Przywództwo sytuacyjne wg Blancharda

Nazwa tematu szkoleniowego

Przywództwo sytuacyjne wg Blancharda

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Przywództwo wymaga elastyczności i indywidualnego podejścia. Ken Blanchard, światowej klasy autorytet w dziedzinie zarządzania zakładał, że poziom zaangażowania i kompetencji pracownika zmienia się z czasem. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się podopieczny, stosujemy podejście bardziej wspierające lub bardziej dyrektywne. Na opracowanej przez niego czteroskładnikowej matrycy przywództwa sytuacyjnego przedstawione zostały cztery odmienne style zarządzania - instruowanie, sprzedawanie, coaching, monitorowanie. Same nazwy niewiele mówią, ale kryje się za nimi naprawdę przemyślana koncepcja, która zmieniła sposób myślenia tysięcy managerów.

Podobne zdanie na ten temat miała Elizabeth Kubler Ross, która badała indywidualne reakcje człowieka na zmiany. Gdyby nanieść przywództwo na jej krzywą wprowadzania zmian można zauważyć, że na różnych etapach będziemy potrzebować zupełnie innego podejścia.

Jedni będą potrzebować naprowadzania, drugim musimy pomóc zrozumieć, inni wymagają już tylko wsparcia i zachęty, Ci najbardziej zaangażowani chcą, abyśmy tylko torowali i ułatwiali im drogę. To zupełnie inne strategie postępowania z ludźmi. Menedżer stosujący zarządzanie sytuacyjne wg Blancharda nie musi być wszechwiedzący, lecz rozwijać w sobie umiejętności dobrego obserwowania pracowników, oceny ich poziomu zaangażowania i motywacji i być otwartym na dialog z pracownikiem. Dzięki metodzie Blancharda kadra zarządzająca może nauczyć się stosować adekwatnego do sytuacji stylu zarządzania.

Rozwijając kompetencje przywódcze, koncentrujemy się na otwartym dialogu w rozmowie z pracownikiem na rzecz realizacji wspólnych celów, zwiększenia komfortu pracy oraz rozwoju komunikacji pomiędzy przełożonymi a ich pracownikami.

Korzyści edukacyjne

zapoznanie z teorią i dotyczącą zarządzania sytuacyjnego Blancharda i krzywą zmian Kubler Ross,

umiejętność dopasowywania stylu przywództwa do specyficznych potrzeb pracowników,

umiejętność tworzenia środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi i satysfakcji pracowników,

usprawnienie funkcjonowania zespołu na poziomie racjonalnym, emocjonalnym i behawioralnym poprzez zastępowanie podejścia dyrektywnego podejściem wspierającym w zarządzaniu.

Zakres przykładowych treści

  • praktyczne podejście do modelu przywództwa sytuacyjnego w odniesieniu do 4 stylów przywódcy i poziomu rozwoju podwładnego,
  • świadome postępowanie z 4 typami pracownika w zależności od poziomu jego rozwoju (instruktaż, konsultacja, wsparcie i delegowanie),
  • przykładowe zachowanie lidera w zależności od poziomu rozwoju pracownika od S1 do S4 (od kierowania po obserwowanie i zobowiązywanie),
  • krzywa zmian Kubler-Ross i wynikające z niej style zarządzania vs. przywództwo sytuacyjne.