Podstawy coachingu menedżerskiego

Nazwa tematu szkoleniowego

Podstawy coachingu menedżerskiego

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Podstawy coachingu menedżerskiego to temat szkoleniowy skierowany do kadry zarządzającej, która chce wzbogacić swój warsztat lidera o kompetencje coachingowe. Nie jest to kurs coachingu, tylko wprowadzenie do najbardziej użytecznych technik, narzędzi i metod coachingowych, które w sposób praktyczny można wykorzystać w codziennym zarządzaniu.

W trakcie pracy nad zagadnieniem, jakim jest coaching menedżerski, poruszamy się na kontinuum push/pull, aby pokazać kadrze kierowniczej, jakiego rodzaju korzyści przynosi zarządzanie poprzez styl PULL (przyciąganie). Styl ten zakłada, że więcej korzyści osiągamy poprzez naprowadzanie podopiecznego, niż wyręczając go w myśleniu. Stawiając pytania otwarte, które pokazują inną perspektywę albo sugerując, gdzie może kryć się błąd w myśleniu, inwestujemy w daną osobę, która sama musi dojść do danego rozwiązania. W ten sposób odbywa się transfer wiedzy i choć najczęściej trwa to dłużej, to długofalowo celem jest nauczenie kogoś, jak czymś powinien się zajmować. Bardzo często kusi nas, aby zrobić coś za kogoś szybciej, albo powiedzieć mu dokładnie co ma zrobić. Niestety rzadko kiedy w takim przypadku ma to korzystny wpływ na krzywą uczenia się.

Coaching dla managerów to też narzędzia pokazujące jak budować zaangażowanie po stronie pracowników, jak ich motywować poprzez skupianie się na potrzebach i własnych korzyściach, które odnosi podopieczny. Na tego typu warsztacie uczymy się zadawać pytania prowokatywne i kontekstowe, które powodują, że danej osobie łatwiej pozbierać myśli. Z czasem podwładni uczą się, że do managera trzeba przyjść z propozycją kilku rozwiązań i rekomendacją jednego, zamiast czekać, aż ich lider podpowie im, co mają zrobić od A do Z. Ponadto niezwykłą zaletą coachingu menedżerskiego jest rozwinięcie całego szeregu kompetencji koegzystujących, które mieszą się w ramach komunikacji z pracownikiem, prowadzenia indywidualnych rozmów pracowniczych czy zarządzania potencjałem zawodowym.

Korzyści edukacyjne

rozwój kluczowych dla managera kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną,

uzupełnienie wachlarza możliwości w zarządzaniu zespołem o metody i narzędzia coachingowe,

nauka prowadzenia rozmów indywidualnych, które mobilizują do rozwoju, motywują i inspirują pracowników do działania,

rozwikłanie różnych trudnych przypadków, w których żadna ze znanych strategii przywództwa nie pomaga, dopóki nie zaimplementujemy coachingu.

Zakres przykładowych treści

  • scharakteryzowanie coachingowego stylu zarządzania (w oparciu styl przywództwa typu PULL),
  • archetyp mędrca towarzyszący menadżerowi, który korzysta z podstawowych elementów coachingu (m.in. dobieranie pytań otwartych, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmów pracowniczych),
  • wady i zalety podejścia do zarządzania w stylu coachingowym (krótkofalowe i długofalowe spojrzenie na zarządzanie poprzez coaching),
  • podstawowe modele ułatwiające pracę managerom m.in. GROW, model Diltsa, koło kompetencji, reframing, C5, GAS i wiele innych,
  • znaczenie etyki, kontraktu oraz poufności jako podstawy kształtowanej relacji z podopiecznym w oparciu o bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie.