Kogo wybrać? Trenera freelancera czy współpracę z firmą szkoleniową?

firma-szkoleniowo-doradcza

Kogo wybrać? Trenera freelancera czy współpracę z firmą szkoleniową?

Nie wszystkie korzyści ze współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą są zgoła oczywiste. Niektóre będą istotne z punktu widzenia decydentów, a inne z perspektywy inspektora(ki) ochrony danych osobowych, czego zazwyczaj nie bierze się na początku pod uwagę.

W większych firmach to HR odpowiada za dobór dostawcy szkoleniowego, trenera(ki) czy samego programu szkoleniowego, kierując się przy tym potrzebami różnych interesariuszy wewnątrz organizacji. Przypomina to swego rodzaju żonglowanie kilkoma piłeczkami i choć nie jest to takie proste, to każdy chce dla swojego przedsiębiorstwa wybrać jak najlepiej, prawda? Z kim w takim razie nawiązać współpracę?

Postanowiliśmy, że napiszemy tendencyjny i subiektywny artykuł przedstawiający 21 powodów czy walorów tego, co stoi za firmą szkoleniowo-doradczą. Szczerze i tak po prostu, aby pokazać trochę więcej od kuchni o tym, co i jak robimy.

Naszą listę sporządziliśmy na przykładzie naszej marki szkoleniowej TrainBrain, aby z jednej strony zaprezentować nasz sposób pracy, a z drugiej strony pokazać spektrum tego, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze partnera(ki) biznesowego przy wielowątkowych projektach szkoleniowo-rozwojowych dla firm.

Postawmy sprawę jasno od samego początku, zanim przejdziemy do rzeczy. Współpraca z pojedynczym trenerką(em), który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i bezpośrednio oferuje swoje usługi na rynku będzie z dużym prawdopodobieństwem tańsza, a więc w teorii bardziej opłacalna dla firmy, której interesy na koniec dnia reprezentujemy. 

A jak to wygląda w praktyce? Weźmy dowolne trzy przykłady z brzegu.

Po pierwsze trener(ka) – freelancer(ka) dysponuje ograniczonym czasem, także, nawet jeśli jest ekspertem(ką) z wyższej półki to jeździ od szkolenia do szkolenia, przez co nie zawsze będzie w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie. Przeprowadzenie szkolenia to niestety nie wszystko w wielu przypadkach. W związku z tym pojedynczy trener sprawdzi się najlepiej przy standardowych i powtarzalnych tematach, które kończą się na jednym czy dwóch dniach szkoleniowych bez całego anturażu dookoła, który jest niezbędny przy bardziej dopasowanych i rozbudowanych szkoleniach dla firm.

Po drugie, dobry trener(ka) niekoniecznie będzie jednocześnie konsultantem(ką) HR, psycholożką(giem) biznesu czy ekspertem(ką) w dziedzinie projektowania procesów rozwojowych. Z doświadczenia wiemy, że wszystko wrzuca się do jednego worka, co niekoniecznie ma związek ze stanem faktycznym. Wystarczy zapytać, co dany trener(ka) wie na temat modelu efektywności szkoleniowej Kirkpatricka albo stosowania skal opisowych w kwestionariuszach obejmujących etap pogłębionego badania potrzeb. Niewielu jest też trenerów, którzy mają pojęcie na temat zastosowania pomiaru względem poziomu rozwoju kompetencji miękkich. To są zagadnienia znacząco wykraczające poza pracę typowego szkoleniowca przy warsztatach biznesowych dla firm.

I po trzecie, samodzielny trener(ka) nie będzie fizycznie w stanie zaoferować takich standardów jak firma szkoleniowa. Chociażby pod kątem Standardu Usług Szkoleniowych (SUS 2.0), który wymaga przejścia przez audyt DEKRA czy też na poziomie wdrożenia modelu Standard of Education in Business (SEB®) w pracy z klientem. Wymaga to po prostu większego nakładu pracy, który najczęściej przekracza możliwości pojedynczego szkoleniowca – freelancera.

Co prawda, niektórzy trenerzy mają swoich asystentów, ale ze względu na ograniczony budżet rzadko kiedy są to osoby z dużym doświadczeniem w obszarze Human Resources. To stanowi dużą trudność w pełnym zrozumieniu kontekstu biznesowego klienta i w ocenie tego, z czym się mierzymy przy danym projekcie szkoleniowym dla firmy zlecającej.

