycznej wiedzy na temat tego co próbuje przekazać nasze ciało. Komunikacja niewerbalna bardzo często jest przez nas stosowana podświadomie i odzwierciedla nasze stany emocjonalne. Można jednak nauczyć się w sposób świadomy (przynajmniej częściowo) stosować komunikaty niewerbalne, aby np. podkreślić to, co chcemy powiedzieć lub ukryć to, czego nie chcemy, aby inni widzieli, np. nasze zdenerwowanie. Możemy lepiej zrozumieć, jakie znaczenie ma dystans osobisty, jakiego typu zachowaniami typowymi charakteryzujemy się jako homo sapiens, czym jest efekt odbicia lustrzanego czy jakie są uniwersalne kulturowo komunikaty, które przekazuje nasza mimika.

Jeśli nie umiemy podkreślać naszych słów gestykulacją czy nie potrafimy zachować pewności siebie w niektórych sytuacjach, to może prowadzić do nieporozumień i pomyłek, albo do uszczerbku na wizerunku osobistym. Powinniśmy zdawać sobie sprawę i potrafić utrzymać kontakt wzrokowy lub wiedzieć, jak po prostu ubrać się stosownie do sytuacji.

Uczestnik takiego szkolenia otrzyma wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej, którą będzie mógł wykorzystywać w relacjach interpersonalnych, m.in. podczas spotkań biznesowych, prezentacji, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Korzyści edukacyjne

świadome i dynamiczne posługiwanie się wiedzą z zakresu komunikacji niewerbalnej,

poprawa swojej skuteczności w rozpoznawaniu zachowań uspokajających w obliczu stresu,

wywieranie lepszego pierwszego wrażenia poprzez spójne komunikaty werbalne i niewerbalne,

osiągnięcie poziomu wiedzy w zakresie mowy ciała, z którą latami można eksperymentować.

Zakres przykładowych treści

 • 10 zasad Joe Navarro w odczytywaniu sygnałów niewerbalnych,
 • test żelazka i analogia Sherlocka Holmesa “Widzisz, a nie obserwujesz”,
 • zachowania stadne i wrodzone z poziomu układu limbicznego,
 • lista zachowań typowych (rozróżnianie komfortu od sygnałów stresowych),
 • zjawisko emfazy oraz lista zachowań uspokajających,
 • śledzenie wzroku i pozycji ciała osób w grupie,
 • kineza (motoryka, ruchy, gestykulacja) oraz otoczenie,
 • rozpoznawanie zestawu gestów i podstawy mimiki twarzy FACS,
 • znaczenie wyglądu i co kryją techniki przystrajania ciała (ubiór),
 • molekuły czynnika zapachowego i znaczenie dotyku,
 • amatorska analiza kłamstwa i niespójności w mowie ciała.