Postawa asertywna i technika skali w budowaniu autorytetu

Nazwa tematu szkoleniowego

Postawa asertywna i technika skali w budowaniu autorytetu

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Komunikując się z innymi, pragniemy zawsze pozostać w zgodzie ze sobą, tzn. ze swoimi prawami, przekonaniami, postawami, wartościami i emocjami. Nie ma w tym nic złego - autentyczność jest bardzo ważna w relacjach, bo inni bez trudu wykrywają, kiedy jesteśmy niespójni. Natomiast powinniśmy pamiętać, aby jednocześnie pozostając w zgodzie ze sobą, bronić swoich własnych praw nie naruszając praw i terytorium psychicznego innych. Postawa asertywna to nie tylko umiejętność mówienia NIE.

Postawa asertywna to umiejętność dozowania swojego komunikatu. W tym celu pomocna jest technika skali. Wyobraź sobie asertywność jako reakcję na zachowanie drugiej osoby w skali od 1 do 10. Nie reagujemy od razu zbyt stanowczo (np. na 7), tylko dostosowujemy nasz komunikat do rozwoju sytuacji. Każda kolejna rozmowa czy zwrócenie uwagi będzie coraz bardziej stanowcze.

Postawa asertywna i umiejętność stosowania techniki skali są bardzo ważne np. w przypadku osób na stanowiskach menadżerskich. Osoba zarządzająca zespołem powinna potrafić w sposób asertywny uzasadniać swoje decyzje, przekazywać asertywny feedback i prowadzić asertywną rozmowę z obustronnym szacunkiem, uważnością na drugą osobę. Jej komunikaty powinny być jasne, a emocje opanowane.

Jest to jedna z kluczowych cech, które wyróżniają dobrego menadżera. Asertywność jest też uniwersalną kompetencją, którą powinno się wykazywać zawsze i wszędzie, także wobec swoich przełożonych, nie tylko podopiecznych. Dobrą informacją jest to, że asertywność to umiejętność nabyta - oznacza to, że poprzez odpowiedni trening można wypracować pewien sposób formułowania komunikatów i zestaw umiejętności, które pomogą zachowywać się asertywnie.

Korzyści edukacyjne

zrozumienie czym naprawdę jest postawa asertywna,

rozwinięcie umiejętności stosowania techniki skali,

nauka formułowania asertywnych komunikatów,

trening asertywności w oparciu o realne studium przypadku.

Zakres przykładowych treści

  • pełne i prawidłowe zdefiniowanie pojęcia asertywności,
  • asertywność jako postawa, a także poczucie własnej wartości,
  • asertywność jako kompetencja poprzez technikę skalowania,
  • znaczenie asertywności w czasie i przestrzeni w różnorodnych kontekście.