Wykorzystaj zasady Raya Dalio do zbudowania kodeksu i kultury firmy

ray-dalio

Zasady Raya Dalio w budowaniu kodeksu i kultury firmy – czy radykalna przejrzystość sprawdzi się też w twojej organizacji?


Czy wiesz, że właściwie rozwinięta kultura organizacyjna może przyczynić się do różnicy wynoszącej od 20 do 30% w osiąganych rezultatach przedsiębiorstwa w porównaniu z konkurencją, która nie kładzie takiego nacisku na aspekty kulturowe? Przytaczamy te dane, aby wykazać, jak istotne jest kształtowanie środowiska pracy opartego o jasne i jednoznaczne dla wszystkich pracowników zasady. W tym artykule odpowiemy na pytanie, w jaki sposób tworzyć kulturę firmy oraz zbudować jej kodeks, inspirując się zasadami opisanymi przez Raya Dalio.

Kim jest Ray Dalio i jego Zasady?

Omówienie zasad pracy określonych przez Raya Dalio należy zacząć od przedstawienia postaci samego autora. Jego nazwisko mogło już obić ci się o uszy, ponieważ Dalio jest osobą o silnej reputacji w świecie biznesu. Zasłynął jako założyciel największego funduszu holdingowego Bridgewater Associates. Swoje doświadczenia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem oraz przywództwem zawarł m.in. w książce „Zasady”, która stała się bestsellerem nr 1 New York Timesa i pozycją biznesową nr 1 Amazona w 2017 roku. 

W książce „Zasady” Raya Dalio możemy znaleźć najlepsze praktyki oraz strategie, które okazały się wyjątkowo skuteczne zarówno w życiu, jak i sukcesach autora związanych z prowadzeniem firmy i zespołu. Ta książka zdobyła uznanie wśród liderów biznesu i polityki, w tym takich postaci jak Bill Gates czy Marc Benioff. Dzięki jej treści czytelnicy mogą zgłębić kluczowe zasady, które pomogły Dalio osiągnąć sukces i stały się inspiracją dla wielu osób na całym świecie. Książka “Zasady” autorstwa Raya Dalio stanowi cenny przewodnik dla rozwoju organizacji, prezentując nie tylko skuteczne strategie zarządzania, lecz także kulturę opartą na uczciwości i otwartości. Dla liderów stanowi ona inspirację do wprowadzania pozytywnych zmian w swoich firmach.

Jak Ray Dalio postrzega organizację i to, w jaki sposób się rozwija?

Bardzo ciekawym elementem podejścia Raya Dalio, który możemy poznać zarówno w książce, jak i publikowanych przez niego treściach, jest patrzenie na organizację, jak na maszynę, która działa w swoim unikalnym rytmie. Składa się ona z dwóch głównych części, którymi są kultura pracy oraz ludzie. Oba te elementy wpływają na siebie i umacniają się nawzajem.

Źródło: ebook, Zasady – Ray Dalio, str. 347

„Znakomita kultura pracy sprzyja ujawnianiu problemów i nieporozumień oraz skutecznemu ich rozwiązywaniu, a także docenia wizjonerstwo i budowanie wielkich rzeczy, których nikt wcześniej nie stworzył.”

Proces rozwijania organizacji, to według zasad Raya Dalio ciągłe znajdowanie rozwiązań na zaistniałe problemy w drodze do celu. Tę teorię potwierdzają także badania przeprowadzone przez Kantar Consulting, według których w ciągu ostatnich 12 lat marki o wysokim poczuciu celu odnotowały wzrost wyceny o 175% w porównaniu ze średnią stopą wzrostu wynoszącą 86%, a także w porównaniu do 70% wzrostu w przypadku marek o niskim poczuciu celu.

Aby firma mogła się rozwijać, konieczne jest wyciąganie wniosków z porażek i ciągłe doskonalenie się, które to Ray Dalio określa zapętleniem”. Według autora firmy działają skutecznie, gdy wydobywają na światło dzienne problemy czy nieporozumienia i skupiają się na ich rozwiązaniu. Zapętlenie bazuje na pięciu krokach, przez które organizacja przechodzi cyklicznie:

  • Posiadanie jasnych celów.
  • Identyfikacja problemów uniemożliwiających osiągnięcie celów.
  • Diagnozowanie, które elementy nie działają dobrze.
  • Projektowanie zmian
  • Robienie tego, co jest potrzebne

ray dalio

Nie wszystkim organizacjom udaje się rozpoznać i skutecznie rozwiązać problemy na czas, co pokazuje przykład upadku firmy BlackBerry, o którym Ray Dalio wspomina w książce. Istotnym aspektem utrzymania procesu zapętlenia” w organizacji jest mocne skoncentrowanie się na celach, które można osiągnąć tylko poprzez solidne fundamenty wartości i zasad wewnątrz zespołów oraz całej firmy.

Znaczenie zasad i wartości w kulturze organizacji

Nie tylko Ray Dalio, ale także eksperci z Rady Technologicznej Forbes podkreślają, że wartości i zasady stanowią swego rodzaju kompas etyczny, który wyznacza kierunek każdego kroku w naszej organizacji. Bez nich osiąganie celów nie będzie możliwe. Nieetyczne postawy w firmie prowadzą do niejasności w polityce korporacyjnej, co z kolei świadczy nie tylko o braku przywództwa, lecz także odstrasza potencjalnych kandydatów i naraża firmę na ryzyko prawne w przyszłości. Konflikty między pracownikami często prowadzą do spadku wydajności i zysków firmy. Kluczem w zatrzymaniu tego ciągu zdarzeń, staje się odpowiednie przywództwo, które nie tylko deklaruje, ale też wciela w życie wartości i zasady firmy.

Tymczasem wiele organizacji używa terminów wartości” i zasady” zamiennie, co może zaburzać możliwość wykorzystania istotnych różnic między nimi. Wartości odnoszą się do aspektów, które firma uznaje za istotne i są one kluczowe dla budowania kultury organizacyjnej. Niemniej jednak, w przeciwieństwie do zasad, wartości nie są bezpośrednio skuteczne w kierowaniu indywidualnymi decyzjami w organizacji, szczególnie gdy wymagają one istotnych kompromisów lub konkurujących priorytetów. Różnicując pojęcia “wartości” i “zasad”, warto zauważyć, że wartości odnoszą się do aspiracji organizacji, podczas gdy zasady określają strategię realizacji tych aspiracji w praktyce.

Rozróżnienie wartości i zasad w firmie, na przykładzie radykalnej przejrzystości i prawdomówności Raya Dalio:

Wartością, do jakiej aspiruje organizacja zbudowana przez Raya Dalio jest uczciwość i transparentność.
Zasada, która wynika z tej wartości i powinna stanowić normę zachowania wszystkich osób to: W firmie panuje kultura radykalnej prawdomówności, w której pracownicy są zachęcani do szczerego przekazywania informacji i wyrażania swoich opinii bez obawy przed represjami.

Zasady Raya Dalio w zarządzaniu zespołami i całą organizacją – kilka praktycznych przykładów

Zasady przedstawione przez Raya Dalio stanowią solidny fundament do wypracowania własnych kodeksów w organizacji. Autor zestawił obszerną listę zasad, które mają zastosowanie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. W dalszej części artykułu omówimy te zasady biznesowe, które warto szczegółowo przeanalizować i rozważyć ich implementację w firmie. Przedstawimy charakterystykę każdej zasady według Dalio oraz jej znaczenie dla efektywności w działaniu organizacji.

Na czym polega radykalna prawdomówność i przejrzystość w firmie

Te pojęcia to coś więcej niż klarowna komunikacja i udzielanie sobie regularnego feedbacku. To tworzenie całej kultury organizacyjnej, która stawia na pierwszym miejscu szczerość i otwartość we wszystkich aspektach działalności. Radykalna prawdomówność oznacza odwagę w mówieniu prawdy nawet w najtrudniejszych sytuacjach, co buduje zaufanie i autentyczność w relacjach biznesowych.

Według zasady Raya Dalio mówiącej o radykalnej prawdomówności im więcej pracownicy wiedzą o tym, co dzieje się dookoła – tego dobrego i tego złego – tym skuteczniejsze podejmują decyzje i tym lepsze sposoby na radzenie sobie z daną sytuacją potrafią znaleźć. Implementacja zasady radykalnej prawdomówności, jaką promuje Ray Dalio, może prowadzić do wzmocnienia atmosfery zaufania i współpracy w organizacji.

Z kolei zasada radykalnej przejrzystości została zbudowana na wartości, jaką jest transparentność organizacji. Ray Dalio uważa, że ludzie, których opinie są najcenniejsze to ci, który znają nas najlepiej. Zatem, aby móc czerpać z wiedzy i perspektyw różnych osób w i wokół organizacji – pracowników i klientów – konieczne jest wdrożenie zasady, w ramach której każdy aspekt działania firmy jest jawny. Jak to wygląda w praktyce? W firmie Bridgwater wszystkie spotkania są nagrywane, aby wspierać podejmowanie dobrych decyzji i transparentność.

