Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Nazwa tematu szkoleniowego

Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jeden z najczęściej popełnianych błędów już na samym  starcie, to udzielanie informacji zwrotnej bez zgody drugiej osoby. Warto postawić nawet retoryczne pytanie, czy możemy udzielić feedbacku. Bez względu na to, jaką pozycję w hierarchii służbowej zajmujemy, pominięcie tego kroku skutkuje mniejszym poziomem otwartości na rozmowę ze strony osoby, której informacja zwrotna jest udzielana.

Jakich jeszcze błędów nie popełniać? Jak nauczyć się przekazywać informację zwrotną w sposób łatwy i skuteczny? Jakich zasad się trzymać i jak dalece możemy być w tym wszystkim elastyczni? Jak radzić sobie nawet z trudniejszymi przypadkami? W trakcie pracy nad umiejętnością udzielania feedbacku koncentrujemy się na prowadzeniu dialogu w oparciu o dostosowanie komunikatu do odbiorcy. Bez tego bardzo łatwo idzie napotkać niepotrzebny opór, a co gorsza dana osoba nic nie usłyszy z tego, co powiedzieliśmy. Wystarczy, że schowa się za ścianą swoich przekonań i ograniczeń.

Omawiając informację zwrotną, pracujemy, także nad tym, jak feedback przyjmować. Wydaje się to najłatwiejsze, a jednak bywają osoby, które deprecjonują same siebie, kiedy otrzymują komplement lub nie potrafią znieść, kiedy zwraca się im uwagę na cokolwiek. Jeszcze inni reagują na informację zwrotną poprzez mechanizmy obronne, które automatycznie uruchamiają się na poziomie podświadomym. 

Samych wariantów tego, jak możemy przekazać informację zwrotną jest mnóstwo, dlatego kluczowa jest elastyczność. Nie ma idealnego przepisu na to, jak przekazywać feedback, dlatego warsztat z tego zakresu kształtuje uniwersalną kompetencję. Instrukcje krok po kroku w zakresie tego, jak przekazywać informację zwrotną służą tylko do nauki, a celem jest wyrobienie właściwych nawyków w postępowaniu z drugim człowiekiem.

Korzyści edukacyjne

znajomość zasad, wskazówek i wytycznych dotyczących informacji zwrotnej znacząco podnosi pewność siebie w przekazywaniu feedbacku,

praca z różnorodnym studium przypadku przyczyni się do pełnego zrozumienia jak poprawnie przekazywać informację zwrotną,

rozwianie wielu mitów, ograniczających przekonań i barier w zakresie pracy z informacją zwrotną przyczyni się do efektywniejszej komunikacji w zespole na wielu poziomach.

Zakres przykładowych treści

  • 10 niezbędnych zasad przekazywania informacji zwrotnej,
  • metoda 6 kroków przekazywania informacji zwrotnej,
  • porównanie z innymi modelami feedbacku np. FUKO, SPINKA i inne,
  • łatwe do zapamiętania metafory poduszki i obniżenie gardy, 
  • zbiór pytań prowokatywnych, które pomagają pogłębić feedback.