4 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę wybierając profesjonalnego coacha

coach

4 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę wybierając profesjonalnego coacha


Znalezienie profesjonalnego coacha, odpowiedniego dla twoich potrzeb, wymaga uwzględnienia kilku istotnych czynników. Choć wokół coachingu narosło wiele mitów i niedopowiedzeń, warto pamiętać, że jest to ustandaryzowany proces ułatwiający rozwój, a także skuteczne narzędzie poszerzające perspektywę, zwiększające motywację i pomagające osiągać założone cele. Właśnie dlatego kluczem do osiągnięcia pozytywnych rezultatów podczas procesu coachingowego jest wybór właściwego specjalisty poniżej przygotowaliśmy dla ciebie pięć istotnych czynników, na które warto zwrócić uwagę, wybierając profesjonalnego coacha.

Skuteczność profesjonalnego coachingu wykracza poza dowody anegdotyczne

Zacznijmy od tego, że skuteczność coachingu jest potwierdzona przez liczne metaanalizy przeprowadzone na badaniach kontrolnych. Według analizy zbiorczej: Skuteczność coachingu w miejscu pracy: metaanaliza współczesnych podejść coachingowych opartych na wiedzy psychologicznej, opublikowanej w 2021 roku, podejście coachingowe bazujące na psychologii ułatwiło coachee (czyli osobie korzystającej z sesji coachingu) osiągnięcie skutecznych wyników związanych z pracą, szczególnie w zakresie realizacji celów i poczucia własnej skuteczności. Wnioski te potwierdza także metaanaliza: Co możemy wiedzieć o skuteczności coachingu?, opublikowana w 2023 roku, która wykazuje bezpośredni wpływ profesjonalnego coachingu na wyniki osobiste oraz przywódcze. Ma to szczególnie znaczenie np. w coachingu dla firm.

Co sprawdzić przed wyborem profesjonalnego coacha – checklista

Nie każdy coach jest taki sam istnieje kilka kluczowych elementów, które należy wziąć pod uwagę, aby znaleźć tego, który będzie najlepiej odpowiadał twoim potrzebom i celom. Zatem przed nawiązaniem współpracy upewnij się, czy wybrany przez ciebie coach:

 1. Posiada akredytację i przynależy do organizacji coachingowej.
 2. Pracuje w zgodzie ze standardami etycznymi.
 3. Działa w obszarze, nad którym chcesz pracować.
 4. Posiada odpowiednie doświadczenie i referencje.

   

+ BONUS – Na końcu tego artykułu znajdziesz także opis kompetencji profesjonalnego coacha, które pomogą ci dokonać dobrego wyboru.

1. Czy coach posiada akredytację i przynależy do organizacji coachingowej?

Pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę podczas wyboru indywidualnego coacha lub coacha dla firmy, jest przynależność do jednej z czołowych organizacji coachingowych. Akredytowani coachowie powinni bowiem pracować wedle określonych standardów etycznych, poddawać się regularnej superwizji, a także mieć odpowiednie kompetencje. W celu sprawdzenia akredytacji należy zwrócić uwagę na oznaczenia organizacji certyfikującej, zazwyczaj umieszczanych w ofercie lub opisie certyfikowanego coacha. 

coach
przykład opisu certyfikowanego coacha

Możesz zajrzeć także na oficjalną stronę Internetową organizacji akredytacyjnej, która wzbudziła twoje zainteresowanie, gdzie często dostępny jest katalog akredytowanych coachów. Wśród najważniejszych organizacji można wymienić ICF, IAC czy EMCC, jednak pamiętaj, że nie są to jedyne tego typu stowarzyszenia na rynku.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Coachów (ICF)

ICF jest jedną z najbardziej znanych i uznawanych organizacji akredytujących doświadczonych coachów na całym świecie. Oferuje trzy poziomy akredytacji: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) i Master Certified Coach (MCC). Proces uzyskania akredytacji ICF obejmuje spełnienie określonych wymagań co do liczby godzin praktyki coachingowej, odbycie specjalistycznych szkoleń oraz zdanie egzaminów.

International Association of Coaching (IAC) 

IAC jest inną międzynarodową organizacją akredytującą coachów. Oferuje ona dwie główne akredytacje: IAC-Master Coach™ (IAC-MC™) oraz IAC-Certified Coach™ (IAC-CC™). Misją IAC jest podniesienie zawodu profesjonalnego coacha do najwyższych standardów doskonałości.

