Co daje znajomość stylów myślenia i działania według FRIS®?

artykul_live_malgosia

Co daje znajomość stylów myślenia i działania według FRIS®?

Artykuł powstał na podstawie live’a z Małgorzatą Podolecką na kanale YouTube: TrainBrain Polska.

Czym jest FRIS®?

FRIS® jest to bardzo przystępne i praktyczne narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które trafnie określa i opisuje nasz styl myślenia i działania. Wskazuje, jak można naturalnie wykorzystać nasze predyspozycje w pracy, w rozwoju osobistym i w relacjach. FRIS® diagnozuje nasze style poznawcze, czyli mówi o tym, w jaki sposób przetwarzamy i organizujemy dane a co za tym idzie,  w jaki sposób najchętniej uczymy się, myślimy, rozwiązujemy problemy, podejmujemy decyzje, szacujemy ryzyko czy komunikujemy się. To narzędzie pozwala nie tylko poznać siebie, swój styl myślenia i działania, ale pomoże nauczyć się, jak pracować ze stylami myślenia i działania innych osób. 

FRIS® to unikalne i wszechstronne narzędzie, które doskonale wspomaga procesy rozwojowe w organizacjach. Pozwala zgłębić własny styl myślenia i działania, ale również wykorzystać go w różnorodnych sytuacjach. Istotnym aspektem jest budowanie świadomości zespołu oraz kształtowanie tożsamości grupowej. Narzędzie to jest skutecznym wsparciem dla liderów oraz pracowników, umożliwiając zrozumienie różnic między jednostkami i wspierające zarządzanie nimi.

To ludzie są najważniejsi, a narzędzia służą temu, aby pomagać im, osiągać lepsze wyniki i rozwijać się. Wiedza i umiejętności trenerów oraz otwartość badanych są kluczowe dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

Narzędzie FRIS® stanowi świetną propozycję dla organizacji i osób zainteresowanych rozwojem osobistym oraz zespołowym. Wiele firm pracuje z tym narzędziem z zaangażowaniem, które przekłada się na pozytywne rezultaty w pracy w zespole.

badanie psychometryczne

4 style myślenia 

W narzędziu FRIS® wyróżniamy 4 style myślenia, czyli 4 różne sposoby organizowania danych, rozwiązywania problemów czy wykorzystywania informacji.

Badacz – charakteryzuje się tym, że zbiera sporą ilość informacji. Następnie je kategoryzuje, analizuje i stara się dążyć do optymalnego rozwiązania. Podejmuje decyzje dopiero po rozpatrzeniu różnych możliwości. Jest osobą spostrzegawczą i wnikliwą, która bardzo dba o szczegóły. Zdarza się, że jest krytykowany za zbyt długie podejmowanie decyzji. Może wpaść również w perfekcjonizm.

Partner – najbardziej zależy mu na relacjach. Potrafi łatwo odnaleźć podobieństwa i części wspólne. Myśli bardzo intuicyjnie i doceniany jest za dążenie do kompromisu i okazywanie osobistego zaangażowania. Zdarza się, że osoba o tym stylu myślenia jest nadwrażliwa i emocjonalna.  

Zawodnik – stawia na logikę i w pierwszej kolejności określa główny cel. Zależy mu na jak najszybszej realizacji tego celu przez jedno proste rozwiązanie. Jest konkretny i potrafi szybko podejmować decyzje.

Wizjoner – potrafi odnaleźć wiele różnych rozwiązań tego samego problemu. Jest kreatywny, pomysłowy i kieruje się nieszablonowym myśleniem. Jego sposób myślenia często prowadzi do oryginalnych i postępowych rozwiązań.

 

Po co mam wiedzieć, jak myślą inni?

Odpowiedzią na to pytanie jest: dobra współpraca. W zespole wspólnie odpowiadacie za dany projekt i jego efekty. Dlatego, aby projekt został ukończony, musicie się umieć porozumieć, opracować przydzielone zadanie, a po jego ukończeniu nadal pozostać zespołem.

Przykład: Lider zespołu ma odmienny styl myślenia niż ludzie w jego zespole. Główna różnica to tempo poznawcze. Tempo poznawcze to jest jeden z wymiarów stylów poznawczych, który mówi nam o tym, jak szybko przetwarzamy dane. Lider charakteryzuje się szybkim tempem poznawczym, czyli ma bardzo wysoką tolerancję na ryzyko, lubi zwięzłe komunikaty i chce działać szybko. Natomiast ludzie w jego zespole charakteryzują się refleksyjnością poznawczą, czyli mają niską tolerancję na ryzyko, pojawia się potrzeba analizy i sprawdzenia dokładności danych, jak i ich dokładnego przedstawienia liderowi. Pojawia się problem, ponieważ pracownik chce przekazać wszystkie szczegóły danego rozwiązania, natomiast lider potrzebuje samych konkretów. Co można zrobić w takim przypadku?

Przede wszystkim dążymy do uzyskania jakiegoś konsensusu. Musimy wypośrodkować potrzeby obu, jednak wymagajmy trochę więcej od liderów. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby tu wsparcie w uczeniu pracowników data storytellingu? Osoby, które mają preferencję uszczegóławiania i analizowania informacji muszą wziąć pod uwagę, że współpracownicy z drugiego końca skali tempa poznawczego (upraszczanie i decydowanie) nie mają takiej łatwości w przetwarzaniu tak dużej liczby danych. Na liderach jednak spoczywa największa odpowiedzialność w nauczeniu się, jak wykorzystywać różne style poznawcze.. Warto zaznaczyć, że nie da się zarządzać wszystkimi tak samo. Każdy pracownik potrzebuje innego motywatora, innego stylu komunikacji, a dzięki diagnozie profilu poznawczego FRIS® uzyskujemy wiele cennych wskazówek o tym, jakie potrzeby w komunikacji i współpracy mają osoby z różnymi stylami myślenia i działania. 

Taki mam styl pracy i kropka

Oczywiście w diagnozowaniu stylu poznawczego w ogóle nie chodzi o to, aby się swoim wynikiem zasłaniać. Budowanie kompetencji, które bazują na naszych naturalnych predyspozycjach, charakteryzuje się tym, że jest łatwe i przyjemne. Jednak rzadko zdarza się, że pracujemy w zawodzie idealnie dopasowanym do naszego profilu, dlatego musimy też popracować nad samorozwojem, abyśmy mogli odnaleźć się w różnych sytuacjach.

Wychodząc poza style poznawcze, czy introwertyk chętnie występuje na webinarach, live’ach czy kongresach? Nie, ale żeby móc to robić, wchodzi w kompetencje ekstrawertyka. Każdy introwertyk po takiej stresującej dla niego sytuacji będzie musiał odreagować w najlepszy dla siebie sposób, ale mimo wszystko przełamuje swoje lęki i obawy, i wykona powierzone mu zadanie. 

Bardzo często posługujemy się pewnymi etykietami, żeby scharakteryzować swój styl myślenia i działania, jednak nie powinniśmy się do nich na stałe przywiązywać. Osoby uważające się za introwertyczne, będą zaniedbywać stronę ekstrawertyczną – a kto wie? Może właśnie w tym działaniu się spełnią? 

Dane, jakie otrzymujemy po badaniu FRIS® służą do poznawania siebie i odkrycia, w jakich działaniach moglibyśmy jeszcze osiągnąć sukces.

Jakie wnioski można wyciągnąć po pracy z modelem FRIS®? 

Wartościowe spostrzeżenia mogą dotyczyć zarówno samej analizy wyników, jak i reakcji uczestników na odkryte aspekty swojego stylu myślenia. Zdarzało się, że uczestnicy badania reagowali płaczem na wyniki. W końcu dowiedzieli się, że są „normalni”. Negatywne etykiety, którymi posługiwali się sami, bądź ich otoczenie mocno wpłynęło na ich niewłaściwą samoocenę. Wyniki diagnozy FRIS® wyjaśniają im, dlaczego działają, tak jak działają.

Prowadzący warsztaty muszą być kompetentni w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami i tworzeniu atmosfery zrozumienia i wsparcia dla uczestników. Odpowiednie wykorzystanie diagnozy FRIS® może przynieść pozytywne zmiany w postrzeganiu siebie oraz otoczenia, a profesjonalna analiza wyników do bardziej świadomych decyzji i pozytywnych przekształceń.

Jak namówić moją firmę na FRIS®, jeśli mamy już wdrożone inne narzędzie, które się nie sprawdziło? 

Wprowadzenie nowego narzędzia do środowiska firmowego może stanowić wyzwanie, szczególnie gdy istnieje już inny system, który wydaje się nieskuteczny. 

Ważne jest postawienie kluczowego pytania: dlaczego obecnie stosowane narzędzie nie działa? Rozważenie przyczyn nieskuteczności tego narzędzia stanowi punkt wyjścia do analizy potrzeb firmy.

Nie namawiamy firmy na przejście na narzędzie FRIS® jedynie z zasady. Zamiast tego zaleca się zrozumienie celu i potrzeb firmy oraz pracowników. FRIS® nie jest uniwersalnym lekiem na wszystkie problemy, ale może być skutecznym narzędziem, jeśli jest dobrze dostosowane do potrzeb organizacji.

Wartość badania polega na zwiększaniu samoświadomości pracowników. Budowanie skutecznych zespołów, wzmacnianie liderów i relacji między ludźmi opiera się na wysokim poziomie samoświadomości. W tym kontekście FRIS® może być cennym wsparciem.

Samoświadomość w firmie jest konieczna?

Samoświadomość odgrywa kluczową rolę w budowaniu silnych i efektywnych zespołów. Bez względu na to, czy jesteśmy liderami, czy też członkami zespołu, zdolność do zrozumienia swoich umiejętności, słabości, celów i wartości jest nieoceniona. To właśnie samoświadomość pozwala na skuteczne wykorzystanie potencjału oraz na ciągły rozwój osobisty i zawodowy. Niska samoświadomość może stanowić barierę w osiąganiu sukcesu. Bez świadomości swoich mocnych stron i obszarów do poprawy, trudno jest efektywnie przyczyniać się do osiągnięcia firmowego celu. 

Podsumowanie

Poznanie swojego stylu myślenia i działania przynosi ulgę i zwiększa naszą akceptację samych siebie. Kiedy zaczynamy lepiej rozumieć siebie i sposób w jaki najlepiej funkcjonujemy , stajemy się bardziej pewni siebie i świadomi swojego potencjału. Poprzez proces FRIS® odkrywamy, jak  działa nasz umysł, co prowadzi do lepszej samoświadomości i skuteczniejszych działań.

Przez identyfikację preferencji poznawczych, można stworzyć zgrany zespół, w którym każdy działa na swoim najlepszym polu. Dzięki analizie wyników badania można dostrzec obszary, w których zespół jest silny oraz te, w których są deficyty. Daje to możliwość przeprojektowania pracy i tworzenia efektywnych zespołów, które będą działać na swoim najlepszym poziomie.

Małgorzata Podolecka

Małgorzata Podolecka

Trenerka FRIS® - style myślenia i działania, trenerka biznesu. Blisko 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym. Przemierzyła świat od Sycylii, po Sybir prowadząc szkolenia i treningi z kompetencji miękkich.

Sprawdź pozostałe artykuły