Zarządzanie zespołem rozproszonym

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zespół to nie tylko grupa osób, którym tymczasowo towarzyszy jeden cel. Zespół składa się z osób pełniących uzupełniające się role i wchodzących ze sobą w dynamiczne relacje. Zespoły mogą być rozproszone pod kątem terytorialnym, kompetencyjnym, kulturowym, technologicznym lub czasowym, ale powinny funkcjonować długofalowo w oparciu o tożsamość zespołową. Stawia to przed menedżerami wyzwania polegające na takim zarządzaniu zespołami, aby rozproszenie nie wpływało na obniżenie efektywności pracy, a przy okazji, aby zaistniał efekt synergii. Zespół poszczególnych ludzi w zespole pracujących z różnych miejsc, o zróżnicowanej osobowości, motywacji, sposobach komunikacji, wykonuje zadania ważne z punktu widzenia całego zespołu i w konsekwencji całej organizacji, dlatego warto postawić na budowanie własnej tożsamości zespołu.

Wyzwań stojących przed zespołem rozproszonym jest bardzo wiele. Lider takiego zespołu ma szczególne wyzwanie, bo jego wpływ jest ograniczony, gdy znajduje się po drugiej stronie komputera lub telefonu. Przykładowymi pytaniami, które mogą być postawione podczas warsztatu z zarządzania zespołem rozproszonym, są:

 • Jak zaangażować członków zespołu, aby się wypowiadali w trakcie spotkań?
 • Jak zintegrować zespół, który nie ma ze sobą fizycznej styczności na co dzień?
 • Co może pomóc, aby członkowie zespołu pracującego zdalnie wykazywali się inicjatywą?
 • Jak można wykorzystać pracę w chmurze i płynące z tego możliwości, aby motywować zespół?
 • Jak zarządzać, kiedy nie da się planować długofalowo dla zespołu rozproszonego?
 • Jak zachęcić do dzielenia się informacją zwrotną członków zespołu rozproszonego?

W obecnych czasach przynajmniej częściowa praca zdalna staje się standardem. Istnieją skuteczne i uniwersalne praktyki, które sprawią, że taki zespół będzie funkcjonował efektywnie, jeśli postawimy na budowanie zaufania, regularne docenianie się, transparentność, indywidualne podejście w komunikacji, motywację w oparciu o autonomię i kompetencje, efektywne z ciekawą formą spotkania, przestrzeń na innowacje, rozwój talentów i kolaboracyjny model rozwiązywania konfliktów.

Korzyści edukacyjne

efektywniejsze zarządzanie zespołem rozproszonym poprzez narzędzia do budowania zaangażowania i motywowania w pracy na odległość,

zrozumienie trudności związanych z zarządzaniem zespołem rozproszonym i zmiana podejścia do mierzenia się z nimi,

poznanie czynników wpływających na efektywność i motywację zespołu rozproszonego,

usprawnienie mechanizmów pracy zespołu rozproszonego.

Zakres przykładowych treści

 • regularna praca zespołowa w oparciu o eliminację dysfunkcji zespołowych Patricka Lencioni’ego,
 • silna integracja, przejrzysta struktura, czytelne role, znane zasady, zdefiniowany cel i jasna komunikacja jako 5 najważniejszych aspektów pracy w zespole rozproszonym,
 • budowanie świadomego zespołu w oparciu o koncepcję zespołów samoorganizujących się oraz zespołowego uczenia się w połączeniu z pracą nad wysokim poczuciem tożsamości,
 • lista czynników wymagająca uwagi lub zmiany w porównaniu do pracy zespołu, który widzi się codziennie w biurze,
 • rodzaje spotkań: 1-2-1 meetings, daily, weekly i inne jako cykliczne formy organizacji zespołu rozproszonego w sposób usystematyzowany.