Wracając do samych trenerów – nie ulega wątpliwości, że trener czy trenerka najzwyczajniej ma się sprawdzić na sali szkoleniowej i być specjalistą/ką w dziedzinie zarządzania procesem grupowym, a także regularnie podlegać superwizji trenerskiej w ramach swojego rozwoju zawodowego. 

Najczęściej o to właśnie chodzi, aby szkolenie było koniec końców udane. Pytanie tylko, co to znaczy? Czyżby uczestnicy mieli być zadowoleni? A może szkolenie ma przynieść jakieś efekty? A może ma przysłużyć się osiągnięciu innych celów strategicznych albo wpłynąć na realne zmiany w organizacji na poziomie kultury organizacyjnej?

Jest wiele pytań, które należy postawić i jeszcze więcej odpowiedzi, jakie trzeba uzyskać. Szkolenia wbrew pozorom nie są jednorazowym wydarzeniem i przepalaniem pieniędzy, z czym niestety wielu osobom po stronie biznesu się kojarzą.

Jeśli chcemy robić je dobrze i z korzyścią dla wielu, to należy zwrócić uwagę na szereg zasadniczych rzeczy, które mają znaczenie dla jakości i efektów końcowych.

Kompleksowa obsługa od A do Z

Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas nasi klienci. Przejmujemy i wyręczamy organizację we wszystkim, co jest związane z projektem na poziomie merytorycznym, administracyjnym, logistycznym, organizacyjnym i ewaluacyjnym. Jednocześnie jesteśmy w ciągłym kontakcie z przedstawicielem firmy, dla której pracujemy. Niwelujemy koszty wewnętrzne, oszczędzamy zasoby działu HR, który zazwyczaj i tak ma ręce pełne roboty.

Opieka trzech ekspertów jednocześnie

W realizację każdego projektu szkoleniowego czy szkolenia zaangażowane są aż trzy osoby z naszego zespołu: koordynator, opiekun merytoryczny i trener(ka) lub trenerzy prowadzący w przypadku większych projektów. Mówi się o tym, że „co trzy głowy to nie jedna”, dlatego nad obsługą procesu rozwojowego i programem czuwa minimum trzech ekspertów(ek). Każdy z nich pełni inną funkcję, które się krzyżowo uzupełniają nawzajem.

 

Responsywność Project Managera

Za wszelką komunikację, kwestie administracyjne, organizacyjne, techniczne, logistyczne i licencyjne odpowiada koordynator(ka) procesu rozwojowego. Jest to osoba obecna na każdym spotkaniu i najlepiej orientuje się we wszelkich niuansach danego szkolenia dla firmy, a także zarządza pracą pozostałych osób zaangażowanych w projekcie. Bezwzględnie ma duże doświadczenie w dziedzinie HR i jest dostępna od ręki dla naszych klientów.

 

Poufność i bezpieczeństwo danych

Zazwyczaj dopiero na etapie podpisywania umów okazuje się, że trzeba spełnić szereg wymogów związanych z RODO i przetwarzaniem danych osobowych, a także – co również ma nie lada znaczenie – poufnością. Ze względu na wysokie wymogi korporacyjne, w TrainBrain przestrzegamy rygorystycznie zasad bezpieczeństwa związanych z tym, kto i kiedy ma dostęp do jakichkolwiek danych wrażliwych na bazie wewnętrznych procedur.

 

Interwizje i superwizje dla trenerów

Dbamy o to, żeby trenerzy i eksperci, którzy z nami współpracują regularnie poddawali się superwizji zawodowej, a także brali udział w organizowanych przez nas wewnętrznie interwizjach, na których wymieniamy się doświadczeniami z realizowanych na bieżąco projektów szkoleniowych. Nieustannie podnosimy poprzeczkę w zakresie tego, czym jest proces grupowy wedle filozofii TrainBrain i standardu procesu grupowego, jaki oferujemy.

