Jak wygląda szkolenie z Insights®️ Discovery na bazie indywidualnych stylów funkcjonowania?

aldona_live_artykul

Indywidualne style funkcjonowania według Insights® Discovery

Artykuł powstał na podstawie live’a z Aldoną Kłobską na kanale YouTube: TrainBrain Polska.

Insights® Discovery (I®D) to wszechstronny model bazujący na psychologii głębi Carla Gustawa Junga, opierający się na solidnych fundamentach psychologicznych. Skupia się na trzech głównych wymiarach preferencji: ekstrawersji i introwersji, myślenia i uczucia oraz doznań i intuicji. Każdy z nas posiada własną, unikalną mieszankę tych preferencji, które decydują o naszym indywidualnym stylu funkcjonowania. Dużą zaletą narzędzia Insights® Discovery jest jego wielofunkcyjność w kontekście biznesowym. Jest niezwykle skuteczne w rozwoju samoświadomości, pomaga pracownikom zrozumieć własne style działania oraz lepiej współpracować z innymi. Warto zauważyć, że narzędzie to, mimo początkowych obaw niektórych ludzi, jest postrzegane jako bardzo pozytywne i pomocne w rozwoju osobistym i zawodowym.

Wykorzystanie narzędzia Insights® Discovery w praktyce

Narzędzie to ma szerokie zastosowanie i pozwala na analizę na różnych poziomach.

  • Na poziomie organizacyjnym – jest ono cenne dla firm chcących dokonać zmian w kulturze organizacyjnej, dostosowując się na przykład do bardziej proklienckiego podejścia, czy wprowadzenia kultury opartej na coachingu. Narzędzie to pomaga firmom skupić się na budowaniu relacji, komunikacji i słuchaniu swoich pracowników.
  • Na poziomie zespołu – I®D jest narzędziem uświadamiającym. Pomaga liderom rozpoznać energie kolorystyczne w zespole, co pozwala lepiej dostosować strategie zarządzania. Dzięki temu liderzy mogą zrozumieć, co motywuje ich zespół i jakie są mocne strony poszczególnych członków.
  • Na poziomie indywidualnym – narzędzie pozwala ludziom zrozumieć, kim naprawdę są, pomagając im w kwestiach tożsamościowych. Uczestnicy doceniają, że ich cechy zostały zdefiniowane i opisane w określony sposób, co często pokrywa się z ich własnym postrzeganiem siebie.

Temperament, a kolor w Insights® Discovery

Gdy mówimy o narzędziu Insights® Discovery, musimy zrozumieć głęboką korelację między temperamentem a kolorami reprezentującymi różne cechy osobowości. Temperament stanowi fundament każdej grupy cech osobowości i jest kluczowym elementem, który pomaga zrozumieć dany kolor w tym narzędziu.

Kolor czerwony, pełen pasji, odzwierciedla ognisty temperament. Jest to osoba pełna energii, zdecydowana i asertywna. Z drugiej strony, kolor niebieski reprezentuje spokojny temperament. Osoby z dominującą energią niebieską odznaczają się spokojem, dystansem i precyzją w działaniu. Są one bardziej ostrożne w nawiązywaniu relacji i wyważają swoje słowa, analizując każdą sytuację, zanim się wypowiedzą.

Owe kolory przedstawiają dwie skrajne cechy w zakresie ekstrawersji i introwersji, które są kluczowymi konceptami w modelu Junga. Chociaż te dwa style funkcjonowania są różne, każdy ma swoją wartość i specyfikę. Warto również zauważyć, że decyzje oparte na preferencji myślenia są jednym z pierwszych aspektów, na które zwracamy uwagę w procesie podejmowania decyzji. Insights® Discovery oferuje głębokie zrozumienie tych różnic, umożliwiając lepsze zrozumienie siebie i innych.

Kolory w Insights® Discovery: Rozumienie koloru czerwonego

W psychologii znane są różne typologie osobowości. Niektóre z nich bazują na 

  1. zwierzętach, natomiast Insights® Discovery opiera się na kolorach. Za każdym kolorem pojawiają się jakieś określone cechy. Jeśli skupimy się na kolorze czerwonym, to odpowiada on cholerykowi z typologii hipokratesowskiej. Ta charakterystyka nie jest nowa – już Hipokrates, uważany za jednego z pierwszych lekarzy, twierdził, że pewne cechy są powiązane właśnie z ludźmi i jest to jakaś grupa cech. Ten model był później rozwijany przez innych psychologów, takich jak Carl Gustav Jung.

Kolor czerwony w Insights® Discovery symbolizuje ekspresyjność i temperament. Osoby z dominującą energią czerwoną są zdecydowane, lubią ryzyko i często są asertywne. Asertywność jest co prawda kompetencja, ale osobom z tym typem energii będzie łatwiej ją rozwijać. To jest energia pełna ognia i pasji. W kontekście I®D kolor czerwony opisuje energię temperamentu danej osoby.

Energia żółtego koloru w Insights® Discovery

Energia żółtego koloru w narzędziu I®D jest synonimem optymizmu, entuzjazmu i chęci do działania. Osoby z dominującą żółtą energią cechują się pozytywnym podejściem do życia i chętnie angażują się w różne projekty oraz inicjatywy. Są to jednostki, które mówią: „włącz mnie w to!” i są gotowe do współuczestniczenia w różnych przedsięwzięciach. Choć nie zawsze dowożą wszystkie zaczęte zadania do końca, to cechują się zdolnością do wielozadaniowości i łączenia wielu wątków jednocześnie. Są też wyjątkowo towarzyskie, szybko nawiązują kontakty z innymi. Energia żółta jest ekstrawertyczna, pełna ciepła i słoneczna.

Zielona energia w narzędziu Insights® Discovery

Zielona energia w narzędziu Insights® Discovery charakteryzuje się często opiekuńczością i troskliwością. Wyróżnia się spokojem i stanowi niezastąpiony element w każdym zespole, ponieważ doskonale wyczuwa atmosferę i działa jak barometr nastrojów w grupie. Jej spokojne i harmonijne podejście skupia się na słuchaniu innych – rzadko dominuje w rozmowie i potrafi być świetnym słuchaczem. Co ważne, w modelu Insights® Discovery, osoby z zieloną energią mogą być zarówno ekstrawertykami, jak i introwertykami. Układ energii kolorystycznych jest zmienny i różnorodny dla każdej jednostki, co oznacza, że ktoś może mieć dominującą ekstrawertywną energię żółtą, ale jego druga dominująca energia może być introwertywna.

Mieszanie kolorów w narzędziu Insights® Discovery

W kontekście narzędzia Insights® Discovery często zdarza się, że dana osoba posiada kombinację różnych „energii kolorystycznych”. Takie kombinacje są budowane na warsztatach, gdzie uczestnicy ustalają kolejność swoich dominujących energii. Dlatego, nawet jeśli ktoś posiada silną czerwoną lub żółtą energię, nie oznacza to braku innych energii w ich profilu. Pewne energie mogą być bardziej dominujące niż inne.

Przykład: Maszyna z joystickiem do sterowania chwytakiem – cel? Złapanie wymarzonego pluszaka. W tej analogii, jeśli działasz spontanicznie, wybierzesz maskotkę, która jest najbliżej twoich naturalnych preferencji. W tym przypadku, jeśli czerwony kolor jest najbardziej dominujący w twoim profilu, spontanicznie wybierzesz czerwoną maskotkę. To doskonała ilustracja tego, jak w naturalnych sytuacjach, wybieramy i działamy zgodnie z naszymi dominującymi energiami kolorystycznymi.

