Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Nazwa tematu szkoleniowego

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Dobrze przygotowane wystąpienie publiczne potrafi zapaść w pamięć i trafić prosto w sedno ze swoim przekazem. Co sprawia, że niektórzy potrafią wypowiadać się z lekkością i przyciągają bez trudu uwagę słuchaczy? Jak opanować stres związany z wypowiadaniem się publicznie? Jak reagować na trudne sytuacje i sprawnie improwizować w zależności od sytuacji?

Ćwiczenie umiejętności występowania przed grupami ma przygotować uczestnika do stania przed ludźmi bez paraliżującego stresu. Dobry mówca potrafi też improwizować, dostosować swój przekaz do otaczających go warunków oraz w sposób naturalny dostosować swoje krasomówcze umiejętności.

Podczas pracy z wystąpieniami publicznymi czy prowadzeniem prezentacji spróbujemy wykształcić podstawowe umiejętności w zakresie świadomego budowania spójnego przekazu w treści, głosie, gestykulacji i mimice twarzy. Nauczymy się też zasad i technik komunikowania się z większą grupą odbiorców oraz technik podtrzymywania uwagi audytorium. Dodatkowo uczestnicy poznają sposoby na zmniejszenie emocji i stresu podczas wystąpień publicznych.

Uczestnicy dowiedzą się też, jak budować autorytet w oczach rozmówcy i prezentować się jak profesjonalista. Poznają podstawowe zasady dress code i savoir-vivre, w tym reguły dotyczące tego, jak daleko można wyjść poza schemat w biznesie. Ważnym elementem prac nad tym obszarem będzie, również kwestia umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach biznesowych jeszcze przed wyjściem na scenę czy przed grupę osób.

Efektem szkolenia jest zatem zarówno doskonalenie umiejętności budowania własnego wizerunku, jak i tworzenia mistrzowskich przemówień podczas wystąpień publicznych. Na tym warsztacie udowodnimy, że są sposoby na to, żeby podszlifować u każdego kompetencje związane z przemawianiem i autoprezentacją, a jeśli wymaga tego potrzeba, to zajmiemy się także przygotowywaniem dobrych prezentacji multimedialnych.

Korzyści edukacyjne

poznanie bezpośrednich i pośrednich sposobów na ograniczenie stresu scenicznego,

jak występując nauczyć się sprawnie improwizować i radzić sobie w trudnych sytuacjach,

na co zwrócić uwagę w kontekście mowy ciała (gestykulacja, pozycja, kontakt wzrokowy),

czym w prosty sposób idzie przyciągnąć uwagę słuchaczy oraz jak ją utrzymać,

czym jest struktura i jak planować swoje wypowiedzi, aby dobrze się przygotować,

jak pracować z prezentacjami multimedialnymi, aby zamiast szkodzić, pomagały.

Zakres przykładowych treści

 • zarządzanie lękiem oraz stresem scenicznym,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • sztuka improwizacji i odpowiadania na pytania,
 • różnorodne struktury wystąpienia publicznego,
 • zasady przygotowywania prezentacji multimedialnych,
 • praca z narzędziami pomocniczymi (np. mikrofon, wskaźnik)
 • storytelling, czyli opowiadanie historii,
 • metafory, akronimy i sposoby na wizualizowanie treści,
 • gestykulacja, wzrok, postawa i mowa ciała,
 • zarządzanie sceną i tzw. malowanie przestrzenne,
 • 4 kluczowe aspekty przygotowania mówcy,
 • techniki pracy z głosem i dykcją,
 • techniki zaawansowane do przyciągania uwagi.