 

Kompleksowa pula usług i rozwiązań 

Z racji tego, że jesteśmy firmą szkoleniową i doradczą, to nasze portfolio rozwiązań, które oferujemy klientom nie kończy się na pojedynczych szkoleniach. Projektujemy np. duże akademie menedżerskie lub cykle rozwoju kompetencji lidera, a także skomplikowane i różnorodne programy rozwojowe, które trwają nawet od 12 do 24 miesięcy. Wiemy, co i jak należy zaimplementować, aby osiągnąć zamierzony efekt końcowy.

 

Psychologia organizacji i zarządzania

Do naszego zespołu należy psycholog organizacji i zarządzania z dużym doświadczeniem biznesowym, co sprawia że niezależnie od poziomu skomplikowania potrzeby szkoleniowej, z jaką zgłasza się do nas klient jesteśmy w stanie sprostać trudnym czy niecodziennym wyzwaniom. Przy każdej rozmowie wychwytujemy nadzwyczaj sprawnie wszelkiego typu niuanse, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na pracę, jaką mamy do wykonania.

 

Know-how o procesach rozwojowych

Koncentrujemy się na efektywności biznesowej projektu, a nie tylko na jakości zajęć dydaktycznych. Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania dedykowanych rozwiązań szkoleniowych, które przyczyniają się realnie do zmian w organizacjach, które z nami współpracują. Prowadzimy szeroko zakrojone działania badawczo-analityczne i wiemy, jak zaangażować kadrę zarządzającą, aby cała odpowiedzialność nie spoczywała na dziale HR.

 

Pomiar efektywności szkoleniowej

Stosujemy w praktyce pomiary na bazie modelu efektywności szkoleniowej Kirkpatricka na 4 poziomach, na podstawie których przygotowujemy listę celów i zamierzeń projektu szkoleniowego. Odpowiadamy w ten sposób nie tylko na pytanie: Czy uczestnicy byli zadowoleni ze szkolenia? – ale również – Czego się rzeczywiście nauczyli? Co zastosowali na swoim stanowisku pracy? Czy zmiany przyniosły wymierne korzyści biznesowe?

 

Długofalowe relacje z ekspertami na rynku

Mamy dostęp do różnej maści specjalistów z doświadczeniem w każdej branży. Ze względu na wieloletnią współpracę i podpisane umowy z ekspertami, którzy z nami współpracują jesteśmy w stanie zapewnić niedostępne terminy w normalnych warunkach, a także korzystniejsze warunki dla realizacji danego programu np. w modelu hybrydowym. Nasi trenerzy bardzo liczą się z poziomem satysfakcji naszych klientów, bo podlegają ewaluacji.

 

Back-up w postaci innego prowadzącego

Niekiedy siła wyższa lub inne czynniki losowe powodują, że szkolenie ze względu na trenera(kę) trzeba odwołać lub przesunąć. W takich sytuacjach jesteśmy w stanie zapewnić zapasowego trenera(kę), który pozostaje w gotowości. Ma to szczególnie istotne znaczenie np. przy projektach o zasięgu międzynarodowym, kiedy to przylatują uczestnicy z innych stron świata na szkolenie stacjonarnie w siedzibie firmy.

 

Rozłożona odpowiedzialność za projekt

Jasno i wyraźnie kontraktujemy z naszymi klientami zakres odpowiedzialności. Po naszej stronie odpowiedzialność nie spoczywa tylko na jednej osobie, która może popełnić błąd lub po ludzku zawieść. Pracując w zespole projektowym monitorujemy krzyżowo swoją pracę i ewaluujemy na bieżąco wszelkiego typu odstępstwa od planu. Pozostajemy przy tym elastyczni, jeśli sytuacja jest na tyle rozwojowa i sam projekt tego potrzebuje.

 

Analiza wąskich gardeł i pełna ewaluacja

Niezależnie od skali podejmowanego projektu szkoleniowego stoimy na straży tego, na co mamy wpływ. To, co pozostaje poza naszym zasięgiem, a ma wpływ na efekty poszkoleniowe nazywamy wąskimi gardłami, które odnotowujemy na bieżąco zaraz po tym, jak zostaną zidentyfikowane. Wychodzą one na światło dzienne na każdym etapie współpracy, ale najczęściej na samym szkoleniu i dlatego komunikujemy je firmom.