badanie psychometryczne

Implikacje kolorów w Insights® Discovery

Kolory w narzędziu Insights® Discovery to nie tylko barwne etykiety, ale przede wszystkim bogaty świat różnorodnych implikacji dotyczących funkcjonowania osoby w różnych sferach życia. Każdy kolor ma swoje praktyczne odzwierciedlenie w tym, jak osoba podejmuje decyzje, funkcjonuje w życiu osobistym, zawodowym czy pracując w zespole. Na przykład w obszarze sprzedaży, każdy kolor może reprezentować inny styl działania. Chociaż wszyscy mogą osiągać doskonałe wyniki, podejście do osiągnięcia tych wyników jest różne. Osoba z dominującą energią zieloną będzie świetnym słuchaczem, podczas gdy osoba o energii żółtej może być doskonałym prezenterem. Wszyscy oni dążą do realizacji swoich celów, ale robią to na różne sposoby – niektórzy skupiają się na doskonałym przygotowaniu, inni na interakcji z klientem. Ważne jest, aby rozumieć, że każdy kolor wnosi swoją unikalną wartość i ma swoje mocne strony.

Zrozumienie Hierarchii Kolorów dla Osobistego Rozwoju

W zakresie narzędzi diagnostycznych, takich jak Insights® Discovery, zrozumienie dominujących i mniej dominujących kolorów energii może być nieocenione dla osobistego i zawodowego rozwoju. Każdy kolor reprezentuje pewne mocne strony i kompetencje, a zrozumienie, które z nich są dla nas dominujące, może pomóc w budowaniu i wzmocnieniu tych obszarów. Jednakże równie ważne jest zrozumienie, które kolory są mniej dominujące w naszej osobowości. Na przykład, jeśli ktoś ma niewielką ilość niebieskiej energii i spotyka się z osobą o dominującej niebieskiej energii, może doświadczyć trudności w komunikacji czy współpracy. Wiedza o tych różnicach może skierować osobę ku rozwojowi pewnych kompetencji lub nauczyć ją elastyczności w interakcji z innymi. Jeśli takie różnice występują w relacjach zawodowych, na przykład z klientem czy szefem, zdolność dostosowania się i zrozumienia tych różnic staje się kluczowa.

Typyosobowości: Od 8 do 72 kategorii

Model I®D nie ogranicza się jedynie do ośmiu podstawowych typów osobowości. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się, że model oparty jest na prostych kolorach i ich kombinacjach, jest jednak bardziej złożony. Model zakłada aż 72 różne kategorie osobowości. Te liczby są uzyskiwane przez dokładne analizy procentowego udziału każdej energii kolorystycznej w danej osobowości. Dzięki temu można dokładniej określić i zrozumieć różnorodność ludzkich charakterów, nie ograniczając się jedynie do kilku podstawowych typów.

Ważne jest też podkreślenie, że nawet wśród tych, którzy dzielą ten sam typ osobowości, indywidualne różnice wciąż istnieją. Mimo że mogą posiadać podobny rozkład energii, każda osoba jest unikalna w swoim wyrazie.

Jak efektywnie korzystać z narzędzia I®D?

Praca z narzędziem I®D zaczyna się od zrozumienia własnej tożsamości, ujawnionej przez wyniki badania. W procesie rozwoju kluczowym jest indywidualne podejście – osoba zainteresowana może przeprowadzić badanie na własną rękę lub jako część zespołu w firmie. Dla osób indywidualnych, po uzyskaniu profilu, zaleca się sesję coachingową. Jeśli jednak badanie ma dotyczyć całego zespołu, warto rozważyć warsztaty.

Warsztaty składają się z kilku etapów.

Etap 1 – stanowi zrozumienie własnej tożsamości na podstawie profilu I®D, odpowiadając na pytanie „Kim właściwie jestem?”.

Etap 2 – uczestnicy warsztatów uczą się rozpoznawania różnych typów funkcjonowania, obserwując innych uczestników i analizując ich profile. Ten etap pomaga zrozumieć, jakie energie kolorystyczne dominują u innych osób, co jest niezwykle ważne w kontekście pracy zespołowej oraz w relacjach interpersonalnych.

Etap 3 – adaptacja, czyli zrozumienie, jak dostosować swoje podejście do innych na podstawie ich dominującej energii kolorystycznej. To przemyślane podejście do interakcji z innymi, bazujące na ich profilu I®D, może znacząco wpłynąć na skuteczność komunikacji i współpracy.

Na przykład, jeśli ktoś dominuje w energii kolorystycznej żółtej, a ma spotkanie z osobą o dominującej energii niebieskiej, warto dostosować swoje podejście, by spotkanie było bardziej owocne. To samo dotyczy przygotowywania materiałów marketingowych – zrozumienie energii kolorystycznej potencjalnego klienta może pomóc w skutecznym dotarciu do niego.

Należy zaznaczyć, że model I®D to nie jest jednorazowe szkolenie, ale długoterminowa inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. 

Kiedy nie używać Insight® Discovery w praktyce organizacyjnej?

Choć model jest prosty, istnieją okoliczności, kiedy odradza się jego stosowanie. Jeśli organizacja opiera się na innej typologii osobowości, zwłaszcza gdy jest ona szeroko rozpowszechniona i stosowana w całej firmie, wprowadzenie drugiego narzędzia może być nieefektywne i powodować niepotrzebne zamieszanie. Jeśli, na przykład, w firmie obecny jest inny model typologii oparty na kolorach, wprowadzenie Insight® Discovery nie ma sensu. Niemniej jednak, w przypadku mniejszych zespołów lub oddziałów, które nie mają intensywnych kontaktów z resztą firmy, można rozważyć zastosowanie Insight® Discovery. Kluczem jest zrozumienie, jakie narzędzia najlepiej służą konkretnym celom organizacji i unikanie powielania zbędnych badań dotyczących osobowości.

Optymalne wykorzystanie narzędzia Insights® Discovery w zespołach

Początkowe wprowadzenie do narzędzia powinno być skupione na wytłumaczeniu modelu oraz prezentacji indywidualnych profili uczestników. Jednakże sama podstawowa wiedza to dopiero początek. Aby narzędzie naprawdę „żyło” w praktyce zespołu, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych sesji, które skupiają się na konkretnych aspektach pracy zespołu, takich jak współpraca, sprzedaż czy umiejętności lidera. Współczesne podejście do szkolenia zakłada rozłożenie procesu nauczania w czasie, aby uczestnicy mieli okazję do wdrożenia nowo nabytych kompetencji w praktyce. To pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz bardziej świadome wykorzystanie narzędzia w codziennej pracy. Ważne jest, aby pomiędzy sesjami szkoleniowymi były przewidziane konkretne zadania wdrożeniowe, które stanowią most między teorią a praktyką.

Na kolejnych, zaawansowanych już warsztatach skupiamy się bardziej specjalistycznie. Gdy uczestnikami są członkowie zespołu, analizowane są indywidualne „energie kolorystyczne” każdej osoby w zespole. To pozwala na zrozumienie, jakie mocne i słabe strony posiada dany zespół oraz jakie luki mogą w nim występować, jak na przykład brak osoby z dominującą „zieloną energią”.

Przykładowo zaawansowane warsztaty mogą dostarczyć wartościowych informacji sprzedawcom, pomagając im zrozumieć swoje mocne strony w procesie sprzedaży i identyfikować potencjalne obszary do poprawy. Kluczowym elementem jest także zdolność do rozpoznawania i dostosowywania się do różnych typów klientów w oparciu o ich „energie kolorystyczne”, co pozwala sprzedawcom skuteczniej komunikować się i budować relacje z klientami. 

Jak funkcjonują uczestnicy po warsztatach I®D?

Często po warsztatach uczestnicy odnoszą się do siebie poprzez kolory – czerwony, niebieski itp., zamiast skomplikowanej nomenklatury 72 typów. To wskazuje na to, że uproszczone kategorie są bardziej przystępne i zapadają w pamięć. Co więcej, wiedza ta staje się narzędziem komunikacji w organizacjach, które decydują się na warsztaty Insight® Discovery. W wielu firmach pracownicy tworzą własne „instrukcje obsługi”, które wskazują, w jaki sposób najlepiej jest się z nimi komunikować, bazując na wynikach z warsztatów. To podejście sprzyja otwartości i akceptacji indywidualnych cech każdego z pracowników. 

Optymalna wielkość grupy na warsztaty

W kontekście warsztatu Insight® Discovery idealna wielkość grupy wynosi między 16 a 20 osób. Pomimo powszechnej opinii, że mniejsze grupy są bardziej efektywne ze względu na indywidualne podejście i większą przestrzeń do dyskusji, ten konkretny warsztat ma inny cel. Większa liczba uczestników zapewnia reprezentację różnych „typów” lub „kolorów” energii, co jest kluczowym elementem metody Insight® Discovery. Jeśli w grupie brakuje pewnego „koloru”, może to zakłócić dynamikę i skuteczność warsztatu. Trener jest jednak przygotowany na taką ewentualność, wiedząc przed warsztatem, kogo brakuje, i przygotowując się odpowiednio do tej sytuacji. Ponadto, szkolenie większej grupy jednocześnie pozwala na natychmiastowe wdrożenie nowego stylu komunikacji wśród uczestników.

Wiek optymalny dla diagnozy Insights® Discovery

Mimo że temperament osoby pozostaje w miarę stały przez całe życie, cechy osobowości mogą ewoluować. Szczególnie okres dojrzewania jest chwilą, kiedy młodzi ludzie poszukują swojej tożsamości, co może wpłynąć na wynik diagnozy. Wielkie zmiany hormonalne, wydarzenia życiowe i formowanie się poczucia własnej tożsamości sprawiają, że wynik testu może się różnić w zależności od okoliczności czy wieku. W świetle tych informacji, choć diagnoza może być przeprowadzana już u młodzieży, jej wiarygodność może być większa u osób bardziej dojrzałych emocjonalnie i psychicznie.

Jak przekonać szefa do metody I®D?

Wskażmy na kilka kluczowych atutów tej metody:

  • jest to inwestycja długoterminowa, która przynosi wymierne rezultaty już krótko po warsztatach.
  • model ten jest prosty w zastosowaniu, co sprawia, że może być używany przez wiele lat. 
  • metodologia ta oferuje unikalne spojrzenie na osobowość oraz możliwość zastosowania zdobytej wiedzy zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Rekrutacja pracowników w świetle modelu Insights® Discovery

Coraz częściej organizacje korzystają z narzędzi psychometrycznych, aby lepiej zrozumieć preferencje i predyspozycje kandydatów. W przypadku narzędzia Insights® Discovery istotne jest, aby podczas rekrutacji cechy osobowości nie przykrywały prawdziwych kompetencji, których poszukujemy. Można traktować wyniki modelu Insights® Discovery jako wskazówkę dotyczącą tego, w jaki sposób osoba funkcjonuje, ale nie należy na tej podstawie wnioskować o jej kompetencjach. Każda rola wymaga unikalnego zestawu umiejętności i nie zawsze są one powiązane z dominującą energią kolorystyczną.

Podsumowanie

Insights® Discovery oferuje nie tylko możliwość pogłębiania wiedzy na swój temat, ale również otwiera przed nami wiele warstw poznawczych, które wciąż czekają na odkrycie. Jest to proste, ale skuteczne narzędzie, które może przynieść znaczące korzyści nie tylko dla jednostek, ale również dla całych organizacji. Wartość w zakresie budowania relacji jest nieoceniona. Niezależnie od tego, czy jesteś trenerem, menedżerem czy specjalistą ds. HR, warto zastanowić się nad zastosowaniem tego narzędzia w swojej pracy. 

Aldona Kłobska

Aldona Kłobska

Trenerka Insights® Discovery, spiker CSR. Certyfikowana trenerka przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda. Ekspertka w dziedzinie metody NVC® z 10-letnim doświadczeniem jako coach biznesu.

Sprawdź pozostałe artykuły