Sztuka dawania i przyjmowania komplementów

Nazwa tematu szkoleniowego

Sztuka dawania i przyjmowania komplementów

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Dookoła komplementowania narosło wiele mitów i nieporozumień. Wielu z nas czuje się skrępowanym, gdy słyszymy dobre słowa na swój temat. Wielu z nas obawia się mówienia dobrych rzeczy innym, w obawie przed postrzeganiem tego jako manipulacyjne. Innymi słowy, komplementowanie często nas zawstydza i nie wiemy, jak się zachować odbierając komplement, ani jak kulturalnie skomplementować inną osobę. Dlaczego? Czy jest to kwestia kulturowa? Czy ma to związek z indywidualnymi postawami? Czy dawania i przyjmowania komplementów da się nauczyć?

W trakcie warsztatu zweryfikujemy przekonania na temat sztuki komplementowania, obalając mity z nią związane. Będziemy rozmawiać o tym, jak w ogóle je przyjmować i dawać w oparciu o ćwiczenia praktyczne, które rozwiną umiejętność posługiwania się komplementami. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego komplementowanie jest ważne dla relacji oraz jakie struktury językowe stosować, aby odpowiednio zakomunikować komplement. Analogicznie, nauczą się też unikać przemocowej komunikacji, nieporozumień w komunikatach oraz faux-pas. W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną cechy dobrego komplementu.

Znajomość zagadnień dotyczących komplementowania pozwoli nam rozwinąć zarówno prywatne relacje, jak i dobrze wypaść podczas spotkań biznesowych. Umiejętność dawania i przyjmowania komplementów świadczy o samoświadomości i klasie.

Korzyści edukacyjne

przeprowadzenie autoanalizy postawy życiowej, która sprzyja komunikacji pozytywnej,

wzmocnienie umiejętności związanej z komunikacją bez przemocy (NVC),

zbudowanie przekonania, że komplementowanie wzmacnia relacje,

poznanie konstrukcji językowych, które pomagają tworzyć przyjazną komunikacją.

Zakres przykładowych treści

  • definicja komplementu i rozłożenie go na czynniki pierwsze,
  • cechy dobrego komplementu i komunikacyjna sztuka ich dawania,
  • faux-pas, czyli nie-komplement, który przypomina komplement, a przynosi odwrotny efekt,
  • sposoby przyjmowania komplementów dla mężczyzn i kobiet,
  • językowe wzorce dobrych komplementów.