Pielęgnowanie wartościowej pracy i wartościowych relacji

Inna zasada opisana przez Raya Dalio przypomina, że praca nie polega jedynie na wykonywaniu zadań, ale także na tworzeniu wartościowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, współpracy i uczciwości. Dalio zauważył, że traktując pracowników niczym dalszą rodzinę sprawia, że z czasem przejawiają oni również względem siebie taką samą postawę.

Pielęgnowanie wartościowej pracy i relacji wpływa na zaangażowanie pracowników i pozwala im poczuć bezpieczeństwo psychologiczne. W tym miejscu autor zwraca szczególną uwagę na to, aby pracownicy rozumieli różnicę między hojnością i sprawiedliwością. W celu precyzyjnego wyjaśnienia tych pojęć przytoczmy cytat samego Raya Dalio z książki Zasady”.

Źródło: ebook, Zasady – Ray Dalio, str. 397

Sprawiedliwość i wspaniałomyślność to dwie różne rzeczy. Gdybyś kupił dwa prezenty urodzinowe dla dwóch najbliższych przyjaciół, a jeden z nich byłby droższy, co byś odpowiedział, gdyby przyjaciel, który dostał tańszy prezent, oskarżył cię o bycie nie fair? Prawdopodobnie coś w stylu: „Nie musiałem dawać ci żadnego prezentu, więc przestań narzekać”. W Bridgewater traktujemy ludzi szczodrze (ja sam też jestem szczodry), ale nie poczuwamy się do obowiązku równego odmierzania aktów naszej wspaniałomyślności”.

Kultura, w której wolno popełniać błędy, ale nie wolno nie wyciągać wniosków

To zasada, która podkreśla znaczenie nauki z doświadczeń. W organizacji, gdzie akceptuje się popełnianie błędów, ale jednocześnie wymaga się wyciągania wniosków na ich podstawie, powstaje kultura ciągłego doskonalenia i rozwoju. W ten sposób błędy nie są punktem końcowym, a stają się cennymi lekcjami, które pozwalają skalować biznes.

Ray Dalio w książce „Zasady” wychodzi z założenia, że każdy z nas popełnia błędy. Natomiast główna kwestia, która decyduje o odniesieniu sukcesu, polega na tym, czy potrafimy się na nich uczyć i przekuć je w coś dobrego. Dobry lider powinien umieć rozróżnić tych pracowników, którzy po popełnieniu błędu mają autorefleksję i są otwarci na wyciąganie wniosków na przyszłość od tych osób, które nie potrafią zaakceptować i zrozumieć swoich pomyłek.

Tak właśnie było w przypadku dużej porażki w Bridgewater, gdzie Ross, ówczesny szef handlowy omyłkowo pominął ważną transakcję dla klienta. Ostatecznie kosztowało to organizację Dalio dużo pieniędzy, jednak mimo wszystko Ross pozostał w strukturach Bridgewater. Dlaczego? Ponieważ zwolnienie go nie poprawiłoby wpadki, a w dodatku stworzyłoby kulturę strachu i ukrywania błędów. Zamiast tego Ross razem z Rayem Dalio wykorzystali sytuację i stworzyli „dziennik błędów”, który stał się potężnym narzędziem wykorzystywanym w firmie. To dzięki niemu ludzie w Bridgewater rozumieją, że potknięcia są naturalne i stanowią punkt wyjścia do doskonalenia się.

Osiągnięcie stanu synchronizacji i decyzje ważone wiarygodnością

Kolejna zasada wdrożona przez Raya Dalio w jego organizacji skupia się na osiąganiu jedności poprzez analizę różnorodnych perspektyw i podejmowanie decyzji opartych na wiarygodnych informacjach. Proces ten nazwany został synchronizacją.

Według Raya Dalio, aby organizacja była skuteczna, ludzie, którzy ją tworzą, muszą być dopasowani na wielu poziomach. Od wspólnej misji i wartości, przez wzajemne traktowanie się, po zrozumienie co muszą zrobić, aby osiągnąć cele. Stan synchronizacji wymaga aktywnego słuchania i zrozumienia punktów widzenia innych, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych i efektywnych decyzji.

W tym miejscu należy również zadać sobie pytanie, w jak organizacja podejmuje decyzje. Czy w sposób autokratyczny czy demokratyczny, z uwzględnieniem opinii wszystkich zaangażowanych w temat osób? Ray Dalio podkreśla, że kluczową zasadą w organizacji powinno być to, aby decyzje były podejmowanie w oparciu o dialog i konsensus, a także na podstawie rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Pamiętaj, że kto jest ważniejsze niż co dlatego zatrudniaj odpowiedzialnie

Ta zasada przypomina, że sukces organizacji zależy od pracowników którzy ją tworzą. Stawianie ludzi na pierwszym miejscu oznacza dbanie o ich dobrostan, rozwój zawodowy i osobisty, co przekłada się na większą motywację, zaangażowanie i lojalność zatrudnionych w firmie osób.