 

Wyśrubowane standardy wewnętrzne

Podnosimy poprzeczkę w branży szkoleniowej poprzez opracowaną przez nas filozofię procesu grupowego, w którego efektywność wierzymy. Stawiamy na interaktywne, angażujące i przyciągające uwagę formy. Pracujemy zgodnie z modelem Kolba i zgodnie ze sztuką skutecznego uczenia dorosłych. Nasza złota zasada brzmi „to nie uczestnicy mają się dopasować do programu, tylko program do nich”.

 

Certyfikacje potwierdzające rzetelność

Posiadamy certyfikację SUS 2.0 autoryzowaną po audycie DEKRA w zakresie jakości usług szkoleniowych. Co więcej, pracujemy zgodnie z modelem SEB® (Standard of Education on Business). Jesteśmy wpisaniu do rejestru instytucji szkoleniowych i należymy do polskiej izby firmy szkoleniowych. Stosujemy się do kodeksów etycznych, jakie nas obowiązują w ramach m.in. coachingu menedżerskiego, mentoringu i usług mediacyjnych dla firm.

Wyższa wiarygodność i znana marka

Działamy na rynku od 2014 roku i posiadamy blisko 150 pisemnych referencji od naszych klientów. Z niektórymi przedstawicielami ze świata biznesu i HR współpracujemy przez wiele lat, nawet jeśli te osoby zmieniają swoje miejsce pracy. Zrealizowaliśmy w tym czasie ok. 1000 projektów szkoleniowych dla firm i przeszkoliliśmy blisko 15 000 specjalistów, menedżerów i członków Zarządu w różnych branżach na całym świecie.

 

Międzynarodowy zasięg i wielojęzyczność

Jesteśmy oficjalnym partnerem na region CEE dla firmy konsultingowej Lane4 z Wielkiej Brytanii, która należy do grupy koncernu E&Y na liście wielkiej czwórki w branży doradczej. Szkolimy nie tylko w j. polskim i angielskim, ale również czeskim, niemieckim, rosyjskim, słoweńskim czy rumuńskim. Znamy specyfikę różnic kulturowych wynikających ze współpracy w wielonarodowym środowisku i w systemie rozproszonym.

 

Dostęp do szerokiej bazy specjalistów

Nasz zespół trenerów i ekspertów liczy kilkanaście osób o różnej specjalizacji. Lider naszego zespołu trenerskiego na prośbę klienta jest w stanie wskazać więcej niż jednego proponowanego trenera(kę) do danego projektu. To ułatwia proces doboru osoby dla firmy lub grupy szkoleniowej, z którą będziemy czuli właściwą chemię przy współpracy. Łączymy też kompetencje osób o zupełnie innym podłożu zawodowym w projektach.

 

Szerokie spektrum badań psychometrycznych

Pracujemy na wielu różnych testach psychologicznych, jakie powszechnie stosuje się w biznesie w zależności od celu badania. Mamy szerokie spektrum narzędzi, z których korzystamy ze względu na duże grono certyfikowanych trenerów, podpisane umowy i partnerstwo z instytucjami badawczymi. Naszą specjalnością jest dobór właściwego badania psychometrycznego dla firmy wedle jej potrzeb i oczekiwań pod kątem zastosowania.

 

Bogate materiały i zasoby wewnętrzne

Na przestrzeni lat uzbieraliśmy i stworzyliśmy mnóstwo materiałów szkoleniowych dla naszych firm, z których korzystają uczestnicy naszych szkoleń. Projektujemy zadania wdrożeniowe na bazie sprawdzonych praktyk, nagrywamy filmy wideo i wykorzystujemy przeróżne multimedialne narzędzia w realizacji projektów szkoleniowych. E-learning i prowadzenie warsztatów zdalnych (na odległość) to dla nas chleb powszedni.

 

Oficjalny podcast, blog i kanał na YouTube

Nieustannie publikujemy darmowe i bogate materiały w sieci. Na naszej stronie można znaleźć e-book dla HR nt. błędów w procesach szkoleniowo-rozwojowych, narzędzia dla liderów do pracy z dysfunkcjami zespołowymi, a także blog, na którym publikujemy wszystkie nasze artykuły branżowe. Prowadzimy wideocast Kompetencyjnie i kanał na YouTube, gdzie prowadzimy wywiady z osobistościami ze świata biznesu/HR.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innych korzyściach? Na naszej stronie znajdziesz bardzo wiele materiałów na temat tego, jak pracujemy. Zacznij od:

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły