Wywieranie wpływu i perswazja

Nazwa tematu szkoleniowego

Wywieranie wpływu i perswazja

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Granica między perswazją a manipulacją jest cienka, tak samo, jak młotkiem można przybić gwoździa, a z drugiej strony kogoś zabić. Znajomość technik wywierania wpływu budzi kontrowersyjne skojarzenia i często łączone jest z nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi. To dlatego wywieranie wpływu należy odróżnić od manipulacji, która nakłania innych do postępowania w sprzeczności z własnymi interesami.

Wpływ i perswazja, o ile nie przekształcają się w manipulację, nie są co do zasady zjawiskiem negatywnym. Spotykamy się z nimi na co dzień, stosujemy narzędzia perswazyjne świadomie i nieświadomie. Niestety nie zawsze uczciwie, co powinno być zasadniczą zasadą np. w reklamach, rozmowach zawodowych oraz prywatnych. Są to po prostu elementy komunikacji, które mają na celu przekonać kogoś do czegoś.

W trakcie szkolenia z wywierania wpływu uczestnicy poznają narzędzia, strategie i techniki perswazji. Jedną z najpopularniejszych strategii jest m.in. 6 uniwersalnych zasad wpływu R. Cialdiniego oraz teoria wahadła. Uczestnicy przećwiczą też przytaczanie logicznych i przekonujących argumentów oraz umiejętność uwrażliwienia się na potrzeby rozmówcy podczas komunikacji. Dodatkowo nauczą się dostosowywać odpowiedni język do rozmówcy, formułować skuteczne komunikaty i budować własny autorytet w oparciu o przekaz określany jako wysokostatusowy (z teorii gier statusowych).

Po co jeszcze przydatna jest wiedza z zakresu wpływu i perswazji? Znajomość tych zagadnień pozwoli uczestnikom ochronić się przed skrajną postacią wpływu, czyli manipulacją. Uwrażliwieni na określone techniki uczestnicy skutecznie obronią się przed nieuczciwym zachowaniem. Takie umiejętności szczególnie też istotne są w negocjacjach biznesowych.

Korzyści edukacyjne

poznanie technik wpływu i perswazji i odróżnienie ich od manipulacji,

nabycie świadomej umiejętności wykorzystania wpływu i perswazji w komunikacji,

rozwinięcie zdolności wywierania wpływu na emocje i przekonania innych osób,

uzyskanie dodatkowej umiejętności rozpoznawania potrzeb u rozmówcy przydatnych w sprzedaży,

rozwinięcie umiejętności skutecznego osiągania swoich celów w komunikacji,

poznanie sztuki budowania własnego autorytetu w oparciu o gry statusowe,

odporność na manipulację ze strony innych osób oraz narzędzi, które są na nas stosowane (np. reklam lub powszechnie stosowanego market placingu).

Zakres przykładowych treści

 • rozróżnienie perswazji od manipulacji z metaforą młotka,
 • przytaczanie logicznych i przekonujących argumentów,
 • teoria wahadła, jako metody zdobywania zaufania,
 • różnorodne techniki przekonywania i zdobywania poparcia,
 • psychologia wpływu (m.in. 6 uniwersalnych zasad wpływu R. Cialdiniego),
 • zdobywanie pozycji partnera, a nie przeciwnika w rozmowie i przeciąganie na swoją stronę,
 • emocje i siła autorytetu w sytuacjach krytycznych, w trakcie których zapadają decyzje,
 • unikanie tzw. języka trawy i pisanie w sposób budujący zaufanie,
 • model Burcha i jego znaczenie w procesie wywierania wpływu na drugą osobę,
 • sztuka storytellingu, metafory i metody VAKS w perswazji,
 • niwelowanie obiekcji poprzez wychwytywanie technik erystycznych.