Sztuka bezstresowej efektywności metodą GTD

Nazwa tematu szkoleniowego

Sztuka bezstresowej efektywności metodą GTD

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Warsztaty GTD (Getting Things Done) są dedykowane osobom, które nie potrafią się dobrze zorganizować, którym nawyk odkładania wszystkiego na później zakłóca skuteczną pracę lub którzy nie potrafią się ustalać priorytetów. Treści związane z Getting Things Done dotyczą tego, jak w sprawny i bezstresowy sposób zorganizować swoją pracę przy pomocy prostej strategii Davida Allena. Metoda ta opiera się na pięciu zasadach: kolekcjonowaniu, analizowaniu, porządkowaniu, przeglądaniu i realizacji. Jest na swój sposób podobna do Lean Management, ale na użytek własny.

Uporządkowanie zadań zgodnie z metodą GTD powoduje, że nie musimy stale myśleć i pamiętać o wszystkich rzeczach do zrobienia: obowiązkach zawodowych, planach, zakupach, czy datach. Zgromadzenie tych zadań w jednym miejscu (lub paru wybranych) i systemowe rozpoczynanie kolejnego obowiązku dopiero po ukończeniu wcześniejszego, zgodnie z krokami opisanymi przez twórcę metody D. Allena, pozwoli na zarówno wysoką produktywność, jak i spokój umysłu. Dzięki temu zadania możemy wykonywać sprawnie i bezstresowo. Metoda ta zatem znajduje szerokie zastosowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pozwala wyeliminować stres związany z efektem Zeigarnik, który powoduje, że próbujemy utrzymać w naszej pamięci to, co mamy do zrobienia, a zamiast tego po prostu każde zadanie ma swoje miejsce, gdzie na nas czeka.

Jak być bardziej efektywnym, uwolnić się od presji, a nawet zwolnić tempo? Trzeba zacząć od metody GTD, która pozwala na efektywne zorganizowanie własnych zadań. Dzięki wdrożeniu systemu 5 zasad znacząco ułatwimy sobie życie.

Korzyści edukacyjne

reorganizacja swojego czasu pracy poprzez 5 wytycznych metody Getting Things Done,

łatwość w ocenie i doborze priorytetów w sposób uniwersalny przy pomocy prostego narzędzia,

wzrost efektywności osobistej poprzez usprawnienie przepływu rzeczy do zrobienia,

rozwinięcie umiejętności delegowania zadań innym lub częściowej rezygnacji z nich,

znajomość efektu Zeigarnika, który tworzy zupełnie niepotrzebną presję.

Zakres przykładowych treści

  • wyjaśnienie podstaw metody GTD Davida Allena,
  • wprowadzenie pojęcia skrzynki spraw wpływających,
  • zaprezentowanie metody 2 minut (jeśli coś trwa krócej, zrób to od razu),
  • wyznaczenie złotej i srebrnej godziny każdego dnia,
  • budowanie listy priorytetów na suwaku zadań i projektów,
  • zarządzanie listą TO-DO w sposób interaktywny.