European Mentoring & Coaching Council (EMCC)

EMCC jest europejską organizacją akredytującą sprawdzonych coachów i profesjonalnych mentorów. Oferuje różne poziomy akredytacji, w tym Practitioner, Senior Practitioner i Master Practitioner. Proces akredytacji EMCC obejmuje ocenę kompetencji, refleksję nad praktyką oraz stałe doskonalenie zawodowe.

Izba Coachingu (IC)

IC jest polską organizacją branżową o deklarowanej niezależności, reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. To pierwsza na świecie izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorstwa świadczące usługi z obszaru coachingu.

2. Czy coach pracuje w zgodzie ze standardami etycznymi?

Etyka stanowi fundament pracy każdego profesjonalnego coacha. Organizacje akredytujące opracowują własne kodeksy etyczne, którymi powinni kierować się specjaliści do niej należący. Chociaż wiele z tych zasad może się pokrywać, istnieją subtelne różnice i niuanse. Na potrzeby tego artykułu będziemy posiłkowali się Kodeksem Etycznym ICF, ponieważ wielu profesjonalnych coachów pracujących w TrainBrain posiada tę akredytację. Z tego powodu to właśnie ten kodeks jest nam najbliższy.

Wybierając profesjonalnego coacha istotne jest zwrócenie uwagi na przestrzeganie poniższych standardów etycznych. Niedopełnienie którejś z tych zasad, jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. Oczywiście wiele z tych elementów można zweryfikować dopiero podczas bezpośredniego kontaktu. Niemniej jednak, wielu coachów oferuje pierwszą sesję próbną (tzw. kontraktową sesję). Korzystając z tej możliwości, można lepiej zrozumieć, czy dana osoba będzie odpowiednim partnerem w procesie rozwoju.

Oto główne standardy pracy profesjonalnego coacha, które warto mieć na uwadze:

 • Zawarcie kontraktu: Bardzo ważne jest, aby przed pierwszym spotkaniem lub w jego trakcie coach wyjaśnił ci zasady współpracy oraz warunki dotyczące umowy coachingowej.
 • Zasada poufności: Profesjonalny coach powinien chronić wszelkie informacje uzyskane od ciebie w procesie coachingowym, chyba, że osobiście zgodzisz się na ich ujawnienie.
 • Poszanowanie granic: Coach, z którym pracujesz, nie powinien przekraczać granic osobistych, seksualnych, finansowych czy innych, które wyznaczysz.
 • Dobro coachee: Profesjonalny coach powinien kierować się twoim dobrem, zapewniając wsparcie, które służy osiągnięciu twoich celów.
 • Bezstronność i akceptacja: Coach powinien bezwzględnie unikać zachowań dyskryminujących, kierując się uczciwością, równością oraz poszanowaniem różnorodności w swoich działaniach.

Samoświadomość i refleksja: Profesjonalny coach potrafi rozpoznać własne ograniczenia oraz sytuacje, które mogą kolidować lub wpływać na efektywność procesu.

3. Czy coach działa w obszarze, nad którym chcesz pracować?

W procesie wyboru coacha kluczowe znaczenie ma pełne zrozumienie istoty coachingu.  Jest to metoda rozwojowa, która zakłada, że to coachee posiada niezbędne zasoby do rozwiązania swoich problemów. Rolą coacha nie jest zatem doradzanie, dlatego też nie musi on być ekspertem w konkretnych dziedzinach, z którymi zmaga się coachee! Jego rola polega raczej na wspieraniu klienta w odkrywaniu własnego potencjału i możliwości.

Istnieje natomiast kilka różnych rodzajów coachingu. Każdy klient ma unikalne dążenia, wyzwania i preferencje. Z tego powodu coaching może dotyczyć różnych obszarów życia, takich jak kariera, zdrowie, relacje osobiste czy rozwój osobisty. Oto najpopularniejsze rodzaje coachingu:

Life Coaching – coaching życiowy

Koncentruje się na wspieraniu klientów w pokonywaniu przeszkód, utrzymywaniu motywacji  i spełnianiu celów osobistych.

Business Coaching – coaching biznesowy

Skupia się na wspieraniu przedsiębiorców, menedżerów i pracowników w osiąganiu celów biznesowych oraz rozwoju umiejętności i  kariery zawodowej.

Career Coaching – coaching zawodowy

Pomaga klientom w identyfikowaniu ich pasji oraz celów zawodowych. Może obejmować doradztwo w poszukiwaniu pracy czy przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Co ciekawe, jak podkreśla Joanna Jarosz na łamach International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, coaching w organizacjach staje się coraz bardziej powszechny i ​​aż 65% wszystkich coachów identyfikuje się jako coach biznesowy – może to obejmować m.in. coaching przywództwa, coaching małych firm, coaching rozwoju umiejętności biznesowych i zawodowych lub coaching kadry kierowniczej.

