Samoświadomość i regulacja emocji

Nazwa tematu szkoleniowego

Samoświadomość i regulacja emocji

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Są rzeczy, na które nie ma się wpływu. Są pewne okoliczności zewnętrzne, ludzie, z którymi przyszło nam pracować, ale również właśnie własne emocje, które pojawiają się w nas określonych momentach. Nie jesteśmy w stanie kontrolować swoich emocji w pełni, ale możemy nauczyć się nimi zarządzać.

Emocje są niezwykle ważną częścią naszego życia i mają głęboki wpływ na nasze działania, nawet jeśli nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Umiejętne rozumienie i równoważenie emocji nazywamy regulacją emocjonalną. 

Regulacja emocji to ogólny termin, który obejmuje kilka części składowych, takich jak: świadomość emocji i zwracanie na nie bezpośredniej uwagi, rozumienie i etykietowanie emocji, pozwalanie na występowanie emocji bez konieczności oddziaływania na nie oraz zarządzanie lub modyfikowanie reakcji emocjonalnych w celu realizacji ważnych planów. Umiejętności związane z regulacją emocji można rozwijać poprzez uświadomienie sobie emocji i uczenie się, jak nimi zarządzać bez odpychania lub wikłania się w nie. Na dłuższą metę taka umiejętność pozwoli oszczędzić zmarnowanej energii, nerwów i frustracji.

Dlaczego regulacja emocji jest ważna? Wyżej opisane umiejętności pomogą nawiązywać dobre relacje z innymi i skutecznie  z nimi postępować, gdyż obszary te są mocno determinowane sprawnością w radzeniu sobie z własnymi emocjami. Relacje natomiast są ważne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dojrzałe i świadome podejście do relacji biznesowych pozwala na większy profesjonalizm. 

Korzyści edukacyjne

uczestnicy dowiedzą się, czym jest regulacja emocjonalna i gdzie się jej uczymy,

uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć własną świadomość emocjonalną,

uczestnicy uzyskają narzędzia pozwalające na poznawanie własnych emocjonalnych doświadczeń oraz tolerowania niekomfortowych stanów emocjonalnych (zwiększenie elastyczności psychologicznej),

uczestnicy przećwiczą zarówno praktyki dotyczące obniżania napięcia emocjonalnego, jak i te dotyczące pielęgnowania zdrowych stanów emocjonalnych.

Zakres przykładowych treści

  • identyfikacja emocji i zrozumienie ich znaczenia dla człowieka,
  • akceptacja doświadczeń emocjonalnych, zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych.
  • trzy systemy regulacji emocjonalnej (koncepcja Paula Gilberta),
  • radzenie sobie z wysokim napięciem emocjonalnym,
  • uważność i współczucie jako podpora w przypadku trudnych doświadczeń.