Zarządzanie zmianą w świecie VUCA

Nazwa tematu szkoleniowego

Zarządzanie zmianą w świecie VUCA

Filozofia naszej pracy jako trenerów ani wartości, które wyznajemy, nie pozwalają nam oferować naszym klientom gotowych rozwiązań. Naszym zdaniem szkolenie zamknięte powinno być adresowane do konkretnej grupy uczestników lub przynajmniej adaptowane do potrzeb organizacji i oczekiwań interesariuszy. Nie jesteśmy zwolennikami programów szkoleniowych typu kopiuj/wklej. Niemniej, na prośbę naszych partnerów biznesowych stworzyliśmy podglądowy wykaz tematów szkoleniowych, z którymi najczęściej pracujemy.

Opis zagadnienia

Zmianę możemy potraktować jako szansę lub zagrożenie. Zmiana rodzi opór i obawę, gdyż za każdym razem przenosi nas z poziomu mistrza do poziomu ucznia. Wzmaga uczucie dyskomfortu, sprawia, że mamy więcej pracy, jest nam trudniej (szczególnie na początku). Nie jest po prostu dla nas łatwa, a kiedy nie widzimy w niej korzyści dla siebie, za to dostrzegamy wszelkie niedogodności – gotowi jesteśmy się jej opierać w każdej formie, o czym pisał R.M Kanter oraz A.G Bedeian.

Przeprowadzając zmianę, warto pamiętać, że zmianę idzie wprowadzić szybko, ale transformacja w głowach pracowników zachodzi dłużej i to od nas zależy jak długo. Podstawą jest zrozumienie jej istoty oraz nauczenie się jak należy ją przeprowadzać.

Bez dostarczenia wzorców, pomysłów, przykładów osoby będące w procesie zmiany mogą odczuwać niepokój, jak przede wszystkim, co jest nieznane. Zrozumienie jest niemożliwe bez wyobrażenia. Wyobrażenie niemożliwe jest bez stworzenia zrozumiałego wzorca. Dlatego też propozycje rozwiązań, przykłady sposobów działania, utworzenie „wachlarza” możliwości i narzędzi oraz sztuka słuchania ludzi i dostrzegania tego, co niewypowiedziane, a faktycznie istniejące, także poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej rozmowom i wyjaśnieniom wątpliwości może usprawnić i złagodzić cały proces.

Obecnie żyjemy w świecie VUCA, który według akronimu jest zmienny (ang. volatility), niepewny (ang. uncertainty), złożony (and. complexity) i niejednoznaczny (ang. ambiguity). W związku z tym zachodzi dużo zmian organizacyjnych, abyśmy mogli przetrwać. To wymaga od nas jako managerów umiejętności szybkiego adaptowania się do okoliczności i poświęcenia dużej ilości na to, żeby wesprzeć w tym zespół. Niezbędna jest umiejętność przewidywania problemów, które mogą narastać czy zrozumienia ich konsekwencji. Nie można nie doceniać współzależności różnych zmiennych, trzeba przygotowywać się na alternatywne scenariusze. Od kadry zarządzającej oczekuje się elastyczności w zarządzaniu.

W trakcie tego warsztatu kadra zarządzająca uczy się m.in. jak kaskadować zmiany, dopasowywać bieżącą komunikację na potrzeby zmiany, reagować na różne źródła oporu oraz jakiego rodzaju przywództwo stosować w zależności od tego, gdzie jesteśmy na krzywej zmiany Kubler Ross.

Korzyści edukacyjne

przygotowanie managerów do wspierania zmian zachodzących w organizacji,

rozwinięcie umiejętności kaskadowania komunikacji związanej ze zmianami,

narzędzia i metody przywództwa i zarządzania w niespokojnym świecie VUCA,

budowanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu w zespole w obliczu nadchodzących zmian,

utrzymywanie zaangażowania pracowników i minimalizowanie ryzyka paniki,

przeprowadzanie zespołu przez zmianę krok po kroku w odpowiednim tempie.

Zakres przykładowych treści

  • zmiana a transformacja (proces zewnętrzny a proces wewnętrzny w człowieku),
  • zmiana jako zagrożenie a szansa (praca z oporem według Kantera),
  • krzywa zmian Kubler-Ross oraz jej poszczególne etapy,
  • przywództwo w procesie wprowadzania zmian (naprowadzanie, zrozumienie, wspieranie, zachęcanie, ułatwianie, mentoring),
  • trzy poziomy zaangażowania - racjonalizacja, emocjonalizacja, behawioryzacja oraz narzędzie “Głowa, serce, ręce”, aby ułatwić pracownikom przejście procesu zmiany.