Well-being i dobrostan psychiczny

Nazwa tematu szkoleniowego

Well-being i dobrostan psychiczny

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

W pracy spędzamy praktycznie połowę każdego dnia. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie w miejscu pracy zadbać o warunki, które będą pozytywnie wpływać na dobrostan psychiczny człowieka. Czym jest dobrostan psychiczny? Według prof. Martina Seligmana obejmuje pięć ważnych elementów określanych skrótem PERMA, czyli positive emotions, engagement, relationships, meaning, accomplishment/achievement. O każdy z tych elementów powinniśmy zadbać, aby czuć komfort i równowagę psychiczną.

Na dobrostanie psychicznym pracownika powinno zależeć nie tylko jemu samemu, ale również zatrudniającej go organizacji. Zadbanie o well-being swoich pracowników to inwestycja w zasoby ludzkie, której nie widać na pierwszy rzut oka. Co prawda, stworzenie odpowiednich warunków psychicznych, fizycznych i społecznych pracownikowi wymaga pewnych nakładów, zwłaszcza na początku, ale powoduje że organizacja zyskuje produktywnego pracownika na długi czas,  który dodatkowo przywiązuje się do firmy. Jak to możliwe? Pracownik taki rzadziej korzysta ze zwolnień chorobowych, ma większą satysfakcję z pracy i jest bardziej w nią zaangażowany. Dodatkowo lepiej dogaduje się z innymi osobami w firmie. Wszystko to jest szczególnie istotne w systemie pracy hybrydowej czy w zespołach rozproszonych.

Warsztat ten przy wykorzystaniu praktycznej wiedzy z zakresu psychologii zdrowia i psychologii pozytywnej pozwoli uczestnikom odkryć, jak mogą być bardziej produktywni i bardziej kreatywni, odczuwać większą radość z pracy, obniżyć stres i poprawić swoje relacje. Ten warsztat może być pierwszym krokiem do wdrożenia działań z zakresu well-being w firmie i czerpania z niego korzyści.

Korzyści edukacyjne

zwiększenie psychicznej i fizycznej świadomości zdrowotnej,

nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i lepszego rozumienia własnych emocji,

zrewidowanie własnego stylu reagowania i zarządzania własną energią życiową,

intensywna praca i przemyślenia nad kwestiami związanymi z poczuciem sensu w oparciu o dynamiczne poczucie pewności siebie (koherencję).

Zakres przykładowych treści

  • elementy PERMA a well-being,
  • odporność i siła psychiczna w praktyce,
  • wpływ relacji i flow  na dobrostan psychiczny,
  • profilaktyka wypalenia zawodowego,
  • radzenie sobie ze stresem i poczuciem presji.