Jak podkreśla sam Dalio, dawniej trudno było mu zrozumieć sens podejścia „zatrudniaj ludzi lepszych od siebie”. Z biegiem lat jednak udało mu się dostrzec prawdziwą wartość tej myśli. Osoba zarządzająca firmą może patrzeć na siebie jak na dyrygenta, który zarządza orkiestrą. Aby ta działała poprawnie, każdy poszczególny muzyk musi doskonale grać na swoim instrumencie. Analogicznie każdy pracownik w organizacji, powinien być zaangażowanym specjalistą w swojej dziedzinie.

Czego można nauczyć się o przywództwie od dyrygenta? Zobacz to wystąpienie na TEDx:

Budowanie firmy, w której jedną z kluczowych zasad jest docenianie wkładu i kompetencji poszczególnych pracowników, powinno zatem stać się priorytetem każdej zarządzającej osoby. Równie ważne jest zatrudnianie odpowiednich osób, ponieważ błąd w tym obszarze może sporo kosztować.

Zasada Raya Dalio „zatrudniaj odpowiedzialnie” kładzie nacisk na znaczenie racjonalnego i przemyślanego zarządzania zasobami ludzkimi i dbanie o jakość procesu rekrutacji. Zatrudnianie odpowiedzialnie oznacza wybieranie pracowników nie tylko ze względu na ich kwalifikacje zawodowe, ale także na ich wartości, osobowość i pasję, co przyczynia się do budowania silnych i zmotywowanych zespołów.

Czy twoja firma powinna kierować się zasadami Raya Dalio?

Może, ale nie musi. Każda organizacja powinna określić swój indywidualny zestaw wartości i to na ich podstawie stworzyć zasady, którymi chce kierować się w codziennej pracy. Zasady firmy powinny wynikać bezpośrednio z wartości, a odgórnie narzucanie ich nie ma prawa być skuteczne. Budowanie kodeksu etycznego organizacji powinno zatem skupiać się nie tyle na kopiowaniu zasad Raya Dalio, ale na wyłonieniu i implementacji własnych praktyk.

Jako TrainBrain prowadzimy warsztaty, na których pomagamy organizacjom wypracowywać swoje indywidualne kodeksy firmowe (np. w formie konstytucji organizacji). Rozpoczynając od określenia głównych celów, przez wyłonienie i kaskadowanie wartości, przenoszenie ich na zasady, aż po odpowiednią komunikację kodeksu wśród pracowników firmy. Oczywiście dobór narzędzi jest ustalany indywidualnie w oparciu o konkretne potrzeby organizacji.

Jak wykorzystać zasady Raya Dalio oraz indywidualny kodeks w swojej organizacji?

Takie zasady Raya Dalio jak radykalna prawdomówność czy decyzje ważone wiarygodnością mogą wydawać się kontrowersyjne. Autor zdaje sobie z tego sprawę i w swojej książce zadaje istotne pytania dotyczące zasad, którymi powinny kierować się firmy. Poniżej sparafrazowaliśmy te pytania, aby pomóc ci w opracowaniu indywidualnego kodeksu postępowania w organizacji:

  • Czy wolałbyś pracować w firmie, w której ludzie są prawdomówni i przejrzyści, czy w takiej, w której pracownicy ukrywają swoje prawdziwe myśli?
  • Które środowisko pracy byłoby bardziej produktywne – to, w którym otwarcie dyskutuje się o problemach i błędach, czy to, które unika takich dyskusji?
  • Czy uważasz, że skuteczne środowisko pracy buduje się na rzetelnej ocenie opartej na danych i gruntownej analizie, czy raczej na arbitralnych osądach?

Te pytania stanowią solidny punkt wyjścia do refleksji nad preferowanym środowiskiem pracy oraz budowania organizacji zgodnie z własnymi wartościami i zasadami. Na podstawie wniosków możesz przeprowadzić analizę, aby zidentyfikować wartości, które będą stanowiły fundament działania waszej firmy. Może to być na przykład uczciwość, innowacyjność, zrównoważony rozwój, szacunek dla klientów i pracowników itp. W kolejnym kroku zastanów się, jakie konkretne zachowania będą preferowane w organizacji. Przemyśl, jak dana wartość i zasada będą się przejawiać w codziennych działaniach i kontaktach pracowników. Jeżeli chcesz otrzymać eksperckie wsparcie w kwestii tworzenia kodeksu etycznego swojej firmy, skontaktuj się z nami, aby ustalić, jak możemy pomóc twojej organizacji.

darmowa-konsultacja
Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły