Zarządzanie procesem grupowym dla moderatorów dyskusji

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie procesem grupowym dla moderatorów dyskusji

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Dobry moderator dyskusji musi posiadać szereg kompetencji miękkich oraz wiedzę na temat procesu grupowego i praktycznej psychologii społecznej. Świadomość występowania różnych faz w procesie grupowym i uważność na uczestników pozwala rozpoznawać i w pewnym stopniu kontrolować zachodzący proces grupowy. To z kolei daje moderatorowi możliwość nawiązania dobrych relacji z grupą, dobrania odpowiedniej komunikacji z nią. Tym samym moderator może sprawnie prowadzić dyskusję, zaangażować członków grupy oraz łagodzić napięcia i konflikty.

Poza umiejętnością rozpoznania i odpowiedniego reagowania na dane etapy procesu grupowego moderator powinien zdawać sobie sprawę z ważnych dla kształtowania się grupy zjawisk opisanych w dziedzinie psychologii społecznej. Polaryzacja, konformizm, czy myślenie grupowe mogą wpływać na przebieg dyskusji i spotkań i nie zawsze mają na nie pozytywny wpływ. Doświadczony moderator wie, jak rozpoznać te zjawiska w zachowaniu członków grupy i eliminować ich negatywne skutki.

Szkolenie to ma na celu zrozumienie ważkości zarządzania procesem grupowym i roli moderatora w tym procesie. Znajomość aktualnych teorii z zakresu procesu grupowego oraz psychologii społecznej, jak i praktyczne przećwiczenie nabytej wiedzy pozwoli uczestnikom warsztatu z zakresu zarządzania procesem grupowym odnaleźć się w roli moderatora, lidera, czy managera w każdych warunkach.

Korzyści edukacyjne

wiedza na temat procesu grupowego i faz grupy,

wiedza z zakresu zachowania jednostki w grupie,

nauka rozpoznawania faz grupy oraz określonych zachowań w grupie,

praktyczne ćwiczenia z zakresu zarządzania procesem grupowym,

kierowanie grupą tak, aby spełnić określony cel,

dobór form komunikacji odpowiedniej dla grupy w danym momencie,

poznanie narzędzi do zarządzania procesem grupowym.

Zakres przykładowych treści

  • fazy i role procesu grupowego według różnych koncepcji,
  • typologia uczestników burzy mózgów i ich cechy charakterystyczne,
  • dynamika grupowa w ujęciu społeczno-psychologicznym,
  • psychologia społeczna a zarządzanie pracą grupową,
  • zmieniające się postawy uczestników w czasie wg róży O’Learego.