6 powodów, by inwestować w szkolenia z wystąpień publicznych

elevator pitch

6 nieoczywistych korzyści inwestowania w szkolenia z wystąpień publicznych w firmie

Warsztaty z wystąpień publicznych kojarzą się najczęściej z podnoszeniem kompetencji osobistych. Tymczasem kurs autoprezentacji i przemówień publicznych dla pracowników może przynieść szereg korzyści biznesowych. Inwestycja w profesjonalne szkolenie to nie tylko sposób na rozwijanie umiejętności prezentacyjnych, ale również czynnik mający wpływ na zwiększenie efektywności i poprawienie wizerunku całej organizacji.

Korzyści szkoleń z wystąpień publicznych w organizacji

Jerry Seinfeld amerykański aktor i satyryk powiedział kiedyś sentencję rodem z czarnej komedii, która ma jednak dużo wspólnego ze specyfiką przemówień publicznych.

“Według większości badań, największym lękiem ludzi są wystąpienia publiczne. Na drugim miejscu jest śmierć. Śmierć jest na drugim miejscu. Czy to brzmi sensownie? To oznacza, że dla przeciętnej osoby, która idzie na pogrzeb, lepiej jest być w trumnie niż wygłaszać mowę pogrzebową.”

oryginalny cytat “According to most studies, people’s number one fear is public speaking. Number two is death. Death is number two. Does that sound right? This means to the average person, if you go to a funeral, you’re better off in the casket than doing the eulogy.”

Oto kilka powodów, dla których warto zainwestować w lub warsztaty autoprezentacji lub trening wystąpień publicznych.

1. Polepszenie przepływu wiedzy wewnątrz organizacji

Pracownicy, którzy potrafią jasno i skutecznie przekazywać swoje myśli, są w stanie skuteczniej dzielić się wiedzą z innymi członkami zespołu. Odbiorcy szkolenia z autoprezentacji poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem, a także mogą ćwiczyć wystąpienia, przez co w codziennej pracy mają większą śmiałość do zabierania głosu podczas firmowych spotkań. Dzięki temu informacje nie pozostają w jednym dziale czy u jednej osoby, lecz są dostępne dla całej organizacji.

2. Poprawa wizerunku firmy na zewnątrz

Szkolenia z prezentacji mają znaczenie nie tylko wewnątrz organizacji, ale także w relacjach zewnętrznych. Pracownicy, którzy potrafią opowiadać o produktach, usługach podczas spotkań z klientami czy kontrahentami, budują pozytywny wizerunek firmy. Umiejętność efektywnej komunikacji zewnętrznej może przyczynić się do zdobycia nowych interesariuszy i inwestorów. Różnego rodzaju prezentacje biznesowe lub konferencje prasowe wypadną o wiele lepiej, gdy pracownicy mają za sobą szkolenia z prezentacji i potrafią występować publicznie.

3. Zwiększenie pewności siebie pracowników

Kolejną istotną korzyścią jest to, że kurs wystąpień publicznych może pomóc pracownikom wzmocnić ich pewność siebie. Umiejętność swobodnego występowania przed publicznością nie tylko zwiększa ich komfort w sytuacjach zawodowych, ale również pozytywnie wpływa na ich samoocenę. Osoby, które miały okazję ćwiczyć wystąpienia publiczne będą ufały swoim kompetencjom komunikacyjnym na forum i wzmocnią pewność siebie w pracy. Dzięki temu staną się bardziej skłonne do podejmowania inicjatywy, dzielenia się pomysłami i angażowania się w różne projekty.

4. Rozwój kompetencji przywódczych

Autoprezentacja, prezentacje i wystąpienia publiczne są nieodłącznym elementem kompetencji przywódczych. Menedżerowie odpowiednio formułujący przekaz oraz wysyłający spójne komunikaty werbalne i niewerbalne, potrafią inspirować i motywować swoje zespoły. Poza tym lepiej komunikują wizję i strategię firmy. Praktyczne warsztaty autoprezentacji czy coaching wystąpień publicznych uczą, jak prowadzić spotkania, przemawiać na zebraniach firmowych, a także robić dobre pierwsze wrażenie poza organizacją, jednocześnie pozostając autentycznym.

5. Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej

Z doświadczenia naszych klientów wynika, że trening wystąpień publicznych w firmie ma pozytywny wpływ na jakość i efektywność komunikacji. Kursy publicznego przemawiania czy coaching wystąpień podnoszą umiejętności pracowników w zakresie tego, jak skutecznie przekazywać informacje, a także prowadzić spotkania i prezentacje wewnętrzne stosując tzw. wyzwalacze uwagi. Dzięki temu wzrasta jakość wystąpień publicznych i komunikacji organizacyjnej, a samo utrzymanie uwagi członków zespołu na spotkaniach przestaje być wyzwaniem.

6. Rozwój krytycznego myślenia wśród pracowników

Aby przygotować się do wystąpienia publicznego potrzebna jest analiza i przemyślenie różnych aspektów omawianego tematu. Coaching i trening przemawiania sprawia, że pracownicy uczą się, jak argumentować swoje stanowisko, odpowiadać z miejsca na pytania i rozwiązywać problemy w sposób przemyślany, a także skuteczny. Z tego powodu kurs autoprezentacji i przemówień publicznych pomaga rozwinąć umiejętność krytycznego myślenia.

Skorzystaj z techniki wystąpień publicznych Elevator Pitch

Elevator pitch to krótka, zwięzła prezentacja, która ma na celu przedstawienie pomysłu, produktu lub siebie samego w czasie trwania przejażdżki windą, czyli około 30 sekund do 2 minut. Kluczowa w elevator pitch jest sztuka prezentacji i umiejętność szybkiego oraz przekonującego przekazania najważniejszych informacji, które przyciągną uwagę odbiorcy i wzbudzą jego zainteresowanie.

Jak Elevator Pitch Wspiera Rozwój Krytycznego Myślenia wśród Pracowników?

Szkolenia z prezentacji mogą obejmować przygotowywanie elevator pitch, które wymaga od pracowników umiejętności selekcji najistotniejszych informacji oraz logicznego i spójnego przedstawienia swojego przekazu w ograniczonym czasie. To ćwiczenie rozwija zdolności analityczne, ponieważ pracownicy muszą przeanalizować swój temat, zidentyfikować kluczowe punkty i zdecydować, które z nich mają największą wartość. Dodatkowo tworzenie elevator pitch angażuje umiejętności krytycznego myślenia. Prowokuje bowiem kreowanie inspirujących argumentów oraz odpowiedzi na potencjalne pytania czy obiekcje.

Jak wygląda szkolenie z umiejętności wystąpień publicznych? Przykładowy program szkolenia

W TrainBrain szkolenia realizujemy zawsze po poznaniu potrzeb firmy, z którą będziemy współpracować. Program szkolenia z zakresu sprawnej i skutecznej prezentacji dostosowywany jest do grupy i budowany w oparciu o konkretne cele oraz zamierzenia (niekiedy nawet strategiczne). Zatem szkolenie w praktyce może obejmować takie kwestie jak:

Techniki wystąpień publicznych jak skutecznie przekazać swoje przesłanie?

Skuteczne techniki autoprezentacji i wystąpień obejmują między innymi te tematy:

 • Struktura wystąpienia: Jak zaplanować wstęp, rozwinięcie i zakończenie, aby logicznie i przystępnie przekazać informacje – taki dekalog dobrej prezentacji, który obejmuje szereg dostępnych opcji składających się na szkielet przemówienia.
 • Zastosowanie storytellingu: Sztuka prezentacji z wykorzystaniem wciągających historii, pracy z metaforą, stosując porównania i inne przydatne sposoby na utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania widzów, bądź słuchaczy.
 • Techniki angażowania publiczności: Jak zadawać pytania, używać humoru i wchodzić w interakcje, aby poprawić jakość wystąpień publicznych, a tym samym utrzymać uwagę widzów.

Umiejętność wywierania wpływu na odbiorców

Skuteczność wystąpień publicznych to nie tylko przekazywanie informacji, ale także umiejętność wywierania wpływu na odbiorców. Na szkoleniach uczestnicy mogą nauczyć się:

 • Technik perswazji: Jak używać argumentów, aby przekonać słuchaczy do swojego punktu widzenia i zwiększyć skuteczność wystąpień publicznych.
 • Budowania autorytetu: Autoprezentacja jak pokazać siebie jako eksperta w danej dziedzinie.
 • Utrzymywania uwagi: Jak używać głosu, mowy ciała i kontaktu wzrokowego, aby utrzymać uwagę słuchaczy.