4. Czy coach posiada odpowiednie doświadczenie i referencje?

W przypadku coachów z akredytacją, sam fakt jej posiadania stanowi już istotny dowód na ich doświadczenie i zaangażowanie w rozwój zawodowy. Na przykładzie coachów zrzeszonych w ICF, istnieją konkretne wymagania dotyczące ich doświadczenia i edukacji. Coachowie na poziomie ACC, muszą mieć na koncie minimum 100 sesji coachingowych oraz 60 godzin specjalistycznego szkolenia. Osoby na poziomie PCC muszą zrealizować co najmniej 500 godzin sesji coachingowych i 125 godzin szkolenia. Natomiast osiągnięcie najwyższego poziomu akredytacji, czyli MCC, oznacza, że coach przepracował co najmniej 2500 godzin i ukończył 200 godzin szkoleń specjalistycznych.

Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli coach, z którym rozważasz współpracę, nie jest członkiem ICF, to inne organizacje z reguły również ustalają konkretne wymogi związane z nabytym doświadczeniem coachingowym. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z coachem bez oficjalnej akredytacji, zalecamy poprosić go o udostępnienie referencji lub innych dokumentów potwierdzających jego doświadczenie w pracy coachingowej.

Kompetencje profesjonalnego coacha

Po czym poznać profesjonalnego coacha? Po tym, że dysponuje odpowiednimi kompetencjami, które stale rozwija i poddaje autorefleksji. W tym miejscu, podobnie jak w punkcie dotyczącym standardów etycznych, posłużymy się Modelem Kluczowych Kompetencji ICF. Opracowanie tego modelu trwało dwa lata i opiera się on na danych zebranych od ponad 1300 doświadczonych coachów z całego świata, którzy reprezentowali różne obszary, style pracy oraz przynależeli do różnych organizacji akredytujących. Dzięki temu możemy mieć pewność, że model w pełni opisuje kompetencje, którymi powinien kierować się profesjonalny coach.

Oto kluczowe kompetencje, które charakteryzują coacha działającego profesjonalnie i odpowiedzialnie:

 • Działa zgodnie z zasadami etyki: Profesjonalny coach przestrzega kodeksu etycznego, dbając o poufność, szacunek, uczciwość i integralność w każdym etapie procesu coachingowego.
 • Wciela w życie postawę coachingową: Coach akceptuje, że klienci są odpowiedzialni za własne wybory. Nieustannie doskonali się i rozwija swój warsztat.
 • Zawiera i realizuje ustalenia kontraktów: Coach aktywnie współpracuje z klientem w ustalaniu celów, oczekiwań i zasad współpracy, a następnie konsekwentnie realizuje te ustalenia w trakcie sesji coachingowych.
 • Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa: Profesjonalny coach tworzy atmosferę opartą na zaufaniu i akceptacji. Okazuje wsparcie i empatię, a także szacunek wobec coachee.
 • Utrzymuje obecność: Kompetentny coach pozostaje skupiony, uważny i wrażliwy na coachee. Rozumie i kieruje swoimi emocjami, aby pozostawać blisko klienta.
 • Aktywnie słucha: Profesjonalny coach słucha nie tylko słów klienta, ale także jego emocji, tonu głosu i gestów. Zadaje pytania dotyczące emocji klienta i jego samopoczucia w czasie sesji.
 • Pobudza świadomość: Coach zadaje trafne pytania i zapraszam do refleksji. Wspiera coachee w zmianie perspektywy i generowaniu pomysłów na rozwiązanie trudności, przed którymi stoi.
 • Ułatwia rozwój klienta: Coach partneruje klientowi w ustalaniu celów i ich realizacji. Świętuje postępy i sukcesy swojego rozmówcy.

Jak wybrać dobrego coacha? – Podsumujmy temat

Podczas poszukiwania profesjonalnego coacha istnieje kilka kluczowych czynników, na które warto zwrócić uwagę, aby zapewnić sobie skuteczną i wartościową współpracę. Przede wszystkim, ważne jest upewnienie się, że coach posiada odpowiednią akredytację oraz działa zgodnie ze standardami etycznymi. Należy także sprawdzić, czy jego obszar specjalizacji pokrywa się z Twoimi potrzebami. Niezwykle istotne jest także zapoznanie się z doświadczeniem i referencjami coacha, aby mieć pewność, że będzie on odpowiednim partnerem w Twoim procesie rozwoju. Warto podkreślić, że wybór odpowiedniego coacha może przynieść wymierne korzyści w osiąganiu Twoich celów i rozwijaniu się zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły