Team-building, czyli budowanie zespołu

Nazwa tematu szkoleniowego

Team-building, czyli budowanie zespołu

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Istnieje wiele badań dowodzących tego, że atmosfera i jakość relacji międzyludzkich koreluje z efektywnością zawodową. Sporo mówi się też o tym, że to drugi najważniejszy czynnik po kwestii wynagrodzenia, które decyduje o pozostaniu w obecnym miejscu pracy. Skutecznie realizujący cele zespół opiera się na zaufaniu, które jest podstawą współpracy. Teambuidling służy pogłębieniu relacji, a przez to przyczynia się pośrednio do rozwiązania części problemów komunikacyjnych. Pozwala też uniknąć wielu punktów zapalnych, które mogłyby wywołać niepotrzebne konflikty. Integracja to też okazja do poznania swoich mocnych i słabych stron, a także wzajemne zdefiniowanie ról zespołowych. To okazja do eksperymentowania z zadaniami i ćwiczeniami poprzez zabawę.

Wiedząc, że człowiek najlepiej uczy się poprzez doświadczenie, a zapamiętuje, kiedy temu doświadczeniu towarzyszą emocje, warsztaty zaprojektowane są na bazie tej teorii. Uczestnicy poza wartością merytoryczną, będą mieli okazję doświadczyć różnych symulacji procesów zachodzących w zespole, czyli budowania się zespołu, konfliktu, stresu i presji czasu, pogodzenia sprzecznych pomysłów i poglądów. Cały warsztat przebiegać będzie zgodnie z procesem grupowym w symulacji szkoleniowej zbudowanej na bazie cyklu Kolba. 

Warsztaty z teambuildingowe składają się z serii gier, zabaw i ćwiczeń kooperacyjnych, w których zespół bierze aktywny udział. Uczestnicy mają okazję zmierzyć się z wyzwaniami zupełnie innej natury niż z tymi, z którymi pracują na co dzień. Mogą oderwać się, choć na moment od rzeczywistości i zanurzyć w świecie edukacyjnej zabawy, z której dużo dowiedzą się o sobie nawzajem.

Przykładowe ćwiczenia:

  • Bingo (rozgrzewkowe): osoby biorące udział w zabawie otrzymują wydrukowaną kartę BINGO, na której będą wypisane różne prywatne informacje odnoszące się do pasji, rzeczy, które mają uczestnicy fizycznie w domu lub tego, co robili w przeszłości. Uczestnicy będą mieli za zadanie znaleźć osobę, która np. skakała ze spadochronem, była w Tajlandii, ma trójkę dzieci, posiada kota i tak dalej. Po zdobyciu podpisów krzyczy BINGO i wraca na swoje miejsce. Pierwsza osoba otrzymuje prezent w postaci np. 2x biletów do kina. Pozycje wypisane na karcie można dobrać pod kątem ludzi biorących udział w zabawie.
  • Team Work Card Games: ćwiczenie w postaci gry detektywistycznej z serii kart Teamwork Games. Każdy uczestnik otrzyma po dwie wylosowane karty, następnie trener przedstawi kontekst sytuacyjny – zadaniem grupy jest znaleźć odpowiedź na pytanie, które zada trener. Na kartach znajdują się niezbędne informacje, a uczestnicy muszą tak powiązać fakty, żeby znaleźć rozwiązanie. Więcej informacji na stronie: https://www.gadzetytrenera.pl/multitool1

  • Otwarte karty: narzędzie do usprawniania komunikacji w zespole poprzez grę karcianą, która jest bardzo dobrze opisana tutaj: https://otwartekarty.pl/. Wykorzystuje je się w zależności od kontekstu, aby doprowadzić do poprawy relacji i współpracy pomiędzy członkami zespołu. Istnieje kilka różnych scenariuszy przeprowadzenia ćwiczenia z kartami, do którego dobieramy najbardziej rekomendowane w zależności od oczekiwanego efektu.

Korzyści edukacyjne

przejście przez fazy budowania zespołu w sposób bezpieczny i pod okiem facylitatora procesu,

umiejętność dostrzegania mechanizmów działających w zespole i budowania nowych zasad w nim panujących,

zapamiętywanie treści merytorycznych zanurzonych w doświadczeniu i zabawie,

odkrycie swojego typu osobowości w zespole, jej zalet i najlepszego zastosowania w grupie,

nauka skutecznego budowania zespołu - dobór osób,

poznanie sposobów komunikacji w zespole, aby przekazywać dokładnie to, co chce się przekazać,

nauka ćwiczeń na odblokowanie kreatywności w zespole,

umiejętność tworzenia poczucia misji oraz wizji dla członków zespołu,

wypracowanie umiejętności delegowania zadań,

poznanie sposobów na rozwiązywanie konfliktów wewnątrz zespołów.

Zakres przykładowych treści

  • przejście przez proces integracji mocnych stron zespołu poprzez różne gry, ćwiczenia i symulacje,
  • skutki i zagrożenia płynące z  jednostronnej komunikacji i jej  wpływu na realizację celów,
  • doświadczenie mechanizmów społecznych zachodzących w trakcie pracy grupowej,
  • zaburzony procesu przekazywania informacji w zespole i jego konsekwencje,
  • nieformalne zasady społeczne w grupie oraz postawy liderskie w różnych sytuacjach.