Style zarządzania i koncepcja managementu 3.0

Nazwa tematu szkoleniowego

Style zarządzania i koncepcja managementu 3.0

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Management 3.0 nie jest kolejnym modelem, tylko sposobem myślenia — to zestaw narzędzi i filozofii, które wspierają liderów w budowaniu zdrowszych i bardziej wydajnych organizacji. Mindset związany z Management 3.0 bazuje na zwinności, aby pomóc liderom w tworzeniu środowiska, w którym współpracownicy są bardziej aktywni, kreatywni i zaangażowani. Wszystko to poprzez budowanie silnych relacji i atmosfery zaufania między pracownikami a liderami. Coraz częściej odchodzi się od pojmowania przywództwa w organizacji jako zarządzania ludźmi, a bardziej jako współpracę z nimi, a także postrzeganie lidera jako “primus inter pares”, czyli pierwszy wśród równych.

Koncepcja wywodzi się oczywiście z założeń Lean i Agile, w których pracuje się z silnym nastawieniem na człowieka (wykorzystywaniem jego potencjału i docenianiem jako osoby). Co ciekawe w Zarządzaniu 3.0 nadal stawia się na działanie całego systemu, a nie tylko jednostki. Bada się, co jest właściwe dla jeszcze skuteczniejszego przywództwa w całej organizacji.

Co w tej koncepcji jest takiego rewolucyjnego? Pojmowanie przywództwa jako dążenia do tego, żeby rozwijać i przekształcać organizacje we wspaniałe miejsca do pracy. Przyszłość w zarządzaniu tkwi w braniu odpowiedzialności na poziomie jednostkowym i grupowym. Tworzenie organizacji opartych na zasadach zwinnych, w których zachęca się pracowników do wyrażania opinii, współpracy i autonomicznego myślenia poprzez różnego rodzaju techniki. Zmienia się hierarchię organizacji w przedsiębiorstwie na bardziej płaską, bo w porównaniu do tradycyjnego zarządzania, w zespole zarządzanym przez lidera, który zna Management 3.0, każdy czuje się odpowiedzialny za swoją pracę i za osiąganie celu. Co jest ważne dla zespołu? Jasny podział zadań oraz odpowiedzialności, ale i świadomość, że za sukces i powodzenie odpowiedzialna jest cała grupa, a nie tylko jednostka.

Dla kogo będzie przydatna koncepcja Management 3.0?

 • dla menedżerów, którzy potrzebują nowych metod zarządzania, nowych narzędzi,
 • dla osób, które chcą być lepszym liderem dla swoich podopiecznych,
 • dla przywódców, którzy chcą lepiej motywować swoich współpracowników,
 • dla menedżerów, którzy chcą rozwijać kreatywność (u siebie i w zespole),
 • dla wszystkich, którzy są otwarci na zmiany i innowację w stylu przywództwa.

Każdy, kto chce wiedzieć jak inaczej można:

 • nagradzać pracowników,
 • zastąpić oceny wydajności,
 • zarządzać zmianą w organizacji,
 • motywować i inspirować zespół,
 • poprawić współpracę oraz budować zaufanie,
 • jak zarządzać systemem, jakim jest zespół,
 • … powinien wziąć udział w szkoleniu, na którym podejmujemy zagadnienie Managementu 3.0.

  Korzyści edukacyjne

  poznanie koncepcji oraz praktyk zarządzania management 3.0,

  odniesienie swojego stylu przywództwa do lidera przyszłości,

  rozwinięcie kompetencji menedżerskich o umiejętności wymagane w zarządzaniu zwinnym,

  zgłębienie sposobów na efektywne osiąganie celów firmy przy jednoczesnych zachowaniu szczęścia pracowników jako priorytetu,

  zwiększenie dojrzałości menedżerskiej i przyjęcie gotowości na nowe spojrzenie we współpracę z podopiecznymi.

  Zakres przykładowych treści

  • ideologia przyświecająca managementowi 3.0 (oraz dlaczego nie każda organizacja jest na to gotowa),
  • sześć filarów koncepcji management 3.0 oraz związane z tym implikacje praktyczne w codziennym zarządzaniu,
  • gotowe narzędzia takie jak “Kudos Cards, Moving Motivators, Delegation Poker, Change Management Game” do przetestowania dla managerów,
  • “uzupełnianie” własnego stylu zarządzania o metody zwinnego zarządzania (Agile Leadership ToolBox) w pracy z zespołami samoorganizującymi się,
  • pobudzanie członków zespołu, wzmacnianie postaw, pokonywanie ograniczeń i rozwój koncepcji jako 4 kluczowe aspekty zwinnego zarządzania.