Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Jak to jest, że jedni wyrabiają się ze wszystkim, a drudzy nie są w stanie osiągnąć nawet połowy tego samego w tym samym czasie? Pierwsze co przyjdzie nam do głowy to tempo pracy wynikające z doświadczenia i umiejętność samoorganizacji.

Rzadko kiedy ktoś zwróci nam uwagę na to, że tracimy czas w kółko na te same niepotrzebne czynności, jeśli sami do tego nie dojdziemy. Jest duża różnica pomiędzy efektywnością a efektownością, kiedy to wydaje nam się, że dużo robimy. Jak wystrzegać się błędów i “nie przepalać” najcenniejszego dla nas czasu? Jak unikać rozpraszaczy, wystrzegać się błędów w samoorganizacji i skoncentrować się na jednym kluczowym zadaniu dnia?

W trakcie tego warsztatu każdy uczestnik dokona rachunku sumienia i przeglądu swoich nawyków, które Charles Duhigg, autor książki „Siła Nawyku” określił jako najważniejsze. Będziemy mieli okazję wywrócić niektóre przekonania do góry nogami i zastąpić je efektywniejszymi rozwiązaniami, ale niekoniecznie bardziej wymagającymi, aby lepiej zarządzać sobą w czasie.

Dla przykładu jedną z najczęstszych potrzeb związaną z tematyką tego warsztatu jest priorytetyzowanie. Nadawania znaczenia temu, co ważne i pilne, aby oddzielić ziarno od plew. Niestety, jeśli nasza praca polega na ciągłym reagowaniu na kwestie, które pojawiają się ad hoc (nagle, niespodziewanie, tu i teraz) to jest to dużo trudniejsze. Na tym warsztacie weźmiemy pod uwagę nasze ograniczenia zawodowe, osobiste i biologiczne, ale jednocześnie podejmiemy się wielu ważnych tematów związanych z zarządzaniem sobą w czasie.

Samoorganizacja wymaga też poświęcenia. Potrzeba zainwestować czas w przygotowanie narzędzi, które mają nam służyć. Dla przykładu wybrać i uzupełnić bank haseł, który pozwoli nam w jednym miejscu bezpiecznie trzymać dane poufne lub wyrobić w sobie nawyk sporządzania uporządkowanych notatek z podziałem poszczególne foldery. To nawyki, nawyki i jeszcze raz praca z nawykami, ale długofalowo staje się to nieodłączną częścią nas, bo pokochamy efektywność.

Korzyści edukacyjne

uczestnicy uświadomią sobie, co to znaczy pracować mądrze, a nie dużo,

uczestnicy dowiedzą się więcej na temat zarządzania własną energią i uważnością,

uczestnicy poznają przyczyny wyczerpania i niskiej produktywności,

uczestnicy wyjdą z warsztatu z licznymi technikami, sposobami i narzędziami na usprawnienia w kontekście samoorganizacji własnego życia i środowiska zawodowego.

Zakres przykładowych treści

  • efektywność vs. efektowność w samodzielnej pracy zawodowej,
  • przydatne narzędzia do samoorganizacji online i wyznaczania priorytetów,
  • techniki skuteczniejszego samoorganizowania się z interaktywną listą to-do,
  • złe nawyki, przekonania i inne bariery, które uszczuplają nam czas,
  • ewaluacja własnego czasu i właściwe planowanie długoterminowe,
  • wprowadzenie do metody Getting Things Done Davida Allena,
  • reorganizacja własnego kalendarza i narzędzia do zarządzania flow zadań.