Networking, budowanie relacji w biznesie

Nazwa tematu szkoleniowego

Networking, budowanie relacji w biznesie

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Ile można zdziałać w pojedynkę w trakcie konferencji? Czy można przygotować się do wydarzenia lub spotkania biznesowego w taki sposób, żeby zagwarantować sobie zdobycie wartościowych kontaktów? Wiele osób przepala swój czas na wydarzeniach biznesowych, trzymając się ludzi, których znają albo podpierając ściany.

Tymczasem w oparciu o rekomendacje w określonym środowisku zyskujesz renomę, która jest nieoceniona. Im więcej nawiązujesz kluczowych dla Twojej branży więzi, tym bardziej jesteś rozpoznawalny. Skuteczny networking to więcej efektów i więcej zaoszczędzonego czasu.

Networking to bardzo ważny element relacji, zwłaszcza tych biznesowych. Ułatwia nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie informacji, tworzy przestrzeń, w której własne pomysły biznesowe można wymieniać z innymi osobami i je weryfikować. To także przestrzeń do tego, by tworzone relacje pielęgnować, rozwijać z korzyścią dla każdej ze stron.

W trakcie warsztatu z networkingu uczymy się świadomie zarządzać swoją bazą kontaktów, które służą wielowymiarowo. Możemy przekazywać je innym, możemy łączyć osoby, które powinny się poznać i docierać do osób, których jeszcze jakiś czas temu nie mielibyśmy szansy poznać. Innowacyjne podejście do budowania relacji wspierających rozwój osobisty to swoisty poradnik od A do Z, który pozwala na zbudowanie przestrzeni partnerskiej przy okazji każdego wydarzenia. Układ zgodnie z zasadą “WIN-WIN” zapewni żywotność wspierających znajomości, a gotowy plan networkingowy przysporzy sporo korzyści.

Korzyści edukacyjne

wiedza, jak tworzyć sieć networkera i na czym polegają spotkania networkingowe,

przygotowanie do oddelegowania części swoich zadań na zasadzie wymiany barterowej,

zdefiniowanie potrzeb, które inni mogą pomóc spełnić uczestnikowi,

próba skonstruowania własnego zespołu wsparcia,

umiejętność nawiązywania trwałych relacji biznesowych,

stworzenie własnego elevator pitch, czyli krótkiej prezentacji o swojej osobie,

poznanie sposobów na wyróżnienie się w tłumie specjalistów w określonej branży,

nauka rozpoznawania kluczowe osoby do twojej sieci networkingowej.

Zakres przykładowych treści

  • różnica pomiędzy partnerem w rozmowie, leadem a klientem,
  • znaczenie jakości nad ilością, nie pomijając tego drugiego,
  • znajomość środowiska i osób pojawiających się na wydarzeniu,
  • zasoby pośrednie i bezpośrednie w arsenale możliwości networkera,
  • zasięgi kontaktów i zasięg trójliniowy, a także teoria sześciu stopni oddalenia,
  • zasięg organiczny kontra nieorganiczny (różnice, różne przypadki),
  • 100 wskazówek networkera, na które powinien zwracać uwagę,
  • metoda sieci pająka i osoby łączącej innych ludzi,
  • łatwe sposoby na szybkie podejście i rozpoczęcie small talku,
  • elevator pitch, czyli autoprezentacja w pigułce.