Podstawy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Nazwa tematu szkoleniowego

Podstawy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Konflikt towarzyszy każdemu człowiekowi na porządku dziennym. Warto zaznaczyć na wstępie, że konflikt niekoniecznie musi oznaczać coś złego, bo w dobrym świetle może prowadzić do wypracowania konsensusu. Bez konfliktu nie byłoby nowych rozwiązań. Zazwyczaj stawiamy czoła konfliktowi intuicyjnie, angażując w niego zbyt dużo emocji. Wiele osób na samą myśl o konfrontacji chowa głowę w piasek lub po prostu ucieka od niego. Niektórzy zaś myślą, że konflikt zawsze wymaga ataku lub obrony swojego zdania za wszelką cenę.

Sam konflikt jest stanem naturalnym, a jego pozytywne skutki pozwalają wypracować twórcze efekty, skrystalizować cel, zwiększyć wiedzę o dostępnych możliwościach czy chociażby ujawnić nieprawidłowości i niesprawności.

Gdzie w takim razie jest granica, kiedy konflikt bardziej szkodzi, niż buduje? Po czym ją rozpoznać i jak zapobiec jej przekroczeniu? Jak opanować emocje, zniwelować stres i zachować racjonalne myślenie? Jakie są sposoby, aby uspokoić drugą stronę i zapobiec eskalacji sytuacji konfliktowej?

Omawiając podstawy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, omawiamy odpowiedzi na powyższe pytania. Materiał realizowany podczas takiego warsztatu ma za zadanie przygotować uczestnika do radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych, które oddziałują negatywnie na każdą ze stron konfliktu. Następnie wyposażyć uczestnika w umiejętności i narzędzia postępowania podczas konfliktu i łagodzenia go oraz wypracowywania kompromisów.

Korzyści edukacyjne

umiejętność zapobiegania eskalacji różnego typu konfliktów,

poznanie różnych strategii na niwelowanie negatywnych skutków konfliktu,

wyuczenie mniejszej podatności na sytuacje stresogenne i emocjonalne,

zrozumienie anatomii i złożoności zjawiska konfliktu dzięki eksperymentom myślowym.

Zakres przykładowych treści

  • lista 10 kroków do rozwiązania każdego konfliktu osobistego i zawodowego,
  • opanowywanie własnych emocji i sposoby na radzenie sobie z nimi metodą igły,
  • anatomia konfliktów i ich źródła, a w tym pozytywne i negatywne zjawiska konfliktów,
  • Koło konfliktów w ujęciu teorii Moore’a i strategie rozwiązywania konfliktów,
  • pozytywne wymiary konfliktu, czyli co daje nam dobrego konflikt,
  • radzenie sobie z trudnymi przypadkami (np. z wrogością).