Prezentacje i wystąpienia publiczne radzenie sobie ze stresem

Wielu ludzi odczuwa stres przed wystąpieniami publicznymi. Przykładowy zakres szkolenia może zatem obejmować:

 • Techniki relaksacyjne: Praktyczne warsztaty z ćwiczeń oddechowych i inne techniki pomagające zredukować stres na chwilę przed wyjściem na scenę.
 • Przygotowanie psychiczne: Jak mentalnie przygotować się do wystąpienia publicznego, aby zminimalizować lęk przed grupą.
 • Praktyczne triki, jak zminimalizować stres: Regularne ćwiczenie wystąpień publicznych, aby zwiększyć pewność siebie i zredukować stres podczas mówienia.

Mowa niewerbalna, kontakt wzrokowy i ton głosu jako elementy skutecznego wystąpienia

Mowa niewerbalna jest równie ważna, jak słowa, które wypowiadamy. Na szkoleniach uczestnicy mogą nauczyć się:

 • Mowy ciała: Praktyczne warsztaty, jak używać gestów, mimiki i postawy, aby wzmocnić swoje przesłanie.
 • Kontaktu wzrokowego: Jak utrzymać kontakt wzrokowy z publicznością, aby zbudować zaufanie i zaangażowanie.
 • Intonacji i modulacji głosu: Jak używać tonu głosu, aby podkreślić kluczowe punkty i utrzymać zainteresowanie słuchaczy.

Formy i zalety różnych wariantów szkoleń

Planowanie i organizowanie kursu wystąpień publicznych w organizacji warto rozpocząć od rozważenia jego formy. Efektywne szkolenie z przemawiania może bowiem obejmować coaching wystąpień publicznych, ogólnofirmową akademię wystąpień czy onlinowe szkolenia z prezentacji.

Szkolenia indywidualne versus grupowe co wybrać?

 • Szkolenia indywidualne: Pozwalają na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i tempa nauki uczestnika. Świetnie nadają się dla kadry managerskiej, która potrzebują intensywnego wsparcia i szybkiego postępu.

Szkolenia grupowe: Umożliwiają wymianę doświadczeń i interakcję z innymi uczestnikami. To najlepsza forma szkolenia z prezentacji dla zespołów i działów, które chcą efektywnie ćwiczyć wystąpienia publiczne.

Szkolenia zamknięte, otwarte i online – jaka forma jest najlepsza dla waszej firmy?

 • Szkolenia zamknięte: Organizowane wyłącznie dla pracowników jednej firmy. Pozwalają na dostosowanie programu do specyficznych potrzeb organizacji.
 • Szkolenia otwarte: Dostępne dla uczestników z różnych firm. Umożliwiają wymianę doświadczeń z osobami z różnych branż. Na rynku dostępne są także darmowe webinaria, które mogą być ciekawym wprowadzeniem do tematu, ale trudno zdobyć na nich praktyczne umiejętności wystąpień publicznych oraz indywidualne wsparcie.
 • Szkolenia online: Elastyczna forma, która pozwala na uczestnictwo w szkoleniu z wystąpień publicznych online z dowolnego miejsca. Idealne dla osób, które mają ograniczony czas lub nie mogą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych. Tło wystąpień online jest jeszcze jedno, podczas nich występuje naturalna możliwość nauki pracy z kamerą i autoprezentacji w zdalnym środowisku pracy.

proces grupowy

Podsumowanie – Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach z wystąpień publicznych?

Prezentacje i wystąpienia publiczne nie muszą być udręką. Szkolenia z prezentacji przynoszą liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Poprawa przepływu wiedzy, zwiększenie pewności siebie pracowników, poprawa wizerunku firmy, rozwój kompetencji przywódczych, zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej oraz rozwój krytycznego myślenia to tylko niektóre z nich. Bez względu na to, czy chcesz wziąć udział w szkoleniu w Poznaniu, w Warszawie, czy innym mieście w Polsce – warto aby trening wystąpień publicznych odbywał się pod okiem doświadczonego mówcy i trenera. Przed wybraniem odpowiedniej osoby do przeprowadzenia szkolenia z prezentacji lub coachingu z wystąpień warto sprawdzić opinie ze szkolenia danej firmy, aby zweryfikować jej referencje.

streaming_platformy_micromanagment
Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły